Trenčín má prebytkový rozpočet 3,27 milióna eur ...

Písmo: A- | A+

... a vedenie mesta naďalej "terorizuje" svojich občanov ! Možno Vám tento nadpis pripadá ako omyl, alebo si myslíte, že by tam malo byť uvedené iné mesto. Ale nadpis je skutočne správny a aj suma je správna - áno,  3,27 mil. eur, čo je skoro starých 100 mil. korún. Pritom už niekoľko mesiacov počúvame z úst predstaviteľov vedenia mesta tú istú pesničku o tom, ako mesto nemá na nič peniaze. Preto máme v meste viac kliešťov ako voličov, preto sa alergikom nežije lepšie ako inokedy, preto sa musí robiť zbierka na fungovanie vodníka, preto zanikla ženská hádzaná a preto má zaniknúť aj hokej.... Ak sa dôslednejšie pozrieme na schválený rozpočet mesta a zároveň do neho aplikujeme dohodu medzi mestom a firmou Marius Pedersen, prídeme na úplne nové čísla rozpočtu.

 

Schválený rozpočet je plánovaný s nulovým zostatkom, teda  s rovnakými príjmami a výdavkami. Avšak vo výdavkoch rozpočet počíta s platbami firme Marius Pedersen v sume 6,27 milióna eura za záväzky z roku 2010 a nové práce a služby v roku 2011. Z dohody zverejnenej  na mestskom webe vyplýva, že mesto v tomto roku - 2011, zaplatí firme 3,15 mil. eur, z toho 650 tis. eur za záväzky z roku 2010 a zároveň si objedná služby za minimálne 2,5 mil. eur. Z týchto pár čísiel vyplýva, že len zaúčtovaním tejto Dohody  bude mať mesto v tomto roku reálne menšie záväzky  =  výdavky  o 3,12 mil. eur. Ak k tomu pripočítame úsporu minimálne 150 tisíc eur vyplývajúcu z už prepustených pracovníkov úradu, ktorá nie je taktiež uvedená  v rozpočte, úplne logicky z toho vyplýva, že sa schválený rozpočet stane prebytkový v sume  3,27 mil. eur  ( 99 miliónov Sk ).

Určite môže niekto namietať, že prebytok môže vzniknúť iba ak mesto naplní plánované príjmy. Tie má takisto mesto plánované vo svojom rozpočte, pričom treba povedať, že príjmy mesta sú plánované veľmi konzervatívne. Väčšina bežných príjmov - cca 75%, ktoré sú najdôležitejšie pre financovanie chodu mesta prichádza na účty mesta takmer pravidelne v mesačných intervaloch.  A navyše sú  bežné príjmy dokonca poddimenzované o 750 tis. až 1 milión eur. V oblasti kapitálových príjmov má mesto plánovaný príjem 12,1 milióna eur, z čoho 8,1 milióna eur mesto získa od Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja z fondov EÚ za rekonštrukciu škôl. Rýchle získanie financií hlavne od Železníc SR a SSC bude závisieť aj od rýchlosti dodania podkladov od pracovníkov úradu. Pokiaľ tam vôbec nejakí ostali, ktorí sa v daných témach orientujú a historicky ich poznajú. Dúfajme, že na to vedenie mesta myslelo, keď „čistilo" úrad.

Z uvedených čísiel jasne vyplýva, že vedenie mesta úplne zbytočne „terorizuje" svojich obyvateľov, neustále ich otravuje rečami ako sa nič nedá, ako musí všetko rušiť. Mne to už pripadá ako určitá posadnutosť. Pritom z uvedeného jasne vyplýva, že v meste sa má normálne kosiť, netreba robiť žiadnu zbierku na fontánu, netreba vyberať 30 centov - 9 Sk !!! za vycikanie na mestských WC.           A tiež majú normálne fungovať mestské športoviská, pretože športu sa v meste venujú tisíce mladých ľudí. Napríklad taký zimný štadión. Vedenie mesta sa nehanbí porovnávať náklady na prevádzku zimného štadióna s futbalovým štadiónom, na ktorom tiež „podniká" miestny klub. Zámerne píšem podniká, pretože tak údajne vedenie mesta komentuje prevádzkovanie zimáku, ako keby nevedelo, že aj miestny futbalový klub - vedený bratom primátora, prenajíma za eurá  ihrisko iným klubom z okolia a robí aj iné činnosti na štadióne.

Z týchto riadkov vyplýva, že mesto môže normálne fungovať. Ak nefunguje, potom sa natíska iba jedno vysvetlenie - a to, že normálne fungovanie mesta asi  vadí samotnému vedeniu mesta. Ale to  je už asi o inom.....

P.S.   Zámerne píšem o vedení mesta a nemenujem žiadne osoby alebo funkcie, nakoľko znalci dnešných pomerov hovoria, že nie je úplne jasné, kto je dnes vlastne vedenie mesta...

 

Skryť Zatvoriť reklamu