Rok 2021, rok vakcín a rok vyšetrenia niektorých veľkých káuz ?

Písmo: A- | A+

Dlho som sa rozhodoval, či napíšem tento blog. Pre mnohých ľudí je veľa vecí dôležitejších ako je  Polícia. Ani sa im nečudujem. Žijeme v časoch korona vírusu, zdravotníci a záchranári dávajú zo seba to posledné.

Salutujúci policajti pred Prezídiom Policajného zboru
Salutujúci policajti pred Prezídiom Policajného zboru 

 Tak začnem po poriadku. Nastúpil som v roku 1991, robili nábor pre vtedajší Policajný zbor, potrebovali nových ľudí nezaťažených predchádzajúcim režimom. Na ministerskej vojne a následne v Policajnej škole v Pezinku sme vytvorili skvelú partiu, plnú ideálov a predstáv ako budeme slúžiť vlasti.

 Počas svojej služby som sa stretol so skvelými a čestnými policajtmi, s viacerými z nich udržiavam kontakt dodnes. Samozrejme stretol som aj policajtov, ktorí postupne prešli na „druhú“ stranu, ale vždy sa s nimi Policajný zbor rozlúčil. Niektorí odišli sami, niektorí museli odísť a niektorí boli trestne stíhaní a sedeli vo väzení.

 Do civilu som v roku 2016 odisť nemusel. Ak by som držal krok a hubu, dodnes som mohol slúžiť. Osobne som sa nevedel stotožniť s viacerými vecami, takmer vždy sa týkali skostnatelého systému, ktorý vám nedovolil ísť za jeho hranicu a meniť veci k lepšiemu, ale aj kvôli verejnému obstarávaniu, ktoré držalo v rukách pár ľudí na ministerstve (tí už odišli) a na Prezídiu (tam sedia dodnes).

 Musím povedať, že aj po odchode do civilu som sa zaujímal o Políciu, veď som slúžil 26 rokov a postupne sme pripravovali Reformu Polície ako takej, týkajúcu sa nielen výkonu služby samotných policajtov, ale aj celkového zlepšenia práce Polície a scivilnenia policajných tabuliek policajtov, ktorí policajnú prácu nevykonávaju (napr. na centrách podpory).

 Za túto prácu som si „vyslúžil“ dve trestné oznámenia od generála Gašpara a generál Lučanský ako šéf inšpekcie zodpovedný za vyšetrovanie trestných činov policajtov sa o mne vyjadroval ako o koňopsovi (narážka na moje posledné funkčné pôsobenie v Policajnom zbore). Ako čerešničku na torte, aby som sa nenudil, aj žalobu od p. Bodora.

 V nedávnej minulosti boli vyššie spomenutí policajní generáli na základe rozhodnutia súdu vzatí do väzby, jeden z nich je už po smrti a stojí pred najspravodlivejším sudcom na svete. Druhý je vo väzbe a čaká ho svetský súd. O ich kontaktoch na „druhú“ stranu a o ich nadobudnutom majetku sa medzi policajtmi verejne šepkalo, existovali aj fotografie ako si jeden z nich užíva dovolenku s mafiánmi.

 To boli generáli Polície, pre mnohých vzory v konaní, správaní sa a vzory aj v služobnom postupe v čase, keď kariérny postup bol len zdrapom papiera. 

 Mnohým policajtom stačilo, keď si ich Smer kúpil valorizáciou platov a plošným zdvihnutím osobného príplatku. Aj dnes policajtov z tejto skupiny (podporovaných jediným oficiálne uznaným Odborovým zväzom Polície – volaným aj Smerozväz) nezaujíma nič iné ako plat a iné benefity. Bolo a je im srdečne jedno, že iná skupina policajtov na základe zákonných dôkazov vyšetruje trestné činy, kde sa objavili aj mená dvoch spomínaných generálov Polície, a snaží sa o očistu Policajného zboru. Táto skupina slušných policajtov sa snaží aj napriek tomu, že mnohí funkcionári, ktorí boli dosadení do svojich silných pozícií vyššie spomenutými generálmi sú na funkciách doteraz.

 Áno, na základe terajšej platnej právnej úpravy zákona ich nemožno odvolať. Áno, nie sú vôbec stotožnení so začínajúcou reformou Polície a dokonca si túto reformu vôbec neželajú a berú ju ako nutné politické zlo. Vyrástli v inom systéme s inými pravidlami a ich šéfmi boli policajti-generáli, ktorí sú dnes trestne stíhaní, aj keď v jednom prípade sa trestné stíhanie voči jednému z nich už navždy zastaví.

 Môžem Vás ubezpečiť, že veľa slušných policajtov si toto dobre uvedomuje. Sú schopní manažovať Policajný zbor tak, aby slúžil tejto krajine a nezatváral oči pred rozsiahlou trestnou činnosťou niektorých vyvolených, ktorá Slovensko zaradila po boku Talianska a jeho neslávne známej mafie.

 Rok 2020 bol rokom korona vírusu, ale aj rokom boja statočných policajtov, ktorí po zmene vlády začali konať a výsledkom je trestné stíhanie dovtedy nedotknuteľných ľudí. Tí majú môj obdiv.

 Tí, ktorí stále velebia toho pána, ktorý je v čase písania blogu v Dominikánskej republike a číta odtiaľ prejavy plné nenávisti (podľa môjho názoru je plne zodpovedný za dedičstvo 12 rokov jeho vlády), moju úctu nemajú. Práca v Polícii je aj poslanie a na toto poslanie už táto skupina policajtov dávno zabudla. 

Preto je moje novoročné želanie takéto:

Všetkým ľudom na Slovensku prajem veľa zdravia a všetkým čestným a statočným policajtom prajem aj veľa úspechov v ich ťažkej práci. Dúfam, že budú aj naďalej na Slovensku vytvorené také podmienky, ktoré umožnia vyšetrenie zločinov vtedajších vyvolených ľudí a následný spravodlivý súd. A pre tých, ktorí sa páchateľov týchto zločinov možno chystajú nahradiť, budú pripomienkou toho, že aj na malom Slovensku funguje spravodlivosť ktorá ich dostihne.

Upozornenie: Písané blogy sú len mojim súkromným názorom. 

Skryť Zatvoriť reklamu