Prečo tzv. krízový rozpočet mesta nie je dobrý?

Písmo: A- | A+

Ako som už uviedol aj v mojich predchádzajúcich blogoch, reagujem až na základe nekorektne uvádzaných čísiel, ktorými sa snaží súčasné vedenie mesta ,,nafúknuť” krízovú situáciu a to z dôvodov, ktoré si môže každý definovať sám. Vo svojich predchádzajúcich blogoch, a) Prejedol skutočne Trenčín svoje peniaze ?, b) Naparovanie čísiel, som uviedol ako je to vlastne so zadlženosťou mesta. Teraz je na rade rozpočet mesta, ktorý je podľa môjho názoru a na základe mojich 16 ročných skúseností z komunálnej sféry zlý. Prečo?

 

1.                   Neobsahuje niektoré významné príjmy mesta ako napr. cca 400 tisíc EUR, ktoré mesto dostane v tomto roku od Slovenskej správy ciest ako platbu za náhradnú výsadbu zelene ( Rozhodnutie je už dávno vydané... ), ktorá bude vyrúbaná pri stavbe Nového mosta. Alebo cca 250 tisíc EUR ako príjem za zriadenie vecných bremien na pozemkoch mesta v súvislosti s vybudovaním infraštruktúry v priemyselnom parku.

2.                   Tzv. „podielové dane", ktoré sú pre mesto pravidelným mesačným príjmom, sú poddimenzované o desiatky tisíc EUR oproti prognózam Ministerstva financií na tento rok, ktoré vychádzajú len zo zrušenia zvýšenia nezdaniteľnej čiastky pre výpočet základu dane fyzických osôb.

3.                   Rozpočet šetrí na nesprávnych miestach - počíta s drastickým zvýšením poplatkov za opatrovateľskú službu (až takmer 4-násobne!). Na druhej strane znižuje náklady - teda viac peňazí za menej kvalitné služby? A to pre tých, čo to najviac potrebujú. Ukážkové.

4.                   Napriek avizovanému prepúšťaniu z Mestského úradu (cca 40 ľudí) nie sú vo výdavkovej časti tieto úspory - cca 120 tisíc EUR vôbec zobrazené. Môžem sa iba domnievať, že z tejto sumy sa budú ,,suplovať" odmeny krízovým manažérom. Aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva upozornil hlavný kontrolór mesta, že súčet terajších mesačných platov je vyšší ako v minulosti.....

5.                   Za úplne scestné považujem šetrenie na športe, ktorému sa v Trenčíne venuje tisíce detí a Trenčín je právom považovaný za športové mesto. Zníženie výdavkov o 50% bude znamenať ohrozenie fungovania športovísk a možno aj ich likvidáciu. Určite v prípade zimného štadióna, športovej haly, krytej plavárne aj letnej plavárne. Tieto sumy totiž nestačia v žiadnom prípade na prevádzku športovísk. A navyše v prípade plavárne chýba v príjmovej časti rozpočtu príjem zo vstupného, čo môže byť suma pohybujúca sa v tisícoch EUR

6.                   Kultúra - mohlo by sa zdať, že keď nie sú peniaze, nemusí byť na ,,duchovno". Zníženie výdavkov o 65% znamená však úplné zrušenie tradičných kultúrnych podujatí v meste, ohrozenie fungovania kultúrnych stredísk, ktoré jednoducho do konca roka neprežijú

7.                   A ďalší paradox - zvýšenie výdavkov na mestskú políciu o 10%, pričom sa oficiálne hovorí o znížení stavu pracovníkov o 5 ľudí.

8.                   Zásadnou chybou je aj citeľné zníženie výdavkov na vzdelávanie, ktoré je strategicky dôležité pre úspešnú budúcnosť nášho mesta. Chybné sú aj zásahy vedenia mesta do fungovania základných škôl, ktorým vedenie mesta berie ich vlastné príjmy. Tie neostávajú v školách pre potreby žiakov, alebo učiteľov, ale končia v rozpočte mesta. Zároveň prestali školy dostávať niekoľko rokov poskytovanú dotáciu na žiaka, z ktorej si školy zabezpečovali obnovu vybavenia tried a učebných pomôcok.

9.                   V kapitálových príjmoch ďalej chýbajú plánované príjmy z predaja nájomných bytov, ktoré využívala Trenčianska univerzita, pričom v médiách bolo prezentované, že ich musia uvoľniť, aby ich mesto mohlo predať. Taktiež by som tam očakával príjem cca 2 milióny EUR z predaja projektovej dokumentácie pre Nový most, ktorú financovalo mesto a štát by ju mohol, resp. mal teraz odkúpiť. Veď pán primátor hovorí často o svojich nadštandardných  vzťahoch s vedením Ministerstva dopravy...

 

Z celého rozpočtu je viditeľné, že ho nerobil nikto v Trenčíne, vyzerá to tak, že sa na ňom vôbec nepodieľali pracovníci ekonomického útvaru. Proste vyzerá to skutočne tak, ako sa hovorí, že rozpočet robili krízový „experti" sediaci niekde v Bratislave, alebo Košiciach, ktorí absolútne netušia ...

Proste mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet zo zjavnými chybami, ktorý nereflektuje objektívne náklady na prevádzku mestského majetku, v ktorom vôbec nie sú premietnuté úsporné dopady avizovaného prepúšťania pracovníkov a navyše plánované škrty sú likvidačné pre sociálnu oblasť, šport i kultúru.

A ako si máme vysvetliť plánované ,,zníženie" počtu dôchodcov? Verím, že ide iba o omyl v ,,krízovom plánovaní"....

 

Neplatia ani výhovorky o zadlženosti mesta.....

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu