Zlodej je v dome! Môžem po ňom vystreliť?

Prípad slovenského herca a politika Milana Kňažka, ktorý v neskorých nočných hodinách vo svojej vile prichytil zlodeja, a následne ho postrelil, vzbudil v laickej verejnosti obrovskú vlnu diskusie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

Zároveň otvoril zásadné otázky: Je takéto konanie dovolené a hrozí zaň trest?

Debata o podobných témach je pre spoločnosť veľmi prospešná, ale mala by byť v prvom rade odborná a nezaťažená rôznymi fámami. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim vysvetliť, v čom je vlastne problém. 

Nutná obrana patrí medzi okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, čo znamená, že skutok, ktorý by bol inak trestným činom, nie je trestným činom. Trestný zákon definuje nutnú obranu nasledovne:

1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom, nie je trestným činom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nutná obrana je teda právom garantovaná možnosť brániť záujem chránený Trestným zákonom. t.j. česť, ľudskú dôstojnosť, osobnú - domovú slobodu, zdravie, majetok a život. V praxi najčastejšie chráni pred ublížením na zdraví, zabitím či vraždou, pretože smeruje k zastaveniu páchateľa. O nutnej obrane však nemožno hovoriť, ak je útok vyprovokovaný.

V radoch laickej verejnosti panuje niekoľko mylných názor. Spomeniem len niekoľko:

  • intenzita obrany nesmie prekročiť intenzitu - silu útoku,

  • obeť nemôže použiť zbraň proti neozbrojenému útočníkovi,

  • obeť musí čakať na fyzický atak útočníka.

Opak je pravdou pretože, obranca – obeť môže použiť intenzívnejšie prostriedky, než ktoré používa útočník (napr. proti nožu strelnú zbraň) a už vôbec nemusí čakať, kým ju útočník fyzicky napadne.

SkryťVypnúť reklamu

Toto tvrdenie podporuje aj samotné znenie zákona, z ktorého vyplýva, že o nutnú obranu nepôjde, ak je celkom zjavne neprimeraná útoku útočníka, najmä k jeho spôsobu, miesta a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

To znamená, že musí byť PRIMERANÁ útoku. O celkom zjavne neprimeranú obranu by išlo napríklad vtedy, ak by obranca použil strelnú zbraň proti útoku malého dieťaťa alebo by ovládal bojové umenie a použil by nôž proti fyzicky slabšiemu útočníkovi. Iná situácia však nastane ak pristihnete zlodeja pri čine, pričom on vykročí proti vám s nožom v ruke s pravdepodobným úmyslom fyzického násilia proti vašej osobe. V tomto prípade je použitie strelnej zbrane adekvátne.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalej treba poznamenať, že použitie nutnej obrany nie je zamerané na usmrtenie útočníka, ale v prvom rade na jeho vyradenie z ďalšieho útoku a odvrátenie priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku. Zákonodarca touto formuláciou obmedzil prípadnú pomstu, ktorej by sa chcela dopustiť obeť trestného činu.

Teda napríklad, žena už po znásilnení zastrelí útočníka v momente, keď už odchádza z miesta činu a už ju neohrozuje. Smrť možno beztrestne spôsobiť v nutnej obrane len vtedy, ak nemožno útočníka, bez ohrozenia života a zdravia obrancu alebo iných osôb, zneškodniť inak (napr. postreliť, spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví).

SkryťVypnúť reklamu
Pre zaujímavosť uvádzam aj názor  Najvyššieho súdu ČR k danej problematike.
Pre zaujímavosť uvádzam aj názor Najvyššieho súdu ČR k danej problematike. 

Použitie zbrane v obydlí

Obranca môže vo svojom obydlí použiť proti osobe (zlodejovi), ktorá neprimerane vnikne do obydlia iného alebo sa tam neoprávnene zdržuje na ochranu života, zdravia alebo majetku legálne zbraň (aj bez varovania). Má sa na mysli strelná zbraň, aj v tomto prípade však platí hranica, že majiteľ obydlia nesmie zlodeja úmyselne usmrtiť. Môže ho zraniť alebo spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví.

Definícia obydlím vychádza z § 122 ods. 5 TZ. Obydlím je dom alebo byt, alebo iné priestory slúžiace na bývanie (internát, ubytovňa) vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacim, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté, rozumie sa priestor určený na bývanie čiže byt, rodinný dom a priestory ktoré k nemu patria. (garáž, povala).

V súvislosti s hore uvedeným treba ešte uviesť, že zbraň môže použiť iba osoba, ktorá ju ma v legálnej držbe. V takomto prípade sa jej konanie nebude brat ako trestné. To však neplatí, ak má zbraň v nelegálnej držbe alebo legálne držanú zbraň použije iná osoba žijúca s držiteľom v jednej domácnosti, pretože v takom prípade by išlo o neoprávnené použitie zbrane.

Na záver si dovolím položiť otázku. Čo sa stane, ak sa ubránite útočníkovi alebo nachytáte zlodeja? Musíte ho nechať odísť? 

Rozhodne nie !

Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť KTOKOĽVEK, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zaistenie dôkazov.

Osoba, ktorá obmedzila osobnú slobodu osoby pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, je oprávnená vykonať bežné prehliadnutie takej osoby za účelom presvedčenia sa o neexistencii zbrane alebo inej veci použiteľnej na ohrozenie života alebo zdravia. Je však povinná takúto osobu bezodkladne odovzdať polícii. 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu