Na telo s pánom poslancom NR SR Marianom Kérym

Písmo: A- | A+

Vážené priateľky a priatelia, dovoľte, aby som reagoval na príspevok pána poslanca NR SR Mariána Kéryho. Spočiatku som chcel nad jeho poznámkou mávnuť rukou, lebo nie každá hlúposť vyžaduje serióznu odpoveď.

Príspevok pána poslanca NR SR
Príspevok pána poslanca NR SR 

Ale keď som bol občanmi opakovane vyzvaný k objasneniu situácie, rozhodol som hodenú rukavicu zdvihnúť a napísať pár viet, pretože téme poverenia sa rozhodne nevyhýbam. Žiaľ, jeho konaním mi bolo odopreté pravo na odpoveď, keďže mám blokovaný prístup na jeho plochu, z toho dôvodu odpovedám na svojom blogu.

Ako prvé chcem uviesť, že táto situácia mi pripomenula svetoznámy román (The Picture of Dorian Gray) od írskeho spisovateľa Oscara Wildea, ktorý v obsahu daného románu píše o zrkadle odrážajúcom hriechy Dorianovej duše. Zatiaľ čo Dorianova tvár zostáva bezo zmeny - stále mladá a krásna. Podobné zrkadlo by si mal zaobstarať aj pán poslanec NR SR, aby ho upozornilo na fakt, ktorý vo svojom príspevku zamlčal a to, že aj on bol povereným riaditeľom (bez vymenovania poslancami a výberového konania) v podniku vytvorenom pre jeho "osobnú potrebu" (Správa športových zariadení), jeho nominantom - exprimátorom Petrom Lednárom.

Ak si chce pán poslanec NR SR kritizovaním činov, ktorých sa v minulosti sám dopustil, vyboxovať politický kapitál do blížiacich sa parlamentných volieb, tak prosím, ale ja by som na jeho mieste skôr konal na pôde Národnej rady Slovenskej republiky a tým prispel k dobrej veci. Právomoci poslanca NR SR mu to umožňujú (zákonodarná iniciatíva), skrátka, môže predložiť novelu zákona, ktorá zamedzí práve tejto zákonom neupravenej anomálii (poverovaniu riaditeľov mestských podnikov).

Toľko odporúčanie pre pána poslanca NR SR. Teraz sa vyjadrím k otázkam výberových konaní a údajnej nezákonnosti hlasovania mestského zastupiteľstva.

V Slovenskom právnom poriadku sa momentálne nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by primátorovi či starostovi výslovne prikazovalo uskutočniť výberové konanie pri obsadzovaní štatutárov v mestských subjektoch so samostatnou právnou subjektivitou. Ak sa to nejaký primátor/starosta rozhodne vykonať, ide len o dobré gesto, lebo to je nad rámec zákona.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach, ja osobne ako poslanec alebo ktorékoľvek iné zastupiteľstvo na Slovensku nedisponuje žiadnym inštitútom, na základe ktorého by mohlo ovplyvniť rozhodnutie zadávať úlohy primátorovi či starostovi. Z logiky veci je zadávanie úloh vyhradené iba osobám, ktoré sú nadriadené voči iným osobám a orgánom, ktoré sú im podriadené.

Z hore uvedených riadkov vyplýva, že nie je právne možné, aby sme primátorke prikázali urobiť výberové konanie, rovnako ako nedokážeme žiadnym právnym spôsobom zamedziť obchádzaniu zákona o obecnom zriadení (ďalšiemu poverovaniu riaditeľov). Nakoniec všetci dobre vieme, že tejto úlohy sa v konečnom dôsledku za 8 rokov nedokázala zhostiť ani Prokuratúra Slovenskej republiky.

K téme nezákonnosti rozhodnutia mestského zastupiteľstva mám za to, že pán poslanec NR SR vyjadril mylný názor a vzhľadom na jeho nízke, resp. žiadne právne vzdelanie by sa mal podobným otázkam v budúcnosti vyhýbať. Ja osobne tvrdím vychádzajúc z litery zákona o obecnom zriadení a zo znenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií obce“.

Ľudskou rečou povedané, jediným spôsobom obsadzovania funkcie riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie obce je vymenovanie obecným zastupiteľstvom na návrh starostu. Čo sa podľa môjho názoru teraz stalo - riaditelia prešli riadnym schvaľovacím procesom v zmysle zákona a na veci nič nemení pomenovanie využité v texte uznesenia, pretože právny úkon sa posudzuje podľa obsahu a ak sa vo formulácii uznesenia stala chyba, zodpovedá za ňu predkladateľ návrhu. Mestské zastupiteľstvo konalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení v rámci svojich kompetencií, čo znamená, že na návrh primátora vymenovalo vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií obce.

Na záver už len v krátkosti uvediem, že text uznesení hovorí aj o povinnosti primátorky vyhlásiť výberové konania na posty riaditeľov do 25.12.2015. Zároveň je dôležité spomenúť aj ich dôsledky, ktoré si pani primátorka pravdepodobne celkom neuvedomila, keďže teraz musí v prípade odvolania riaditeľov postupovať rovnako, teda podať návrh na ich odvolanie poslancom.

Politikom sa najviac trasú nohy z publicity, verejnej kontroly a nevôle ľudu, preto Vás prosím, zdieľajte tento článok a podporte ho svojím hlasom pod textom. Vaše konanie prispeje k sledovanosti jeho obsahu a tým aj k lepšej informovanosti ľudí žijúcich v našom meste.

Ak sa Vám moje články páčia, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú zverejňované. https://www.facebook.com/pages/ZMena/1493518910891751 Ďakujem.

Skryť Zatvoriť reklamu