Trenčiansky nový most – sen a realita.

Písmo: A- | A+

Sen mnohých Trenčanov sa v týchto dňoch začína stávať skutočnosťou. Asi tak sa dá jednoducho zhodnotiť udalosť, ktorá sa dnes uskutoční v Trenčíne. Dnes bude položený základný kameň výstavby nového cestného mosta v Trenčíne, ktorý je zároveň 1. etapou Juhovýchodného obchvatu mesta. Investorom stavby je Slovenská správa ciest a ide o stavbu financovanú hlavne z fondov Európskej únie. Niekoľkoročná príprava, bez ktorej nie je možné takéto stavebné dielo zrealizovať, sa nakoniec vyplatila a aj primátor Richard Rybníček bude môcť dnes poklepať symbolický základný kameň. Som rád, že súčasnému primátorovi je jasné, že takéto náročné stavby sa pripravujú niekoľko rokov, viac ako je dĺžka jedného volebného obdobia.

 

Pre mňa osobne je na celom projekte najpodstatnejšia skutočnosť, že celú prípravu tejto strategickej trenčianskej stavby si vzalo na plecia samotné mesto Trenčín. A to vrátane jej financovania. Celý proces prípravy stavby sme začali v roku 2003, kedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Postupne sme obstarali všetky stupne projektových dokumentácií - štúdiu uskutočniteľnosti stavby, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre ponuku. Medzitým prebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA a samozrejme sme museli zabezpečiť neuveriteľné množstvo stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcii. A k tomu sme ešte pre investora zabezpečili „budúce zmluvy" pre odkúpenie potrebných nehnuteľností nevyhnutných pre výstavbu nového mosta cez rieku Váh. Celý proces priamej prípravy stavby sa skončil v marci 2008 vydaním stavebného povolenia. Potom musela Slovenská správa ciest absolvovať neuveriteľne byrokratický a niekedy aj odborne diskutabilný proces potrebný pre zabezpečenie európskych peňazí. Často som mal pocit, že je to skôr o tom ako peniaze nedať, ale na druhej strane som si uvedomoval, že ich eurá sú predsa len peniaze európskych daňových poplatníkov...

Celý proces prípravy bol podporovaný aj poslancami mestského zastupiteľstva, až na pár jednotlivcov, ktorí sedia aj v dnešnom mestskom parlamente. Ako ich poznám, budú mať plno rečí, ako veci pomohli. Nevadí, takí patria už k folklóru slovenskej demokracie...

Pri tejto príležitosti by som hlavne rád spomenul niektorých jednotlivcov, ktorí sa zaslúžili o dnešný úspech tohto trenčianskeho strategického projektu.  Nech mi prepáčia, aby som sa vyhol omylu, budem ich uvádzať bez akademických titulov. Ide o nasledovných ľudí :

Juraj Liška - primátor od konca 2002 do jesene 2003, za ktorého „vládnutia" sa začala príprava stavby, a ktorý mi aj neskôr pomáhal otvárať ministerské dvere v Bratislave           Jozef Mertan - v roku 2003 ako predseda komisie dopravy nemilosrdne presadil, aby mesto začalo financovať prípravu celej stavby, aby sme tým vyslali jasný signál pre Ministerstvo dopravy, že to s touto stavbou myslíme absolútne vážne                                                                                        Pavol Prokopovič - vtedajší minister dopravy, vďaka ktorému sa stavba dostala do oficiálnych plánovacích dokumentov Ministerstva dopravy, čo bol absolútne nevyhnutný krok pre získanie európskych financií                                                                                               Ivan Hlavoň - dlhoročný riaditeľ Slovenskej správy ciest - IVSC Žilina, ktorý neúnavne presadzoval našu stavbu pri všetkých pochybovačných diskusiách na rôznych „dopraváckych úrovniach"                                                                                                                                             Pavol Mikuláš - bol mojim dlhodobým odborným poradcom celého procesu prípravy              Dušan Jasečko - bol taktiež mojim ďalším dlhodobým odborným poradcom celého procesu prípravy a v posledných rokoch aj mojim otváračom dverí na Ministerstve dopravy             Ľubomír Vážny - predchádzajúci minister dopravy, ktorý odolal snahám niektorých trenčianskych spolustraníkov zastaviť výstavbu nového mosta a  v roku 2009 dal pokyn na vyhlásenie súťaže na dodávateľa stavby ( neskôr zrušenej pre údajné chyby v súťažných podmienkach, voči ktorým sa nikto nesťažoval ! )                                                                      Pavol Sedláček - trenčiansky župan, ktorý sa zaviazal prevziať súčasný most po jeho rekonštrukcii do správy kraja, aj keď minulé vedenie ministerstva tým nepodmieňovalo výstavbu nového mosta                                                                                                                               Mikuláš Dzurinda - predseda SDKÚ-DS a Iveta Radičová - predsedníčka Vlády SR - ktorí ma v lete roku 2010 po sformovaní súčasnej vlády ubezpečili, že trenčiansky nový most má nová vláda zaradený medzi svoje dopravné priority                                                                                                                                                                            Ján Figeľ - súčasný minister dopravy, ktorý tesne pred komunálnymi voľbami v roku 2010 oznámil Trenčanom, že nová súťaž na dodávateľa stavby je pripravená a most sa bude stavať.

A samozrejme som rád, že súčasný primátor Richard Rybníček nadviazal na našu prácu a prácu všetkých menovaných a zainteresovaných inštitúcií ...

No netreba sa uspokojiť s tým, že sa začne stavať vytúžený nový most, ale treba kontinuálne pokračovať v príprave 2. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta.  S jej prípravou sme začali v roku 2009 posudzovaním vplyvov na životné prostredie v troch variantoch. Výsledkom takmer dvojročného procesu je odporučenie trasovania obchvatu tunelovým variantom, ktorý absolútne vychádza v ústrety životnému prostrediu v danej lokalite. Zároveň je zapracovaný aj do nového územného plánu mesta, ktorý by sa mal schvaľovať koncom tohto roka.

Ale kľúčový bude nasledujúci moment. Túto jeseň bude Vláda SR schvaľovať dôležitý dokument - Program výstavby ciest I. triedy na roky 2011 až 2015.  Rokovaniami na rôznych stupňoch sa mi podarilo v nedávnej minulosti presvedčiť kompetentných, aby do uvedeného dokumentu zapracovali aj akciu Juhovýchodný obchvat mesta ( podľa starej terminológie     2. etapu Juhovýchodného obchvatu mesta ). A to v rozsahu vyhotovenia všetkých stupňov projektových dokumentácií potrebných k realizácii danej stavby. Tak, aby sa po roku 2015, kedy už bude nový most realitou, mohla realizovať výstavba Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. A tým by sa definitívne vyriešila preťaženosť automobilovej dopravy v absolútnom centre mesta.

Som rád, že práve v strategických projektoch, ktoré sme s mojim tímom kolegov a partnerov niekedy aj roky pripravovali, súčasný primátor Richard Rybníček nachádza priestor na pokračovanie práce. Verím, že tak ako nový trenčiansky cestný most a jeho pokračovanie obchvatom mesta sa mu podarí dotiahnuť do úspešného konca aj ďalšie strategické projekty potrebné pre budúcnosť nášho mesta. Napríklad modernizáciu železničnej trate, napĺňanie vybudovaného priemyselného parku novými investormi, rozvoj trenčianskeho nábrežia, alebo schválenie niekoľko rokov pripravovaného nového územného plánu mesta s výhľadom rozvoja mesta na niekoľko desaťročí... Práve pre úspech týchto strategických projektov, ktoré zásadným spôsobom zlepšia kvalitu života v našom meste, by mali všetci, čo majú vplyv „ťahať za jeden povraz" ( a samozrejme rovnakým smerom ! ).

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu