Zamestnávateľ Vás chce preradiť na inú prácu. Je to možné?

Akú prácu od Vás môže zamestnávateľ požadovať a akú už nie? To je otázka, ktorú si pravdepodobne položil každý zamestnanec.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V zásade platí, že zamestnanca možno preradiť na inú prácu, než aká je uvedená v jeho pracovnej zmluve iba na základe jej zmeny. Obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť iba po vzájomnej dohode, teda so súhlasom zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Zmenu pracovnej zmluvy je potrebné urobiť písomne - formou dodatku. Pracovná zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany a žiadna z nich nemôže jednostranne vnútiť druhej také zmluvné podmienky, s ktorými nesúhlasí.

V prípade, že zamestnanec súhlasí so svojím preradením, zamestnávateľ to môže urobiť kedykoľvek a na hocijakú inú prácu. Môže však ísť len o dočasné preradenie, po ktorom sa zamestnanec musí na predchádzajúcu prácu vrátiť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zamestnanca však nie je možné preradiť na inú prácu bez jeho súhlasu v iných prípadoch ako stanovuje zákon. Také preradenie by bolo neplatné. Ak by k neplatnému preradeniu na inú prácu predsa len došlo, zamestnanec môže podať žalobu a domáhať sa určenia, že jeho preradenie je neplatné. Zároveň sa môže domáhať náhrady mzdy, ktorá je vo výške priemerného zárobku, v tom prípade, ak mu zamestnávateľ neprideľoval prácu podľa dohodnutej pracovnej zmluvy a inú prácu zamestnanec nevykonával.

Jednou z podmienok nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri neplatnom preradení na inú prácu je prejav, ktorým zamestnanec dáva zamestnávateľovi najavo, že nesúhlasí s preradením. Neplatne preradený zamestnanec nie je zároveň povinný zotrvať na pracovisku každý deň po celú stanovenú pracovnú dobu a čakať na pridelenie práce v rámci obsahu svojej pracovnej zmluvy.

SkryťVypnúť reklamu

Zákonník práce rozlišuje preradenie obligatórne - v tom prípade je zamestnávateľ povinný zamestnanca preradiť na inú prácu, a fakultatívne, kedy je na jeho preradenie oprávnený.

V nasledujúcich prípadoch je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu:

  • pokiaľ je zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo nespôsobilý naďalej vykonávať súčasnú prácu, alebo ak súčasnú prácu nemôže vykonávať pre chorobu z povolania,

  • ak ide o tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu, ktorá vykonáva prácu, ktorú takéto ženy nemôžu vykonávať, alebo ktorá ohrozuje tehotenstvo alebo materské poslanie

  • ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku v záujme ochrany zdravia pred prenosnými chorobami,

  •  ak je to nevyhnutné podľa rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

  • zamestnanec ktorý pracuje v noci a podľa lekárskeho posudku je nespôsobilý na nočnú prácu,

  • ak tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena, ktoré vykonávajú prácu v noci, požiadajú o preradenie na dennú prácu.

Kedy je možné preradenie aj bez súhlasu zamestnanca:

Zamestnávateľ môže zamestnanca preradiť najmä počas mimoriadnych udalostí a situácií, ako sú napríklad živelné pohromy, technologické havárie, iné nehody alebo ak je to potrebné na zmiernenie ich následkov. Aj v týchto prípadoch môže ísť o preradenie na nevyhnutne potrebný čas, po ktorom sa zamestnanec musí vrátiť na pôvodnú prácu.

Pravidlá preradenia

Povinnosťou zamestnávateľa je, aby vopred prerokoval so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je vydanie písomného oznámenia o dôvode preradenia na inú prácu. Oznámenie sa viaže na všetky prípady, ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy.

SkryťVypnúť reklamu

Pred preradením musí zamestnávateľ prihliadnuť na to, či je z hľadiska schopností, kvalifikácie a zdravotného stavu zamestnanca práca pre neho vhodná. V prípade, ak zamestnávateľ nesplní zákonom stanovené podmienky, môže to mať pre neho fatálne následky vo forme pokuty od Inšpektorátu práce.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku a podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, môžete mi ich napísať do správy, prípadne budem rád ak sa vyjadríte v diskusii. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

SkryťVypnúť reklamu
Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

67 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
SkryťZatvoriť reklamu