Musím nosiť občiansky preukaz?

Písmo: A- | A+

Starší ľudia majú vo svojej pamäti povinné nosenie legitimácie. Aj keď v súčasnosti takáto zákonná povinnosť neexistuje, určite ste natrafili na úradníka alebo policajta, ktorý ju od Vás vyžadoval.

Ako môžete preukázať svoju totožnosť? 

Preukázať totožnosť môžete aj inými dokladmi, napr. kartičkou poistenca, vodičským preukazom či pasom. Zákon rovnako nevylučuje, aby ste svoju totožnosť preukázali ústne, teda uvedením svojho mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu. Policajt je povinný posudzovať hodnovernosť preukázania totožnosti objektívne, nie na základe svojich subjektívnych pocitov. Zároveň môže tieto údaje overiť za pomoci registra evidencie obyvateľov.

 Môžem dostať pokutu, pokiaľ nemám pri sebe občiansky preukaz? 

Kvôli tomu, že u seba nemáte doklad totožnosti, nemôžete dostať pokutu, ale vo výnimočnom prípade môžete za určitých okolností stráviť čas na policajnej stanici.

Tu chcem zdôrazniť, že tento scenár nemôže nastať automaticky, ale iba v prípade, že si policajt nie je istý pravosťou uvedených údajov. K tejto možnosti môže policajt pristúpiť až po vyčerpaní všetkých možností, do ktorých patrí aj ústna legitimácia. Rovnako treba pripomenúť, že na legitimovanie musí existovať zákonný dôvod, za ktorý nemožno považovať tzn. „námatkovú kontrolu“.

Záverom chcem ešte dodať, že predvedenie osoby len preto, že nemá pri sebe občiansky preukaz, je možné označiť ako nezákonný zásah policajta do Ústavou garantovaných práv, akými sú osobná sloboda (čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky) a práva na osobnú slobodu a bezpečnosť (čl. 5 Európskeho dohovoru).

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/

Skryť Zatvoriť reklamu