Ako sa (s)právne rozviesť?

P. a K., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Obidvaja: Áno.

Po tejto šťastnej udalosti ubehne niekoľko rokov a dostávate sa do situácie, kedy si s manželom/kou prestávate rozumieť. Z roka na rok je to horšie, vaše názory na život a výchovu detí sa začínajú rozchádzať. Sú chvíle, keď si už nemáte čo povedať. Ste osamelá/lý. Vo voľnom čase uvažujete, či to má ešte vôbec zmysel alebo či sa rozvediete?

Ak ste sa už rozhodli a chcete ukončiť manželstvo, tento článok je určený pre vás. Najprv je však potrebné zdôrazniť, že po zániku manželstva veľakrát prebiehajú dlhoročné spory o spoločný majetok. Naša legislatíva predpokladá, že podiely manželov budú rovnaké, i keď sú možné aj malé výnimky. O tie však treba tvrdo bojovať.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Veľké množstvo ľudí žije v omyle, že pred sobášom môžu podpísať tzv. predmanželskú zmluvu. Ako sa teda možno pred svadbou dohodnúť na rozdelení majetku? Existuje nejaká možnosť?

 1. Pred uzavretím manželstva pred notárom spíšte svoj majetok, tento dokument vám môže uľahčiť dokazovanie pred súdom.

 2. Počas manželstva môžete zúžiť alebo rozšíriť rozsah bezpodielového vlastníctva manželov podpísaním dohody vo forme notárskej zápisnice. Túto dohodu je ale možné uzavrieť až po vzniku manželstva.

 3. O úplnom zrušení bezpodielového vlastníctva manželov počas trvania manželstva môže rozhodnúť súd, ale iba za predpokladu splnenia zákonných podmienok:

 • najmä, ak by ďalšie trvanie bezpodielové vlastníctvo manželov odporovalo dobrým mravom;

 • ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť;

 • vyhlásením konkurzu na jedného z manželov (úpadcu) zaniká úpadcovo bezpodielové vlastníctvo manželov;

 • právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov zaniká bezpodielového vlastníctvo manželov.

Ak sa aj napriek týmto skutočnostiam chcete rozviesť, mali by ste vedieť, že ani samotný rozvod nie je rýchlou záležitosťou. Dĺžka konania sa líši podľa toho, ako je sudca vyťažený a kedy je môže vytýčiť termín pojednávania.

K samotnému zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch, pričom súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

SkryťVypnúť reklamu

Komu sa návrh na rozvod manželstva podáva

Vypracovaný návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie vecne a mieste príslušného súdu,

 • označenie účastníkov konania (manželov),

 • vec, ktorej sa návrh týka,

 • čo návrh sleduje,

 • podpis a dátum.

Následne je potrebné v krátkosti opísať skutkové okolnosti a dôvody rozvodu, prípadne označiť dôkazy alebo svedkov, ktorí by mali byť vypočutí. Ďalšou dôležitou súčasťou vášho návrhu, na ktorú nesmiete zabudnúť sú prílohy, sobášny list, rodný list detí (stačia fotokópie), ale aj listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti či domácnosť.

SkryťVypnúť reklamu

Rozvod väčšinou končí na jednom pojednávaní, samozrejme za podmienky, že obaja manželia súhlasia. Pre urýchlenie celého procesu možno poslať súhlas aj písomne pred pojednávaním. V praxi neraz nastáva aj opačná situácia, že jeden s manželov nesúhlasí s rozvodom. 

 V takomto prípade, súd zisťuje, či sú vzťahy medzi nimi vážne a trvalo narušené, či manželstvo plní svoju spoločenskú funkciu, a či je možné očakávať, že by manželia obnovili svoje spolužitie. Preto je potrebné, aby ste si svoj návrh čo najlepšie odôvodnili, aby sudca nemal pochybnosti o vašich manželských problémoch.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela/ky

V ojedinelých prípadoch možno žiadať výživu pre toho manžela, ktorý sa nemôže sám živiť a je teda odkázaný na rozvedeného manžela. Pri posudzovaní tejto skutočnosti súd vychádza z možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Trvanie vyživovacej povinnosti je však časovo obmedzené na päť rokov.

SkryťVypnúť reklamu

Túto dobu je však možné predĺžiť najmä, u toho manžela, ktorému bolo zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú starostlivosť.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
 • Počet článkov:  104
 •  | 
 • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

66 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

740 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu