Prejedol skutočne Trenčín svoje peniaze ?

Písmo: A- | A+

V poslednom období sa veľmi veľa hovorí a píše o zadlženosti štátov, Slovenska, obcí a miest a špeciálne krajských miest, ako napr. Bratislava, Žilina, Prešov, Trenčín. Na úvod si dovolím len poznamenať, že je zásadný rozdiel v zadlženosti štátov a zadlženosti miest.

Zadlženosť štátu je tvorená hlavne dlhmi „prejedenými", pretože vznikajú prevažne financovaním hlavne bežných výdavkov štátu potrebných na financovanie napr. vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb, ktoré sú samozrejme potrebné, ale ktoré nie sú dostatočne kryté príjmami štátneho rozpočtu a preto sú financované predajom štátnych dlhopisov.

Zadlženosť miest je tvorená iba dlhmi „majetkovými" pretože zákon stanovuje, že mestá si môžu brať úvery, pôžičky alebo emitovať dlhopisy IBA na financovanie schodku kapitálového rozpočtu, čiže na financovanie investícií. Potom je už iba na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či bude pomocou dlhu financovať investície - teda získanie nového majetku, ktorý  bude návratný, alebo jednoducho povedané - predateľný, ako napr. pozemky určené pre rozvoj podnikania v priemyselnej zóne.....

A to je aj prípad mesta Trenčín, ktoré zadlženosť „použilo" na prípravu a realizáciu strategických projektov, ktorých efekty sú pre mesto nespochybniteľné, ktoré sú životne dôležité pre mesto, pričom niektoré sú aj ekonomicky návratné. Napríklad mesto investovalo 2,5 mil. EUR do projektovej dokumentácie pre výstavbu 1.etapy obchvatu mesta s novým mostom cez Váh, ktorý je životne dôležitý pre ďalší život mesta. A navyše projekt by mohla - mala ?,  odkúpiť od mesta Slovenská správa ciest, ktorá je investorom stavby.

Alebo pripravovaný projekt Železníc SR - modernizácia železničnej trate, ktorý je najvýznamnejšou železničnou investíciou v meste za posledných niekoľko desaťročí, vďaka ktorej sa vybuduje v meste množstvo podjazdov a podchodov, postaví moderný železničný most a iné dôležité objekty... A mesto v celom procese prípravy spolupracovalo s investorom v prospech dotknutých občanov mesta, ktorým budú asanované domy, pričom mesto týmto občanom postavilo náhradné rodinné domy, ktoré budú v tomto roku vyfinancované zo strany ŽSR.

Alebo mesto investovalo cca 5 mil. EUR do výkupu pozemkov v priemyselnej zóne - mimochodom to trvalo 5 rokov, kde prišiel najväčší investor za posledné roky - taiwanská spoločnosť AU Optronics, ktorá v Trenčíne vytvorí viac ako 3000 pracovných miest.  A to je bezpochyby strategická investícia pre mesto a región, čo si asi zatiaľ nie všetci v Trenčíne uvedomujeme. A okrem toho mesto v priemyselnej zóne vlastní, alebo má uzatvorené zmluvy na pozemky, ktoré vďaka vybudovanej kompletnej infraštruktúre majú trhovú hodnotu cca 15 mil. EUR ( 452 mil. Sk ). A ešte treba doplniť, že len spoločnosť AUO bude platiť mestu na dani z nehnuteľnosti čiastku cca 500 tis. EUR - a to každoročne !

Ale hlavný dôvod nárastu zadlženosti mesta, vrátane krátkodobých záväzkov, v minulom roku spočíva v tom, že štátne „inštitúcie" nezaplatili mestu spolu  8,5 mil. EUR ( 256 mil. Sk )!!!

Napríklad za majetok mesta, ktorý potrebuje Slovenská správa ciest pre výstavbu 1. Etapy obchvatu - Nového mosta, pričom k zaplateniu neprišlo z dôvodu zrušenia súťaže v lete 2010, pričom súťaž bola vyhlásená v roku 2009.

Podobný prípad je modernizácia železničnej trate, ktorá dodnes ( koniec mája 2011), neukončili súťaž na výber dodávateľa stavby, ktorá bola vyhlásená v decembri 2009 !!! A ŽSR neboli schopné v roku 2010 financovať nákup mestských nehnuteľností - pozemkov a budov, potrebných pre stavbu, nakoľko im to neumožňovala  prázdna štátna kasa.

A posledným prípadom je príbeh rekonštrukcie troch základných škôl financovaných aj s fondov EÚ, ktorých rekonštrukcia prebehla v roku 2010, ale peniaze pre už dobre známu administratívnu náročnosť týchto projektov v danom roku mesto nedostalo.

ALE najdôležitejšie v týchto prípadoch je to, že spomínaných 8,5 mil. EUR zinkasuje mesto tento rok, nakoľko oboje dopravné stavby sa tento rok budú realizovať, pričom od ŽSR mesto už peniaze dostáva a takisto mesto získa financie za rekonštrukciu škôl.

NA ZÁVER : mesto má dobre investované financie do svojho strategického rozvoja, hlavne v priemyselnej zóne, pričom po inkasovaní hore uvedených 8,5 mil. EUR bude na konci tohto roka pripravené na ďalší rozvoj....

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu