Nevyplatili vám mzdu? Čo robiť?

Na Slovensku máme stále množstvo firiem, ktoré zamestnancom nevyplácajú mzdu a zároveň neplnia svoje záväzky voči obchodným partnerom.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Veľké množstvo podobne poškodených zamestnancov vôbec nevie, aké majú možnosti. V tomto článku sa v krátkosti pokúsim načrtnúť niektoré možnosti, ktoré sú zamestnancovi dané právnymi predpismi.

Pokiaľ vám zamestnávateľ nevypláca odmenu za vykonanú prácu, prestane pre vás pracovný pomer plniť svoj základný účel, a to zabezpečenie finančných prostriedkov. Ako náhle nastane podobná situácia odporúčam uskutočniť jeden z nasledujúcich krokov:

  1. obrátiť na inšpektorát práce,

  2. podať žalobu o nevyplatenie mzdy,

  3. podať návrh na vydanie platobného rozkazu,

  4. podať trestné oznámenie,

  5. okamžite skončiť pracovný pomer.

Samozrejme, najprv treba začať podobrotky a snažiť sa vec vyriešiť dohodou. Žiaľ, treba priznať, že bežná prax ukazuje, že zamestnanec často nemá inú možnosť, len sa svojho práva domáhať na súde.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Podanie sťažnosti, resp. podnetu na Inšpektorát práce

Inšpektorát práce prešetruje podnety a sťažnosti v oblasti inšpekcie práce týkajúce sa nevyplatených mzdových nárokov vykonaním inšpekcie práce u zamestnávateľa.

Sťažnosťou sa možno domáhať ochrany svojich práv a poukázať na porušenie právnych predpisov, ktoré boli porušené. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Z podanej sťažnosti musí byť zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podnetom je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov. Podnet možno podať rovnakým spôsobom ako sťažnosť, pričom z neho musí byť zrejmé, akej veci sa týka a proti komu smeruje.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh na vydanie platobného rozkazu alebo žaloba

V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu alebo jej časť, má zamestnanec možnosť podať na príslušný súd žalobu o zaplatenie mzdy alebo platobný rozkaz.

Žalobu o zaplatenie mzdy a iných mzdových nárokov je potrebné podať na súd v obvode, v ktorom má bývalý zamestnávateľ, prípadne ešte zamestnávateľ, miesto podnikania.

Platobný rozkaz predstavuje zjednodušenú formu súdneho konania. V platobnom rozkaze súd uloží odporcovi (zamestnávateľovi), aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi (zamestnancovi) uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo, aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.

SkryťVypnúť reklamu

Takúto možnosť má zamestnanec i v prípade, keď pracovný pomer skončil okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy za vykonanú prácu. Súčasne s podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo s podaním žaloby môže zamestnanec (navrhovateľ - žalobca) požiadať aj o oslobodenie od súdneho poplatku, ak to jeho pomery odôvodňujú (nepriaznivá sociálna situácia).

Trestné oznámenie v zmysle § 214 Trestného zákona

Nevyplatenie mzdy a odstupného je trestným činom a zamestnanec môže podať trestné oznámenie na konkrétnu osobu alebo aj na neznámeho páchateľa. Ide o úmyselný trestný čin a teda na to, aby určité konanie mohlo byť charakterizované ako trestný čin, musí sa úmysel páchateľa vzťahovať tak ku konaniu, ako aj k jeho následku.

SkryťVypnúť reklamu

V súvislosti s touto možnosťou chcem upozorniť, že zamestnávateľ nebude trestne zodpovedný ak v deň splatnosti mzdy mal peňažné prostriedky na jej výplatu, avšak tieto nevyhnutne potreboval na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa. 

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Na základe § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sú zamestnanci, ktorým nebola vyplatená mzda, oprávnení okamžite skončiť pracovný pomer. Môžu tak urobiť vtedy, ak im nebola vyplatená mzda do 15 dní po uplynutí riadneho výplatného termínu. Zamestnanci majú v tomto prípade nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Tá je akousi satisfakciou za to, že zamestnanec skončil pracovný pomer bez výpovednej lehoty. Okamžité skončenie musí mať písomnú podobu a jeho dôvod musí byť presne určený.

Na záver treba povedať, že je na každom zamestnancovi, aby sa rozhodol, či má cenu v takom pracovnoprávnom vzťahu pokračovať alebo nie, a v závislosti na tom sa musí rozhodnúť, aké kroky uskutoční.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku a podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

66 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťZatvoriť reklamu