Prvá správa o mojej poslaneckej činnosti

Písmo: A- | A+

Od ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ubehlo prvých 48 dní. Priznám sa, že toto obdobie bolo pre mňa naozaj hektické, pretože som doposiaľ nepôsobil v žiadnej verejnej funkcií. I keď som, ľudov

Osobne nemám rád prázdne sľuby. Do komunálnej politiky som vstúpil, aby som robil veci inak, preto Vás chcem prostredníctvom správ pravidelne informovať o mojej činnosti, o mojich názoroch na aktuálne problémy o schválených bodoch programu mestského zastupiteľstva a o mojom volebnom programe, ktorý som sa zaviazal presadiť. Prinášanie pravidelných informácií z mojej činnosti, tzv. „skladanie účtov“, beriem ako povinnosť voči všetkým občanom, ktorí mi vo voľbách prejavili dôveru.

Čitatelia mojich predchádzajúcich blogov si zaiste všimli, že som bol neraz kritický na veci, ktoré neprebiehali transparentne alebo boli v rozpore s morálkou a dobrými mravmi. Mojim zvolením sa nič nemení a nebude tomu inak ani teraz, pretože sa nazdávam, že veci – problémy, musím pomenovať priamo, bez akýchkoľvek okolkov a nezahmlievať pravdu abstraktnými politickými floskulami. Z toho dôvodu by som sa chcel najprv vyjadriť na témy rezonujúce v miestnych periodikách.

Spaľovňa

Medzi občanmi Zlatých Moraviec a obyvateľmi nášho okresu momentálne panuje klamlivé presvedčenie o pominutí nebezpečenstva výstavby spaľovne, ktoré je dozaista zapríčinené nepravdivým predvolebným vyhlásením bývalého primátora. Žiaľ, musím Vás informovať, že opak je pravdou. Investor neustále vyvíja kroky k tomu, aby svoj zámer v Zlatých Moravciach uskutočnil. Preto chcem touto cestou všetkých občanov ubezpečiť, že mestské zastupiteľstvo a primátorka je zásadne proti akejkoľvek výstavbe podobného zariadenia a v súčasnosti hľadáme spôsob ako tento problém definitívne vyriešiť. O čom Vás budeme informovať na plánovanom verejnom zhromaždení obyvateľov obce.

Zamestnávanie poslancov a ich rodinných príslušníkov, mestská nemocnica

O túto tému bol v posledných dňoch v regionálnych médiách veľký záujem a aj ja osobne ju považujem za dôležitú. Úprimne sa priznám, že zamestnávanie poslancov a ich rodinných príslušníkov nepovažujem za správne a nemôžem s ním súhlasiť, keďže sa domnievam, že pri ťažkých rozhodnutiach môže ovplyvniť slobodnú vôľu daného poslanca. Ale to už nechám na posúdenia voličom pri ďalších komunálnych voľbách.

Zároveň sa nestotožňujem so zotrvaním riaditeľa mestskej nemocnice vo svojej funkcii, lebo ju, jemne povedané, „obsadil“, musím podotknúť, že spôsobom obchádzajúcim zákon o obecnom zriadení a zákon o advokácii. V tejto súvislosti som navrhoval vykonanie kontroly verejných obstarávaní kontrolórovi mesta, v čom ma moji kolegovia podporili. Na nešťastie v mojom presvedčení ma utvrdzujú aj jeho ďalšie „eskapády“, spomeniem len medializovaný problém spoločnosti Vox Lauri, s.r.o., ktorá bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia obdržala faktúru v sume 48000 € so splatnosťou 9 dní aj napriek tomu, že pravidelne a na čas platila všetky platby.

K odvolaniu riaditeľa záhradníckych služieb

Pána Tomajku považujem za slušného človeka, ale musíme si priznať, že podnik, v ktorom pôsobil ako riaditeľ sa momentálne nachádza v kritickom stave a ako poslanec, zástupca ľudí, si nemôžem naivne nahovárať, že človek, ktorý v ňom v riadiacej funkcii pôsobil viac ako 23 rokov nenesie za jeho terajšiu situáciu žiadnu zodpovednosť. Na základe týchto skutočnosti som sa rozhodol hlasovať za jeho odvolanie.

Čo plánujem/e

Na najbližších zasadnutiach mestského zastupiteľstva s kolegom JUDr. Pavlom Dvončom prednesieme návrhy niekoľkých materiálov, ktoré sme sa počas našej volebnej kampane zaviazali presadiť a sú súčasťou nášho volebného programu. Ide o štandardné nariadenia používané mestami a obcami v Čechách a na Slovenku. Svojim obsahom upravujú rôzne oblasti fungovania miestnej samosprávy a ich prijatím prispejeme k väčšej transparentnosti nášho mesta. Treba však zdôrazniť, že na ich presadenie bude potrebná politická zodpovednosť a spolupráca celého politického spektra.

Zoznam materiálov, ktoré pripravujeme:

1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (poslanci, primátor)

2. Smernica upravujúca zásady výberového konania mesta Zlaté Moravce

3. VZN o prideľovaní bytov

4. Štatút mestských novín

5. Uznesenie na kvartálne zverejňovanie finančného stavu mesta Zlaté Moravce

Všetky pripravované materiály reagujú na veľké nedostatky v našej samospráve, ako príklad uvediem VZN o prideľovaní bytov. Jeho ratifikáciou chceme zabrániť nemorálnemu prideľovaniu mestských bytov, ktoré v minulosti primátor dával rôznym osobám bez predchádzajúceho posúdenia bytovou komisiou a mimo poradovníka čakateľov spĺňajúcich všetky požiadavky.

Z komisie

V predchádzajúcich dňoch sa uskutočnilo 1. zasadnutie Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb, kde som bol zvolený za predsedu. Z jej rokovania by som chcel uviesť najdôležitejší bod, a to jednohlasné odporúčanie schváliť v mestskom zastupiteľstve návrh prenájmu časti nebytového priestoru – bývalej kaplnky v Župnom dome. Z dôvodu, že je to momentálne jediný reálny spôsob ako môžeme, aspoň z časti, túto historickú budovu zachrániť a zároveň aj pomôcť podnikateľom v našom meste s rozvojom ich prevádzky.

Styk s verejnosťou

Budovanie kontaktu s občanmi a styk s verejnosťou považujem za najdôležitejšiu súčasť mojej poslaneckej činnosti. Z toho dôvodu som inicioval výjazdové rokovania mestského zastupiteľstva do jednotlivých mestských časti a zriadenie občianskych výborov. V nasledujúcich dňoch zverejním termíny mojich poslaneckých dní, počas ktorých sa budem stretávať sa s ľuďmi a do budúcnosti chcem presadiť, aby sa raz ročne konali verejné zhromaždenia obyvateľov obce, kde sa budú preberať najvážnejšie témy v našej samospráve. Okrem toho ma v prípade akýchkoľvek podnetov, otázok, môžete kontaktovať na telefónnom číslo +421905945291, mailom na mcimmermann@gmail.com alebo na facebooku https://www.facebook.com/cimmermann

S úctou

Michal Cimmermann

poslanec mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Skryť Zatvoriť reklamu