Aké máte práva, ak vás predvolajú svedčiť v trestnom konaní?

Ak si myslite, že sa vám niečo podobné nestane, ste na omyle. Mali by ste si uvedomiť, že do pozície svedka sa môžete dostať kedykoľvek a kdekoľvek.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Na chodníku, pri nákupe, ale aj v práci či vo vašom dome. Jednoducho povedané, stačí ak ste v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. V prípade, pokiaľ nastane táto situácia a obdržíte poštovú zásielku s predvolaním v procesnom postavení svedka (v praxi je bežné, že vyšetrovateľ dohaduje dátum výsluchu telefonicky, prípadne vás ako svedka zavolá v noci), je potrebné byť pripravený a vedieť čo robiť.

Po prvé, treba zachovať chladnú hlavu a obrátiť sa na advokáta/právneho zástupcu, v ktorého sprievode môžete vypovedať. Dôvod je celkom zjavný, väčšina populácie nemá ani tušenie ako má výsluch prebiehať. Skúsený vyšetrovateľ z vás dostane aj to čo nechcete, čo vám alebo vám blízkej osobe môže privodiť trestné stíhanie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Účasť právneho zástupca môže byť neoceniteľná, pretože vám môže poradiť, aby ste ďalej nevypovedali, prípadne, aby ste výpoveď po jej skončení doplnili o ďalšie skutočnosti.

VEĽKÝ POZOR si treba dať aj na zmenu pozície zo SVEDKA NA OBVINENÉHO. Čo môže nastať hneď po vašej výpovedi, po ktorej vám vyšetrovateľ odovzdá tzv. 206 UZNESENIE O VZNESENÍ OBVINENIA a bude vás vypočúvať už ako OBVINENENÉHO.

Kto môže byť svedok?

Svedok je fyzická osoba, ktorá svojimi zmyslami vnímala tie skutočnosti, ktoré môžu zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Svedok môže byť aj malé dieťa, osoba trpiaca duševnou poruchou, cudzinec.

SkryťVypnúť reklamu

Výpoveď svedka je v trestnom konaní najčastejšie používaným dôkazným prostriedkom, preto má mimoriadny význam pre rozhodovanie vo veci. Niektoré okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jej objasnenie prípadu, môžu byť dokázané iba za pomoci svedeckej výpovede.

Aké sú základné povinnosti svedka?

Ak hovoríme o povinnostiach svedka, tak treba mať v prvom rade na mysli všeobecnú svedeckú povinnosť, ktorá vyplýva z Trestného poriadku, ktorý uvádza, že „každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie.“

SkryťVypnúť reklamu

V praxi sa neraz stáva, že sa svedok na výsluch nedostaví bez dostatočného ospravedlnenia. Ak sa tak rozhodne, musí ale rátať s následkami, pretože môže byť predvedený políciou, čo nie je dvakrát príjemné. V konaní pred súdom mu môže byť teoreticky obmedzená osobná sloboda a to najviac na 72 hodín. (V praxi sa to nedeje.)

Z týchto dôvodov je vždy lepšie, ak prídete v stanovenom termíne a vyhnete sa tak ďalším sankciám vo forme pokuty, ktorá môže byť uložená až do výšky 1650 € alebo nahradením nákladov spojených s opakovaním úkonu, či novým hlavným pojednávaním, verejným zasadnutím.

Môže svedok odoprieť vypovedať?

Ako svedok nemusíte vypovedať, ak ste v priamom príbuzenskom vzťahu s obvineným (starý otec, otec, syn, vnuk, brat, sestra, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh obvineného). Zároveň môžete odoprieť vypovedať, ak by ste výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu.

SkryťVypnúť reklamu

Aké má svedok práva?

Ako svedok môžete počas výpovede nahliadať do svojich poznámok. Zároveň môžete požiadať prokurátora alebo súd, aby ste boli informovaný o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel, alebo odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, ale z neho ušiel.

V pozícii svedka máte právo na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nevyhnutnými nákladmi sa rozumejú výdavky na dopravu (cena lístka nie náklady na PHM), ubytovanie a pod. Tento nárok si treba uplatniť u príslušného orgánu, ktorý výsluch vykonal a to najneskôr do troch dní.

Ako prebieha samotný výsluch?

Na začiatku výsluchu vyšetrovateľ overí vašu totožnosť a zapíše údaje do zápisnice, následne zistí váš pomer k obvinenému, k veci a ku stranám. Následne vám objasní, v akej veci budete vypočutý a poučí vás pre aký trestný čin sa vedie trestné konanie, o vašich právach, ako aj o následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede, a krivej prísahy.

Následne pristúpi k samotnému výsluchu, v ktorom na začiatku vypovedáte vlastnými slovami, a až potom vám môžu byť položené otázky zo strany vyšetrovateľa a právneho zástupcu obvineného prípadne právnych zástupcov zúčastnených strán. V priebehu výsluchu vám vyšetrovateľ v žiadnom prípade nemôže klásť kapciózne (klamlivé) a sugestívne otázky (navádzajúce na odpoveď).

Na záver výpovede budete podpisovať zápisnicu, ktorá by mala obsahovať doslovný text vašej výpovede. Radím vám, aby ste si ju aj s právnym zástupcom prečítali jej obsah. Ak nebude obsahovať všetky vami uvádzané skutočnosti, môžete požiadať o opravu resp. doplnenie vašej výpovede.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku a podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

 

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu