Ministerkin miliónový masér

Predstavte si, že by ste si v obchode kúpili 2 horalky a 1 fľašu minerálky, ale obchod to predával ako balík „Cielená výživa pre život“ a naúčtoval za to 15 euro. Zvolenská s Foraiom platili roky z vašich peňazí niečo podobné.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (106)

Bol raz jeden lekár. Volal sa Pavol Kostka. Jediný lekár tohto mena v súčasnosti registrovaný Slovenskou lekárskou komorou nemá žiadnu definovanú odbornosť, ani nevystupuje ako odborný zástupca, teda garant zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ale najneskôr od roku 2008 vlastnil ordináciu v Spišskej Belej. Ešte v roku 2010 mala jeho firma tržby necelých 50 000 eur ročne a nulový zisk.

V apríli 2012 sa ministerkou zdravotníctva stala Zuzana Zvolenská a šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Forai. A Pavlovi Kostkovi sa začalo dariť spôsobom, proti ktorému je teta Anka absolútna suchárka.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tržby jeho firmy stúpli najskôr na 140 756 euro v roku 2012 a potom absolútne závratne na 1 456 451 euro v roku 2014. Čítate správne, Pavol Kostka zdesaťnásobil tržby za 2 roky a ako uvidíme nižšie, ďalej to rastie – za rok 2015 sa pravdepodobne opäť zdvojnásobili. Ešte lepšie sa mu darí v ziskovosti. Zatiaľ čo v roku 2012 mal zisk 8 720 eur, v roku 2014 to už bolo 794 482 eur, teda stonásobne viac. V percentách je to 10 000%.

Ako to Pavol Kostka dokázal? Otvoril za toto krátke obdobie „kliniky“ už nielen v Spišskej Belej, ale aj v Bratislave, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici. Má uzavretú nájomnú zmluvu aj na „kliniku“ v Trenčíne, ale tá zatiaľ podľa všetkého nefunguje.

SkryťVypnúť reklamu

Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera u neho zazmluvnili len veľmi obmedzený objem výkonov v Nitre a Spišskej Belej. Za normálnych okolností by teda Pavol Kostka bol naďalej len mierne prosperujúci súkromný lekár. Biznisovú expanziu Pavla Kostku však rozhodujúcim spôsobom podržala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a tá ho dostala na nový level.

Zmluvný objem zo VŠZP vzrástol totiž od roku 2012 dvadsaťjeden-násobne, teda o 2100%. Aktuálne Všeobecná zdravotná poisťovňa má zazmluvnené “kliniky” Pavla Kostku na sumu 3 229 092 eur ročne. Na každú „kliniku“ má od VŠZP objednané výkony približne za polmilióna eur alebo viac. Na porovnanie - Dôvera mu platí 84 000 eur ročne na dve prevádzky.

SkryťVypnúť reklamu

Aj keď Pavol Kostka ani po tejto dych berúcej expanzii nie je najväčším hráčom v slovenskom zdravotníctve, dá sa bez preháňania povedať, že je najrýchlejšie rastúcim hráčom počas 2. vlády Roberta Fica. Na takúto expanziu sa nechytá nielen teta Anka, ale ani Penta.

To, že na rozšírení siete Pavla Kostku musel mať niekto hore eminentný záujem, ukazuje aj prípad v Nitre. Na návrh primátora Dvonča (SMER) schválila v roku 2013 väčšina v mestskom zastupiteľstve (ovládanom SMERom) prenájom mestských priestorov pre kliniku. Stalo sa tak bez súťaže na základe osobitného paragrafu v zákone, ktorý to umožňuje v prípadoch „hodných osobitného zreteľa“. Primátor Dvonč na zastupiteľstve uviedol, že ho osobne oslovila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (SMER) a požiadala ho „o vybavenie priestorov“. Pavlovi Kostkovi priestory na jeho kliniku prenajali za výhodných podmienok aj fakultná Žilinská nemocnica a trenčianski hygienici, teda organizácie priamo podriadené ministerstvu zdravotníctva.

SkryťVypnúť reklamu

Náš príbeh však ešte len naberá obrátky. Pavol Kostka a jeho „kliniky“ zarábajú v drvivej väčšine na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti FBLR, teda fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. To je oblasť, ktorá môže byť za normálnych okolností zaujímavá pri samoplatcoch, ale nie za verejné peniaze. Dôvera napríklad „klinike“ Kostka prepláca od 2 do 5 eur za jeden masážny výkon. Najviac – cez 5 eur – platí za dlhý a náročný výkon - manuálnú drenáž lymfy v trvaní 45 min. Z toho nikto nevyrobí takmer miliónový zisk ročne.

Preto musela “klinika” Kostka pristúpiť k ďalším krokom. Pýta poplatky od pacientov, ale žmýkať pacientov na masážach sa na konkurenčnom trhu nedá. A tu prechádzame k šarlatánstvu a zneužívaniu našich spoločných peňazí.

Biznismodel „kliniky“ Kostka je totiž postavený na tom, že Pavol Kostka si vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vybavil samostatný, unikátny kód výkonu zdravotnej starostlivosti pod názvom „cielená dlhodobá terapia – CDT00“. Inými slovami, štátna VŠZP platila Kostkovi za niečo, za čo neplatí nikomu inému na svete. Čo to je tá „cielená dlhodobá terapia“, že na ňu Zuzana Zvolenská a Marcel Forai stavili viac ako 3 milióny euro ročne?

MUDr. Kostka na webe píše trochu kostrbato nasledovné: „Počas našej praxe sme sa dopracovali k vytvoreniu štandardizovaných postupov CDT terapií v našom informačnom systéme sa nachádza cez 80 druhov štandard, ktoré podliehajú tým najprísnejším kritériám kontroly v rámci nášho informačného systému pre aplikovanie na klienta v našich zariadeniach.“

Slovensko je tak od roku 2012 aspoň navonok svedkom drahého a unikátneho experimentu v medicínskom výskume. Nasvedčuje tomu aj veta z Kostkovej zmluvy s VŠZP, kde sa píše: „Efektivita poskytnutej zdravotnej starostlivosti (výkon CDT00) bude vyhodnocovaná v spolupráci oboch zmluvných strán.“

V skutočnosti je to, samozrejme, celé inak. V Kostkovej zmluve s VŠZP sa píše: „Pod výkonom cielená dlhodobá terapia sa rozumie poskytnutie zdravotnej starostlivosti ktorej súčasťou je nahrievanie modulačnou UV lampou, fyzioterapeutické vyšetrenie, terapia Farradayovými prúdmi, schematická akupunktúra, magnetická lampa, biolampa, TDP lampa, masérska časť – výkon masérskej práce, fyzikálna terapia /laser, ježkovanie, diadynamik/, fyzioterapeutická kontrola procesu, ostatné výkony /plynové injekcie, trakcia, post-izometrické relaxačné cvičenie, polohovanie, lávové kamene, bankovanie/. Štandardné trvanie výkonu je 3 hodiny.“

Inými slovami, tento medicínsky unikát je voľnou zmesou absolútne štandardných výkonov v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Jeho zabalenie do nového šatu však umožnil Všeobecnej zdravotnej poisťovni platiť Kostkovi za štandardné výkony na úkor ostatných poistencov horibilné sumy. Predstavte si, že by ste si v obchode kúpili 2 horalky a 1 fľašu minerálky, ale obchod to predával ako balík „Cielená výživa pre život“ a naúčtoval za to 15 euro. Že to nikto nezaplatí? Zvolenská s Foraiom to z vašich peňazí platili roky.

Pre istotu sme preskúmali svetové databázy medicínskeho výskumu a hľadali sme v nich či už Pavla Kostku alebo jeho odborného zástupcu pre oblasť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Gregora Sinaya. S poľutovaním musím konštatovať, že o ich výsledkoch a unikátnych terapiách sa nedá nikde nič nájsť aj keď dnes takouto literatúrou prechádzajú všetky skutočne významnejšie (a väčšinou aj nevýznamnejšie) inovácie.

A tu prechádzame k hraniciam šarlatánstva. Hoci Kostka už otvoril 5 „kliník“ po celom Slovensku, odborným zástupcom pre oblasť FBLR je pre všetky z nich ten istý človek, MUDr. Gregor Sinay. Umožňuje to diera v zákone, vďaka ktorej pri ambulanciach môže ten istý garant zastrešovať viac ako jednu prevádzku. Áno, za stovky tisíc euro mesačne medicínsky ručí jeden človek. MUDr. Gregor Sinay zároveň pôsobí ako lekár v ordinácii Mornár a syn v Kežmarku. Lietajúci profesori z vysokých škôl sú schopní veľkých zázrakov, ale garantovať naraz 5 pracovísk jednej univerzity a pritom reálne učiť na úplne inej vysokej škole – to už sa nedeje dokonca ani vo vysokom školstve, kde ide „len“ o papier. Tam, kde ide o zdravie a život, to nevadí.

Prejavuje sa to, samozrejme, aj v praxi. Minulý rok využil služby „kliniky“ v Bratislave jeden člen môjho tímu, ktorý mal menšie problémy s chrbticou. Tu je výňatok z jeho skúseností: „Objednaný som bol na 18.45, o cca 18.50 som podpísal informovaný súhlas (hoci nikto ma o ničom neinformoval). Nasledovalo vyzlečenie do spodného prádla, potom cca 30 minútové pokyny (otočte hlavou doprava/doľava, stojte na jednej nohe, máte narušenú klenbu na jednej nohe, dotknite sa rukami zeme bez pokrčenia nôh, vystrite ruky pred seba a zatvorte oči, testovanie reflexov a pod.). Potom nasledovala cca 20 minút myostimulácia (drôtiky priložené na telo, z nich išla elektrina a pocit, ako keď chodia po tele mravce). Akupunktúru som odmietol. Následne cca 20 minút masáž chrbta a šije, a cca 12 minút protizápalový laser. Z kliniky som odchádzal o 20.20, teda po 90 minútach.”

Za toto vyúčtovala Klinika Kostka Všeobecnej zdravotnej poisťovne 45 eur za 3 hodinový, teda 180 minútový zdravotný výkon. V praxi to trvalo polovicu času a toto úvodné “vyšetrenie” nerealizoval lekár. Od pacienta si ešte vypýtali 10 eur, takže spolu zarobili 55 eur.

Ak by si taký istý výkon u Kostku v Bratislave objednal poistenec Unionu alebo Dôvery, nedostala by „klinika“ od poisťovne nič a od pacienta by si pýtala 17 eur. Spolu by teda zarobili len 17 eur (V súčasnosti už pýtajú od poistencov Dôvery a Unionu 20 eur, výsledok to však nijako významne nemení).

Za tú istú „terapiu“ teda zinkasoval Kostka trikrát viac od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a jej poistencov ako od ostatných. Keby vykonané výkony – teda masáž, laser, myostimulácia... - účtoval Všeobecnej zdravotnej poisťovni samostatne a po jednom, ako to robia ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nedostal by viac ako 10 euro.

Takže to zhrňme:

  • lekár bez odborného zázemia sa stal prakticky za noc milionárom vďaka kontraktom zo Všeobecnej zdravotnej poistovne a ochrane ministerky Zuzany Zvolenskej,

  • tento človek prezentuje niekoľkonásobne predražené „unikátne terapie“, za ktoré vyciciaval štát, pričom ide o prebalenie bežných výkonov v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Dnes je však nová doba. Pred viac ako rokom musela z funkcie odísť Zuzana Zvolenská a v septembri 2015 Marcel Forai. Aký to malo vplyv na nezadržateľný vzostup Pavla Kostku?

Odchod ministerky Zvolenskej žiadny – všetko pokračovalo veselo ďalej. Ale výmena Marcela Foraia, keď začali chodiť viacerým ľuďom listy opisujúce niektoré aspekty Kostkovho príbehu, priniesla zmenu, nakoľko sa nový manažment zľakol. 30. októbra 2015, teda mesiac po odchode Marcela Foraia, uzatvára VŠZP s Kostkom dodatok č. 25, kde sa píše „Cena za výkon CDT00 – cielená dlhodobá terapia sa počnúc dňom 1.11.2015 ruší.“ Znamená to, že od 1. novembra minulého roka skončilo „balenie“ štandardných výkonov do nového šatu, ktoré uľahčovalo ich brutálne predražovanie.

Ani Pavol Kostka však neprišiel o svoj biznis. Nezmenil sa totiž rozsah objednávanej zdravotnej starostlivosti. Len tabuľa sa premaľovala. V tom istom dodatku totiž bolo napísané: „V Prílohe č. 2 – Rozsah zdravotnej starostlivosti, časť II. MAXIMÁLNY ROZSAH ÚHRADY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI sa od 1.11.2015 v bode 2. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky slová „výkon CDT00“ nahrádzajú slovami „SVLZ ostatné“.“ Koncom decembra, podpísala VŠZP ďalší dodatok, č. 26, ktorý objednávaný objem ďalej navýšil na už spomínaých 3 229 092 eur ročne.

Inými slovami, poisťovňa Pavlovi Kostkovi nielen ponechala, ale dokonca navýšila objem objednaných výkonov. Biznis tak môže pokračovať bez problémov. Zariadenie musí „len“ začať zrazu vykazovať oveľa viac výkonov ako predtým. Ľudia, ktorí dokázali to, čo Pavol Kostka, to určite zvládnu bez problémov.

Tu už nejde o symboliku a drobné. Za takéto obrovské peniaze by mohli mať stovky až tisíce pacientov lieky, na ktoré dnes Slovensko nemá, či dostať zdravotnícke výkony, ktoré by mohli zachrániť život. Moje zdroje zo zdravotníckeho prostredia hovoria o tom, s ktorým ministrom videli pána Kostku sedieť na káve a manželky ktorých členov vlády sa chodia dať pravidelne masírovať do „kliniky“. Myslím, že médiá majú nielen právo, ale aj povinnosť sa spýtať okrem Zuzany Zvolenskej aj každého súčasného člena vlády a jeho „polovičky“, či bol zákazníkom. Lebo obrať cez takéto odlievanie peňazí vážne chorých ľudí o zdravotnú starostlivosť len preto, aby potentáti mali svoje masáže, to by prekonalo ešte aj dno slovenskej zdravotníckej chobotnice.

Zdá sa však, že nemusí ísť len o masáže zdarma. Podľa dokumentov firmy ku koncu roka 2014 mala v pokladni viac ako 380 000 eur. To je hotovosť, ktorá nie je na bankových účtoch, ale mala by sa nachádzať niekde v priestoroch „kliniky“. Pri zákonnom limite 5000 eur na hotovostné platby si ťažko predstaviť dôvod, prečo by takúto hotovosť firma skladovala niekde v trezore (najmä ak na účte v banke mala v tom čase ledva 15 000 eur). Ak však táto hotovosť putovala k niekomu tretiemu, kto nad celou operáciou drží ochrannú ruku, vysvetľovalo by to veľa zo zázračného úspechu Pavla Kostku. To by však vedeli overiť len nezávislé policajné a daňové orgány. Treba urobiť všetko preto, aby sme sa ich po 5. marci dožili.

Miroslav Beblavý

Miroslav Beblavý

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  102
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Od malička mám sen. Chcem, aby sa na Slovensku žilo tak dobre, ako vo vyspelej Európe.Preto som vstúpil do politiky a kandidujem aj v parlamentných voľbách 2020. Aby som ľuďom na Slovensku pomohol v oblastiach, ktorým najlepšie rozumiem - vzdelávanie, verejné financie, boj s korupciou.V roku 2017 sme založili SPOLU - občianska demokracia. S kolegami pracujeme na tom, aby sme našu krajinu očistili od Kočnerovej generácie politikov. Zmenu k lepšiemu môžu zaistiť len najlepšie pripravení. Prečítajte si ako vznikla strana SPOLU.Nestačí vymeniť figúrky. Nový štýl politiky pre mňa znamená hľadať riešenia, nie spory. S naším koaličným partnerom, Progresívnym Slovenskom, sme pripravili zlomový program pre zlomové voľby. Prečítajte si Bod zlomu. Zoznam autorových rubrík:  správa týždňaarchívTransparentnosťškolstvoNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

49 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu