Prečo mladí kandidujú

Písmo: A- | A+

Veľmi ma zaujímali osobné pohnútky, ktoré donútili mladých ľudí plných optimizmu vstúpiť do „špinavých“ vôd politiky (takto aspoň mnohí a nielen mladí ľudia vnímajú politický svet). Preto som sa rozhodla, že vyspovedám dvoch mladých kandidátov do mestského zastupiteľstva. Mojou „obeťou“ sa stala najmladšia príslušníčka nežnejšieho pohlavia kandidujúca do mestského zastupiteľstva mesta Skalica. Je ňou Lucia Vojtková (predaj a servis pre firmu s nábytkom, 28 rokov. Pre viac informácií viď profil pod rozhovorom). A druhou „obeťou“ bol najmladší muž kandidujúci takisto na post mestského zástupcu menom Stanislav Kudláč (študent, 18 rokov. Viac informácií sa nachádza pod rozhovorom).

 Ich odpovede na moje otázky mali pre mňa zaujímavý obsah. Vidno, že každý mladý človek, ktorý sa rozhodne vstúpiť do politiky má na to osobný dôvod.

 Aké dôvody priviedli na kandidátnu listinu Teba, Lucia?

 Lucia: "Už na škole som cítila potrebu sa realizovať. Držím sa toho, že treba konať v prostredí, kde sa nachádzate a najlepšie ho poznáte a preto bol môj záujem o mestskú politiku prirodzený. Pri práci na úrade som zistila, že podieľať sa na dianí v meste by ma bavilo a odjakživa je pre mňa prirodzené pomáhať ľuďom. Na Slovensku je tradícia, že väčšinu postov a úradov vedú staršie ročníky a toto vidím ako prekážku reflektovania vývoja doby . A v našom meste je mestská štruktúra beznádejne jednotvárna nielen vekom, ale aj pohlavím. Preto si myslím, že mladí ľudia (a nie len mladí) by sa mali viacej zaujímať, čo sa okolo nich deje.“

 A čo podnietilo Tvoj záujem Stanislav?

 Stanislav: "Môj záujem vyplynul ako z rodinnej tradície, tak i z osobných dôvodov. Už môj pradedko bol aj komunálny politik, môj dedko bol primátor a moja mamička bola mestská poslankyňa. No je tu i túžba niečo zmeniť a niečo pre ľudí spraviť. Myslím si, že staršie ročníky, ktoré vedú politiku nemajú zmýšľanie korešpondujúce s našou generáciou."

 Obaja kandidujete ako nezávislí kandidáti. To znamenalo, že ste museli vyzbierať dostatočný počet podpisov od obyvateľov Skalice. Cítili ste veľkú podporu pri zbieraní podpisov? Alebo boli aj chvíle kedy ste si mysleli, že to nezvládnete?

 Lucia: "Bolo to ako na hojdačke. Nadšenie sa striedalo s rezignáciou, podľa toho s kým sme sa aktuálne stretli. Ľudia sa zachovali naopak, ako som očakávala. Tí, od ktorých som očakávala podporu, prišli s výsmechom. A naopak, tí o ktorých som si myslela, že nepomôžu, prišli s pomocou sami od seba. Pri zbieraní podpisov sa ukázalo ako toto ľudia vnímajú. Niektorí nás poslali preč s obavami, že im príde do bytu polícia, kvôli ich podpisu. Zistila som ako sú ľudia tragicky neinformovaní a apolitickí. Iní zasa chceli protislužbu za ich podpis!"

 Stanislav: "Prvé hárky sa vyplnili behom dvoch – troch dní, bol som nadšený. Potom však prišlo obdobie, kedy som strácal motiváciu . Ledva som zohnal jeden podpis. Nakoniec mi však veľmi pomohli Skalické dni, ktoré ma naštartovali, lebo som sa stretol so širším spektrom ľudí."

 A z akých dôvodov ste sa rozhodli kandidovať ako nezávislí? Nesympatizujete so žiadnou politickou stranou pod záštitou ktorej by ste si vedeli kandidatúru predstaviť?

 Lucia: "Pred dvomi rokmi, ma oslovilo vedenie jednej politickej strany, ktorú som roky volila, aby som do nej vstúpila a prijala post okresnej vedúcej. Vďaka tomu som však zistila ako funguje stranícka hierarchia a práve toto ma odradilo od výberu ľahšej cesty, teda kandidovať za nejakú stranu. Videla som, že fungovanie strany je jedna veľká fraška a tak som z nej sama vystúpila. Chcela som sa tiež stretnúť s ľuďmi pri zbere podpisov a chcem sa rozhodovať autonómne, nebyť zaviazaná žiadnej strane."

 Stanislav: "Zvažoval som možnosť osloviť nejakú stranu, predsa len je to ľahšia cesta. Prehodnotil som to však, pretože som chcel zažiť kontakt s ľuďmi pri zbere podpisov. Videl som tak reakcie potenciálnych voličov a mám tak istotu, že ľudia sú informovaní o tom, že kandidujem."

 Po tohtoročných voľbách na kreslo primátora zasadne nový človek. Myslíte si, že zmena primátora prinesie nejaké zmeny v meste?

 Lucia: "Pravdupovediac v to dúfam. Verím, že zmena zmierni napätie v mestskom zastupiteľstve a na úradoch a tiež verím, že administratíva sa stane otvorenejšou voči verejnosti. Prajem si, aby to, že niekto nemá rodinné väzby na úradoch , neznamenalo diskrimináciu. Byť ústretový pre rodinu je prirodzené, no nie je fér dať najavo niekomu, kto nie je rodina, kam patrí, či nepatrí."

 Stanislav: "Práve „rodinkárstvo“ vnímam ako najväčší problém v chode mesta. Viem, že toto „rodinkárstvo“ nie je úplne odstrániteľné, no prajem si aby bolo obmedzené na minimum aspoň zo sfér, ktoré ovplyvňujú hospodárenie mesta. Na tom ako mesto funguje, je vidieť, že sa tu veci držia v tajnosti. Napríklad v Senici sa čudovali, že zasadanie mestského zastupiteľstva sa koná väčšinou pred treťou hodinou poobede. V tomto čase sú ľudia väčšinou na ranej zmene a nemôžu sa teda zúčastniť zasadania. Je to ako o nás bez nás. Taktiež je tu druhá stránka veci. Mám obavy, že práve tým, že súčasný primátor opúšťa svoje miesto, sa prehĺbi pasivita u ľudí. Počas zbierania podpisov som sa stretol s ľuďmi, ktorí mi povedali, že k voľbám nepôjdu, lebo súčasný primátor nekandiduje."

 Čo by ste radi vybudovali pre obyvateľov tohto mesta, ak by ste mali takúto možnosť?

 Lucia: "Ako zásadný problém tohto mesta vidím, že nemá kúpalisko. Je tu síce kúpalisko v Zlatníckej doline s pekným areálom, no pre mamičky s deťmi a kočíkmi a aj pre dôchodcov je ťažké sa tam dostať. Autobusy sú často preplnené a to je v horúčave nie len nepríjemné, ale dokonca nebezpečné pre tieto vekové kategórie. Takže určite by som rada tomuto mestu dopriala či už plaváreň alebo kúpalisko. Tiež tu dlhodobo chýbajú miesta napr. v jasliach. Vedela by som si predstaviť takisto multifunkčné relaxačné centrum. Zvyšuje sa dopyt po službách, ktoré tu nie sú zastúpené ako vegánska reštaurácia, čajovňa, kútik pre matky s deťmi. Bolo by super, keby tento projekt financovali podnikatelia, ktorý by v dôsledku na tomto nakoniec profitovali, lebo by tu ponúkali ich služby. Tiež by sa pri budovaní a chode tohto centra zamestnali nezamestnaní."

 Stanislav: "Mám pocit, že tomuto mestu chýba zeleň. Vedel by som si predstaviť nejaký park, kde by ľudia mohli oddychovať. Takisto tu je nedostatok ihrísk pre deti. Sú tu síce vybudované pekné ihriská na ulici Dr. Clementisa a na Trávnikoch, no je to od ruky pre ľudí, ktorí bývajú napríklad pri nádraží. Takisto tu chýba plaváreň či kúpalisko. Ľudia takmer nemajú žiadnu možnosť na oddych."

 Ďakujem Vám za rozhovor.

 Lucia Vojtková:

 Volám sa Lucia Vojtková, narodila som sa v Bratislave, ale posledných osem rokov trávim v meste Skalica. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore medzinárodné vzťahy v Skalici s dosiahnutým titulom Magister. Na škole som v poslednom ročníku zastávala funkciu podpredsedu študentského parlamentu. Po štúdiu som absolvovala prax na odbore kriminálnej polície v Skalici a mám skúsenosti aj z mestského úradu v Skalici, konkrétne Spoločný stavebný úrad a podateľňa Mesta. V posledných troch voľbách som bola zapisovateľkou Okrskovej volebnej komisie pre skalický okrsok č.6. a pokiaľ to bude možné, plánujem túto funkciu zastávať aj do budúcna. O verejné dianie sa zaujímam dlhodobo, aktívne sa zapájam do rôznych petičných akcií naprieč spektrom a odbormi, pokiaľ ich považujem za správne a/ alebo potrebné. Bola som okresnou vedúcou Strany zelených Slovenska, avšak po zvážení pomerov a situácie som sama dobrovoľne odstúpila. Predpokladám, že to bol môj prvý a zároveň posledný pokus ísť straníckou líniou. Preferujem nezávislú politiku a preto budem kandidovať ako nezávislý kandidát do komunálnych volieb v novembri 2014. Moje terajšie zamestnanie je predaj a servis pre firmu zaoberajúcu sa zákazkovou výrobou nábytku v Holíči. Nikdy som nepodnikala a ani v súčasnej dobe nepodnikám. Nevlastním žiadnu nehnuteľnosť ani motorové vozidlo a v rámci Skalice a blízkeho okolia nemám rodinné ani majetkové väzby. Mám čistý register trestov a podľa môjho vedomia aj živnostenský a obchodný register. Som prístupná aktívnej komunikácii, moje údaje:

Tel.č.: 0905/353 380

e-mail: vojtkova.lucia@atlas.sk

 Stanislav Kudláč:

 Volám sa Stanislav Kudláč ml., mám 18 rokov a som študentom štvrtého ročníka gymnázia v Senici. Narodil som sa v Skalici a tu celý život aj bývam, konkrétne na ulici Dr. Clementisa č. 24. Politika a „veci verejné“ patria medzi moje záujmy už od nepamäti, preto som sa aj zúčastnil volieb prezidenta SR a volieb do EP ako člen volebnej komisie v okrsku č. 4. Priklonený som nezávislej, nestraníckej politike, preto som pred voľbami neoslovil žiadnu slovenskú politickú stranu. Nie som si vedomý žiadnych prípadných zápisov v registre trestov, v obchodnom a živnostenskom registri.

 Na prípadné otázky veľmi rád odpoviem. Kontaktovať ma môžete buď: na čísle 0944 400 942, alebo na Facebooku (na stránke sa robí), alebo na emaile StanislavKudlac@atlas.sk. 

Skryť Zatvoriť reklamu