Núdzový stav nemožno naťahovať ...

Písmo: A- | A+

Ústava SR ako základný a najvýznamnejší prameň práva uvádza, že Slovensko je demokratický a právny štát.

V praxi by to malo znamenať, že vláda, parlament, súdy, a iné štátne orgány sú viazané právom, môžu konať len v jeho zmysle a spôsobom, ktorý im ustanovuje zákon, a na tom nič nemení ani aktuálna epidemiologická situácia.

Inak povedané, všetko, čo je určené v Ústave SR alebo v ústavnom zákone je pre vládu záväzné! Táto skutočnosť sa, žiaľ, ignoruje, ako to možno vidieť v súvislosti s jej Uznesením vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu. 

Pritom z čl. 5 ods. ust. zákona č. 227/2002, z jeho komentárov a aj z právnych názorov väčšiny ústavných právnikov vyplýva, že môže trvať max. 90 dní. Zároveň ho nemožno predĺžiť, ani vzápätí po jednom núdzovom stave vyhlásiť ďalší. Uvedené neplatí v prípade, ak by bol vyhlásený ďalší núdzový stav v súvislosti s inou krízovou situáciou.

Toto tvrdenie vyplýva z čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, v súlade s ktorým by k opakovanému vyhláseniu núdzového stavu, ktoré by bolo vo svojej podstate predĺžením núdzového stavu mohlo dôjsť iba v prípade, ak by to úst. zákon vláde výslovne dovolil. Hlavný dôvod, prečo ho nemožno predlžovať do nekonečna je to, že v určitom rozsahu umožňuje obmedzenie základných práv a slobôd. 

Ďalej by som upozornil na fakt, že ust. zákon treba vnímať a vykladať komplexne, čiže ak ústavodarca v jeho obsahu pripúšťa predĺženie iného obdobného inštitútu (výnimočný stav), nemožno sa tváriť, že sa jedná o chybu, pretože o tejto možnosti pri jeho tvorbe vedel. Preto si myslím, že ak je ust. zákon nesprávne napísaný a s takouto situáciou ústavodarca nerátal, je potrebné ho zmeniť novelou, a nie ho obchádzať. 

Nakoľko ale žijeme v demokratickom a právnom štáte a zásahy do základných ľudských práv a slobôd musia byť výnimočné, dočasné a v nevyhnutnom rozsahu, takáto snaha vlády, ktorá by odstraňovala dočasnosť núdzového stavu, by mohla byť protiústavná. A ak by som to zveličil, viem si predstaviť, že by bola časťou verejnosti vzhľadom na nedávne demonštrácie dokonca vnímaná ako pokus o nastolenie totalitného režimu. Odpoveď na túto otázku nám pravdepodobne dá až Ústavný súd SR.

Preto by bolo rozumnejšie, keby sme sa inšpirovali úpravou našich susedov z ČR, kde vláda vyhlasuje núdzový stav na 30 dní, ktorý možno predlžovať s predchádzajúcim súhlasom Poslaneckej snemovne. Takáto zmena by mohla ponúknuť demokratickú legitimitu núdzovým opatreniam, parlamentný dohľad nad vyhlásením a predĺžením núdzového stavu, a možno by aj sčasti upokojila vyhrotenú atmosféru v spoločnosti, ktorá môže jeho bezbrehým naťahovaním prasknúť. 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/

Skryť Zatvoriť reklamu