reklama

Postav školu na hlavu! - 8. časť - Sebauvedomenie a atmosféra dôvery

Rozbehli sme platformu Teachersgold. www.teachersgold.org: Veríme, že tam bude vytvorený dostatočný priestor na sebarealizáciu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

V systéme odmeňovania na platforme Teachersgold chceme zaviesť transparentnosť a aby bol viac odmenený ten učiteľ, ktorý bude vzdelávať efektívne. Efektívne vzdelávať znamená od určitého veku smerovať študentov do tých oblastí vzdelania, ktoré ich bavia a kde teda sa očakáva aj, že budú dosahovať lepšie výsledky. Uvažujeme s dvoma formami, kde sa študent bude môcť zúčastniť súťaže, alebo vyriešiť zadanie. V praxi musíme otestovať, aká forma bude firmám vyhovovať. Prípadne doplníme ďalšie možnosti podľa záujmu. Odmena za zadanie a úspech v súťaži sa bude deliť medzi študentov a učiteľov vo vhodnom pomere, podľa dohody. Prihlásiť do súťaže sa môže študent sám, alebo ho prihlási učiteľ. Buď na základe odpozorovaného, alebo jednoducho ako výzvu, možno sa to študentovi zapáči. Predpokladáme racionálne rozhodovanie učiteľov a nomináciu do tých oblastí, kde to má zmysel. A je tam šanca na dobrý výsledok v súťaži, alebo rýchle a správne riešenie daného zadania.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na základe aktivít študenta a hodnotení aktivít bude možné zmenšiť napr. riziko nekalých praktík pri prijímacom konaní. Raz keď mal študent nízke hodnotenia aktivít na platforme (projekty a zadania sú zdokumentované a prístupné) tak nadpriemerné výsledky na prijímačkách môžu byť predmetom ďalšieho skúmania. Zvýši sa transparentnosť.

Pomocou platformy vytvoríme tvorivé prostredie, kde bude možné vyjadriť názor k vzdelávaciemu procesu na hodine. Rýchla a priama spätná väzba pomôže hneď aj učiteľom, aby vedeli zlepšiť hodinu. Ďalej v profiloch študentov budú uvedené oblasti záujmu, hobby a iné aktivity, ktoré budú vedieť smerovať učiteľov a ich výklad témy.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Registrácia učiteľov na Teachersgold bude podliehať overeniu. Naozaj chceme na platforme len overených učiteľov a k nim priradených študentov. Ďalej overených mentorov. A overené firmy. Tým pádom sa vyhneme falošným účtom. V škole sa všetci navzájom poznajú. Čo som jedol na obed, kde som cestoval, a aké topánky som mal obuté si nechám na facebook a instagram. Na Teachersgolde budem prezentovať svoje aktivity, to, čo robím, čo ma baví. Bude tam kvalitný obsah a bude prebiehať slušná diskusia. Predstavte si to ako veľkú miestnosť, kde bude veľa učiteľov, zástupcov firiem a študentov prezentovať svoje aktivity. Ty ako študent si v strede reflektorov, rozmyslíš si dvakrát, čo tam budeš zdieľať, písať a pod. Nebudem vešať na platformu veci, ktoré by som nepovedal, neukázal v plnej sále pred 200 ľuďmi, kde na mna všetci pozerajú.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Študenti sa budú registrovať ako fantasy profily. Osobné údaje ako: meno, priezvisko, bydlisko, vek a pohlavie sa nebudú uvádzať. Nie je to dôležité. Dôležité sú moje aktivity.

Triedy budú mať vytvorený svoj pracovný priestor - workspace.
Záujmové oblasti budú mať takisto svoje workspejsy.
Firmy si tiež budú môcť vytvoriť svoj vlastný priestor a vytvárať digitálne akadémie. Jednoducho zverejnia podklady a dokumenty pre daný typ pracovnej pozície a požiadavky. Dopyt sa už nájde. Každý na platforme môže sledovať workspejsy zo svojich oblastí záujmu.

Príklad: Firma Accent on future môže vytvoriť digitálnu akadémiu a profesijný profil napríklad
Junior SQL developer s požiadavkami : MySQL, php, základy databáz do digitálneho workspejsu priloží študijnú dokumentáciu (napr. pdf dokumenty, zadania príkladov, odkazy, nejaké štúdie z praxe) 
No a taký siedmak si môže vybrať hneď takéto smerovanie a priamo na tom už v mladom veku pracovať.
Firma potom môže zorganizovať napr. hackathon alebo stretnutie študentov, ktorí sú prihlásení ako followeri v danom workspejse. Výsledok: dlhodobá spolupráca, partnerstvo so školami, kontakty do budúcnosti.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dnes veľa detí nemá finančné možnosti sa rozvíjať v krúžkoch. Vytvorme pre nich digitálnu alternatívu. 
V dnešnej dobe nemôžu byť ekonomické bariéry prekážkou rozvoja talentu. Aj deti z chudobných rodín sa chcú niečím stať.

7. kolo otázok

Sebauvedomenie

Učitelia

1. Ako si spokojný so súčasným modelom vzdelávania v tvojej krajine? (1-10) 10-najlepšie
2. Na škále 1-10 ohodnoť riadenie na tvojej škole
3. Vyjadri spokojnosť s nasledujúcimi oblasťami v systéme vzdelávania (1-10)
Odmena
Administratíva (aké mám zodpovednosti) 
Byrokracia (formuláre atď) 
Vedenie školy
Sloboda prejavu
Transparentnosť (finančné toky) 
Centralizácia, nariadenia (možnosť vyjadriť sa k zmenám) 
4. Skryté finančné toky, iné odmeny
Vieš o nejakých netransparentných finančných tokoch v škole? 
5. Vieš o nejaký odmenách, ktoré vyplývajú len z dobrých vzťahov s vedením (s riaditeľom) ? 
6. Nahlásil by si zistené netransparentné finančné toky? 
A) Áno na políciu 
B) Finančnému riaditeľovi
C) Riaditeľovi školy
D) Ministrovi školstva
E) Predsedovi vlády
F) Štátnej regulačnej autorite
G) Európskej regulačnej autorite
H) nie, bojím sa šikany
I) nie, obávam sa budúcich sankcií
J) nie, obávam sa straty funkcie
K) nie, obávam sa straty zamestnania
7. Vieš o nejakých prípadoch úplatkov v príjimacom konaní? 
8. Myslíš si, že je celkovo prostredie v škole priateľské? (0-100) 100 priateľské
9. Môžeš používať svoj prístup a metódy vzdelávania? 
10. Veríš svojmu riaditeľovi? 
11. Veríš finančnému riaditeľovi? 
12. Dôveruješ školskej rade? 
13. Dôveruješ svojim kolegom? 
14. Usporiadaj rebríček podľa kvality sociálneho statusu profesií. Začni od najlepšej. 
Politik - lekár - univerzitný profesor - učiteľ - IT manažér - marketingový manažér - bankár - finančný manažér - športovec - herec - spevák
15. Myslíš, že by si chcel zdieľať výsledky tvojej práce s ostatnými? 
16. Je profesia učiteľa rešpektovanou? 
17. Máš ako učiteľ dôstojnosť? 
18. Keby si mohol v škole zmeniť jednu vec, čo by to bolo?

Študenti

1. Keby si v škole mohol zmeniť jednu vec, čo by to bolo? 
2. Rád chodíš do školy? 
3. Rád sa učíš nové veci? 
4. Vieš povedať, akým spôsobom sa naučíš najlepšie nejakú tému? Čítaním, počúvaním, písaním poznámok, aktivitou, diskusiou, hrami, pozeraním filmového návodu, vytvorením projektu/zadania o danej téme, priamo vykonávaním danej aktivity (napr. Šport, programovanie, hra na hudobný nástroj)
5. Využívaš tvorivosť pri učení? Nejaké svoje nápady, pomôcky pri učení? Vypracúvaš si sám ťaháky? 
6. Máš možnosť sa prejaviť v škole? Ukázať, čo rád robíš, alebo pracovať na činnostiach, ktoré ťa bavia? 
7. Našiel si už niekedy v škole nejakú činnosť, ktorá ťa začala potom baviť? 
8. Chcel by si mať možnosť ukázať nejakej firme, alebo viacerým, v čom si dobrý? Išiel by si na nejakú takú súťaž v tom, čo ťa baví? 
9. Prečo chodíš do školy? 
10. Pýtaš sa otázky k preberaným témam? Si zvedavý?
11. Myslíš, že máš možnosť povedať svoj názor bez toho, aby si potom učiteľ na teba zasadol?
12. Môžeš slobodne vyjadriť, čo sa ti v škole nepáči? 
13. Ako pristupuje vedenie (učitelia, riaditeľ) k tvojim návrhom na zlepšenie vyučovania? 
Nemajú záujem zaviesť niečo nové - radi experimentujú 
14. Sú hodiny zaujímavé? 
15. Páčia sa ti spôsoby, akými sa učíš v škole? 
16. Je v škole atmosféra dôvery? Veríš svojim učiteľom? 
17. Usporiadaj rebríček podľa kvality spoločenského statusu profesií. Kto sa podľa teba má najlepšie? 
Politik - lekár - univerzitný profesor - učiteľ - IT manažér - marketingový manažér - bankár - finančný manažér - športovec - herec - spevák
18. Chcel by si zdieľať výsledky tvojej práce s ostatnými? 
19. Myslíš, že učitelia majú rešpekt v spoločnosti? 
20. Myslíš si, že byť učiteľom je dôstojné povolanie?

Kategória Sebauvedomenie bola záverečnou časťou otázok prieskumu pre učiteľov a študentov.

Registrácia je otvorená na:
www.teachersgold.org

Postav školu na hlavu!
digitálne technológie rozumne na školách

Šírte prosím ďalej našu iniciatívu, ak ju považujete za správnu.

Ďakujeme!

Nasleduje: Prieskum pre firmy - Ako a prečo by sa mohli firmy angažovať na Teachersgolde

zdroj:googlesearch Bez wifi je to nanič
zdroj:googlesearch Bez wifi je to nanič 

Nasleduje: Postav školu na hlavu! - 9. časť - Nápady na Teachersgolde

barej.blog.sme.sk/c/514440/postav-skolu-na-hlavu-9-cast-napady-na-teachersgolde.html

Stanislav Barej

Stanislav Barej

Bloger 
  • Počet článkov:  20
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Treba sa zaujímať o dianie okolo seba. O to, čo sa deje v spoločnosti, v politike, na uliciach. Netreba byť ľahostajní. Aby sa niečo zmenilo na tomto svete, v tomto štáte, tak musíme chcieť veci zmeniť. Aj na tomto blogu je priestor, ako vyjadriť slobodne nesúhlas s tým, čo sa deje vonku. --Postav školu na hlavu! Cieľom našej iniciatívy je uviesť od septembra 2019 do života open-source aplikáciu pre učiteľov, študentov a firmy, ktorá dúfame prispeje ku kvalite vzdelávania. Prihlasovanie bude bezplatné. Idea je pomocou súťaží a zadaní od firiem, ktoré dostanú učitelia a študenti na riešenie, získať pre nich priamu finančnú odmenu. Veríme, že to bude prospešné pre každú záčastnenú stranu. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu