Pracovný úraz: Kedy máte nárok na odškodné?

Pracovná úrazovosť má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend. V minulom roku bolo Národnému inšpektorátu práce oznámených celkom 9080 pracovných úrazov, čo je o 835 úrazov menej ako v roku 2017.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Z celkového počtu pracovných úrazov bolo iba 38 smrteľných, čo je historicky najnižší počet. Klesajúcu tendenciu má aj počet úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, ktorý sa znížil o viac ako 40 % zo 118 prípadov (2017) na 69 prípadov (2018). Stále však platí, že za najrizikovejšie miesto pre vznik pracovného úrazu sa považuje práca v priemysle.

Kedy môžeme hovoriť o pracovnom úraze?

Pracovný úraz je definovaný nasledovne:

„Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kto je zodpovedný za pracovný úraz?

Odhliadnuc od toho, kde pracovný úraz vznikol, je vždy niekto zodpovedný. V prípade, ak zodpovednosť padne na hlavu zamestnávateľa, je povinný zamestnancovi uhradiť celú škodu. Zároveň treba podotknúť, že základnou podmienkou pre posúdenie úrazu zamestnanca ako pracovného, je to, že k poškodeniu zdravia alebo k smrti dôjde pri plnení pracovných úloh alebo pri činnosti, ktorá je v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Na základe uvedeného zdôrazňujem, že za pracovný úraz nemožno považovať úraz, ktorý sa stane na ceste do práce a z práce.

Zamestnávateľ sa môže svojej zodpovednosti zbaviť úplne alebo čiastočne, ak preukáže, že za vznik pracovného úrazu môže sám poškodený. Dôkazné bremeno je však na strane zamestnávateľa. Mieru zavinenia zamestnanca určí zamestnávateľ podľa výsledkov šetrenia. Za účelom objektívneho zistenia príčin vzniku pracovného úrazu, prípadne určenia miery zavinenia zamestnanca, môžu zamestnávatelia zriaďovať komisie, ktorých závery bude možné použiť aj pre posúdenie ďalších nárokov zamestnancov.

SkryťVypnúť reklamu

Ak pracovný úraz alebo choroba z povolania vyplynula z porušenia právnych predpisov na strane zamestnávateľa, v tom prípade hrozí štatutárnym zástupcom, prokuristom i vedúcim zamestnancom trestnoprávna zodpovednosť a zamestnávateľovi pokuta od inšpektorátu práce. Ešte pred uložením pokuty však zamestnávateľ môže napadnúť protokol vypracovaný inšpektorátom práce, ktorý môže súd zrušiť. 

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť Sociálnej poisťovni pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie, alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel. Zároveň je povinný vyšetriť vznik pracovného úrazu, riadne ho zaevidovať a vyhotoviť o ňom záznam. Po vzniku pracovného úrazu by mal rovnako prijať potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku podobných pracovných úrazov.

SkryťVypnúť reklamu

Povinnosti zamestnanca alebo pozostalých

Zákon však nezabúda ani na povinnosti zamestnancov, respektíve pozostalých, ktorým môže vzniknúť nárok na úrazovú dávku v súvislosti so smrteľným pracovným úrazom. Tieto osoby sú povinné preukázať skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik nároku na dávku a na stanovenie jej výšky do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne.

Pracovný úraz SZČO – živnostníka alebo dohodára

Ďalej by som chcel upozorniť, že v prípade, ak vznikne úraz SZČO – živnostníkovi pri výkone jeho činnosti nemôžeme hovoriť o pracovnom úraze. Živnostníci nie sú zamestnanci v zmysle Zákonníka práce, pretože ju vykonávajú ako samostatne zárobkovo činné osoby, najčastejšie na základe zmluvy (obchodnoprávnu -tzv. zmluvu o spolupráci alebo nepomenovaný typ zmluvy). Opačnú situáciu máme s dohodármi, pretože uzatvárajú pracovnoprávny vzťah so svojimi zamestnávateľmi.

SkryťVypnúť reklamu

Odškodnenie zamestnanca

V prípade pracovného úrazu má zranený zamestnanec zo zákona právo na nasledujúce úrazové dávky: 

 • úrazový príplatok, 

 • úrazová renta, 

 • jednorazové vyrovnanie, 

 • pozostalostná úrazová renta, 

 • jednorazové odškodnenie, 

 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, 

 • rekvalifikácia a rekvalifikačné, 

 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

 • náhrada nákladov spojených s liečením, 

 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Podrobné informácie o úrazových dávkach nájdete priamo na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/485/1205s

Pätoro zamestnanca pri pracovnom úraze:

 • Zdokumentujte všetky okolnosti vášho pracovného úrazu (vyhotoviť fotografie a zapísať si svedkov).

 • Trvajte na tom, aby bol zamestnávateľom spísaný záznam o vzniku pracovného úrazu.

 • Požiadate ošetrujúceho lekára o lekársky posudok, v ktorom bude váš pracovný úraz bodovo ohodnotený.

 • Ak máte lekársky posudok a bodové hodnotenie, môžete požiadať zamestnávateľa o finančné odškodnenie.

 • Ak u zamestnávateľa nepochodíte, obráťte sa na právnika a súd.

Záverom upozorňujem, že na súdoch v súčasnosti panujú dva rozdielne názory ohľadom finančného odškodnenia. Podľa jedného rozhodnutia by sa nemajetková ujma mala uhrádzať iba z úrazových dávok a zamestnávateľ by tak nebol povinný zamestnancovi uhradiť finančné zadosťučinenie. Zároveň ale existuje záver iného súdu, podľa ktorého zaplatenie nemajetkovej ujmy ide popri platení úrazových dávok. Prax je však taká, že sa bežne podávajú žaloby o priznanie odškodného, resp. zadosťučinenia za pracovný úraz alebo chorobu z povolania zamestnanca.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
 • Počet článkov:  104
 •  | 
 • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu