Platany ako záplata na zbúraný Istropolis.

Písmo: A- | A+

Istropolis je v pase. Cez ulicu vysadíme platany, čím sa na problémy dopravy a Novej Tržnice zabudne.

Trnavskému mýtu, obdobne ako aj ďalším priestorom v Bratislave, chýba koncepčná myšlienka, zodpovedajúca súčasným trendom a možnostiam tvorby hlavného mesta.

Trnavské mýto bude ešte dlho významným uzlom Bratislavy. Rozsiahla automobilová križovatka, dimenzovaná v 80-tych rokoch minulého storočia, a prestupná stanica verejnej dopravy autobus – trolejbus – električka. Okrem toho je tu plánovaná železničná stanica filiálka, a tiež križovanie dvoch liniek podzemného metra. Aj keď je realizovateľnosť oboch zámerov všakovaká, v zmysle územného plánu Bratislavy je tu ich poloha stanovená jasne. Všetky investičné zámery a umiestňovanie nových budov tak formujú aj dnes. Križujúci peší pohyb je navyše problémom tohto priestoru odjakživa. Potreba koncepčnej tvorby všetkých druhov a foriem dopravy, s dôrazom na humanizáciu verejného priestoru rozľahlého mýta, je tak nespochybniteľná.

Mesto v spolupráci s mestskou časťou Nové Mesto potrebujú štúdiu. Urbanistickú, dopravno – územnú, hmotovo – priestorovú, ideovú, hocijakú. Potrebujú však nakresliť a stanoviť výslednú podobu Trnavského Mýta, do ktorej sa musí rozvoj postupne začať uberať.

Nákupné centrum sem v roku 2012 vrátilo mestský život. Rekonštrukcia podchodu v 2019 ho ešte umocnila. No až súčasný zámer prestavby Istropolisu vyvolal rozruch. Zrejme neskoro, no diskusiu o komplexnom rozvoji opäť naštartoval. Výsadba platanov na druhej strane cesty sa však v tomto smere javí ako pokus o zmierlivú intervenciu do verejného priestoru. Hoci komunálno - politické body zbiera tento počin krásne, z urbanistického hľadiska sem vnáša len ďalšiu bariéru.

Problémom je, že pre Trnavské Mýto neexistuje koncepčné riešenie. Medzinárodná súťaž revitalizácie Istropolisu síce priniesla tvorivé prístupy, no návrhy sa sústredili prirodzene na vlastné pozemky. A tak, ako bolo mesto pozadu pri rekonštrukcii podchodu pred majstrovstvami sveta v hokeji, je dnes pozadu pri záchrane budovy Istropolisu. Čo však môže vyriešiť, resp. čo by malo mesto v prvom rade spraviť, je koordinovať a zosúlaďovať všetky aspekty budúceho rozvoja ťažiskových priestorov Bratislavy. Vrátane tvorby zelene. Zatiaľ to však v tomto území vyzerá, že mesto nemá predstavu ani o budúcnosti svojej vlastnej budovy Novej Tržnice, ktorá postupom času začína pripomínať tŕň v oku Trnavského mýta.

Skryť Zatvoriť reklamu