Exhibičné odmietania

Písmo: A- | A+

Začali sa nám rozmnožovať anti vakcinačné pochody a protesty, pod verbálnou paľbou sa ocitli niektoré preventívne opatrenia, ktoré podľa vyjadrení slobody chtivých sú obmedzujúce, diskriminujúce a neriešia vlastne nič.

 Možno je na škodu, že to Nič nedokážu transformovať na konštruktívne Niečo. Protestným exhibičným hitom sa stali " zhromaždenia" pod oknami bytov, či miest trvalý pobytov niektorých epidemiológov, lekárov či iných zástupcov z portfólia tých, ktorí sa podieľajú na obmedzeniach ohrozujúcich práva a slobody protestujúcich jedincov. Takéto formy protestov pripomínajú skôr križiacké výpravy, než kultivované vyjadrenie nesúhlasu a odmietnutia. Skutočnosť, že formou svojich atakujúcich aktivít ohrozujú iných je pre nich zanedbateľná. Pri " hre na silných a zdravých " pre nich pravidla neplatia, ale na tie svoje si nárokujú. Pri ich aktivitách sa ponuka paralela s názvom románom Aloisa Jiráska Proti všem. Oni sú tiež proti všetkému čo vybočuje z rámca ich mentálneho nastavenia a hodnotenia užitočnosti opatrení a proti všetkým, ktorí sa snažia udržať infekčnosť pod kontrolou. Krik po rešpektovaní predstáv "ohrozených" protestujúcich je čoraz intenzívnejší a preniesol sa už aj pod okná parlamentu.

 Politickí revolucionári pán Blaha a pán Kotleba priam v v romantickom objatí dodávali tomuto protestu motivačnú esenciu. Podporili dav v boji a chcení aby sa túžby po Ego slobodách ľudí naplnili. Možno exhibičné zviditeľnenia týchto pánov percentuálne pomôžu v podpore ich stranických alma mater a ich účasť bude neskôr docenená. Paradoxným faktom je skutočnosť, že tí čo sa cítia ohrození svojím averzívnym správaním a agresívnymi aktivitami ohrozujú iných. To už pre nich podstatné nie je. Právo na rešpekt majú predovšetkým oni. Boj za vlastnú slobodu pravidlá nepozná. Tá predstava o slobode je mimochodom fakt tekutá a nevyspytateľná.

 Je zaujímavé ako sme sa navzájom dokázali vzťahovo odcudziť. Vírus už nepostihuje len zdravotný stav ľudí, začína zasahovať aj medziľudské vzťahy. Anonymné vyhrážky smrťou, osobnými represiami voči tým, ktorí participujú na preventívnych opatreniach, alebo voči tým, ktorí sa starajú o zdravie iných pripomínajú prvky rodiacej sa " novo totality orwelovského strihu", alebo červené plátno z minulosti s výhražným odkazom " Kto nejde s nami je proti nám". Kompenzácia osobných frustrácii aktivovaním agresívneho softwaru voči tým, ktorí sa snažia v týchto pandemických dňoch pomáhať pripomína formu postmoderného kanibalizmu. Ľudia sú však rôzni. V tom je ich krása, ale aj bieda a predovšetkým hrozba.

 To, že niektorí jednotlivci budú " večnými nespokojencami" je fakt. Je to ich postojové zameranie, ktoré budú prenášať v priestore a čase v ktorom sa budú ocitať. Možno mnohí z protestujúcich proti pandemickým opatreniam, či vakcinácii nič konkrétne nemajú. Sú jednoducho nespokojní "systémovo". Samotný systém v ktorom žijú považujú za obmedzujúci, skorumpovaný, odosobnený a v čase povinného dodržiavania pravidiel, či odporúčanej vakcinácie sa ich odpor a rebélia stupňuje. Archetyp revolucionára Che Guevaru v niektorých bude stále rezonovať. Samotná vakcinácia sa pre mnohých stala nielen emočnou hrozbou, ale aj príležitosťou resetovať odmietajúci postoj voči zástupcom politickej moci. Vakcinačný vzdor u mnohých nemá racionálne zdôvodnenia. Racionalita ostáva uväznená v " klietke hanby na levočskom námestí. Mnohí sa vakcinovať odmietajú len preto aby " zástupcom nenávideného systému" ukázali, že nemusia byť len neustále " kľačiacimi obeťami". V tomto čase to však nie je najšťastnejšia voľba a forma protestu.

 Bio-psychosociálne zistenia informujú o tom že mozog človeka obsahuje mechanizmus, ktorého úlohou je dávať prioritu negatívnym správam. U niektorých je aktivovaný viacej, u niektorých menej. Kráľovnou je jeho časť amygdala, ktorá slúži jednotlivcom ako " centrum hrozieb" a je aktivovaná predovšetkým v v emočne vypätých situáciách a pri prežívaní intenzívnejších emócií. Podľa psychológa Daniela Kahnemana /Myslenie rýchle a pomalé/emočná sekcia pri prijímaní a hodnotení podnetov jednotlivcov nepúšťa do racionálneho sektoru v ktorom by racionálne zhodnotili dôsledky prijímaných rozhodnutí. Jednotlivec tak ostáva plávať na povrchu, " topí sa v emočnom bazéne informačných hrozieb a ohrození", ktoré štrukturujú jeho postojové nastavenie. Argumenty prispôsobuje prevládajúcej emócii. Červenú dostáva racionálna korekcia. V súvislosti s vakcináciou sa jednotlivec napríklad dokáže " vyzbrojiť" zásobou negatívnych argumentov a v krátkom čase sa dokáže " "zavakcinovať" jej nepriaznivými účinkami. Je pohltený stavom pozitívnej slepoty. Vidí negatíva. Negatívne správy a negatívne informácie majú na jednotlivca väčší vplyv a sú ním spracovávané oveľa starostlivejšie a podrobnejšie než tie dobré. Pozitívami jednotlivci nezaťažujú zahodia ich do odpadkového koša. Viem, že vakcinácia nie je všeliekom, ale z možností, ktoré sú k dispozícii dáva šancu priblížiť sa " normálu" za ktorý idú na " barikády" aj dnešní protestujúci. 

 Rozhodnutia sú na každom z nás, ale formy odmietaní by mali mať tiež istý stupeň kultivovanosti. Dnešná forma protestu pred parlamentom pripomínala citát a namaľovanú fresku španielskeho maliara a grafika Francisca Goyu : " Keď rozum spí rodia sa ...... " Nedokončenú vetu si môžete doplniť aj sami. Takže predtým, ako mnohí zahájite " trestnú výpravu" alebo " zahádžete" sociálne siete expresívnými výrazmi svojich impulzívnych myšlienkových pochodov voči niektorým opatreniam, či vakcinácii je vhodnejšie prijať alternatívu prebratia sa zo spánku a až potom aktivovať svoje individuálne postojové vzorce.

Skryť Zatvoriť reklamu