Porovnanie sporenia cez rôzne produkty. Ktorý je najvýhodnejší?

Aký produkt si vybrať, aby bol výsledok sporenia čo najlepší? Dnes si porovnáme sporenie cez poistky, drahé fondy a lacné fondy. Veľmi pravdepodobne čítate prvé porovnanie, ktoré ráta aj s takzvanými primárnymi nákladmi fondov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (38)

Sporenie pre deti, na dôchodok, na predčasné splatenie hypotéky. Alebo len tak zhodnotiť peniaze. Cieľ je rovnaký. Pri primeranom riziku dosiahnuť čo najvyšší výnos. Ale aký produkt si vybrať, aby bol výsledok čo najlepší? Kľúčovými pri investovaní sú poplatky. Čím nižšie poplatky, tým je vyšší potenciál zisku. Investuje sa v každom prípade do toho istého, do akcií veľkých globálnych firiem. Ak by boli poplatky produktov rovnaké, aj výsledok investovania by mal byť teoreticky rovnaký. Podrobnejšie o predpokladoch potrebných na to, aby bola vaša investícia úspešná, si prečítajte v nasledujúcom článku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Do čoho (ne)investovať

Prečo je investovanie do akcií niekedy nevyhnutné?

Nižšie si porovnáme nasledovné produkty:

 • lacné IŽP, konkrétne Aegon Profi Invest

 • drahé IŽP, ktoré konkretizovať nebudem, aby som si zasa raz nevyslúžil vyhrážku žalobou

 • sporenie do fondov sprostredkovaných firmou Ertrag & Sicherheit, ktoré je tak unikátne, že si zaslúži vlastnú kategóriu

 • sporenie priamo do podielových fondov cez sporiaci program, ktorý si špecifikujeme nižšie

Výsledok pri sporení 50 Eur mesačne a priemernom zhodnotení akciového trhu 7 % ročne je nasledujúci: 

Obrázok blogu

Podrobný datasheet s výsledkami po rokoch si môžete pozrieť tu. V datasheete nájdete aj výsledky pre zhodnotenia 5 a 9 % p.a., ako aj porovnanie výhodnosti na horizontoch 20 a 30 rokov. Výsledky boli vypočítané takouto kalkulačkou, upravenou pre špecifické podmienky jednotlivých produktov.

Čo vyplýva z výpočtov?

 • výber drahého produktu môže znamenať, že v budúcnosti budete mať o 40 až 50 % nižší dôchodok ako váš sused, ktorý sa rozhodol pre lacnejší produkt

 • sporenie do extrémne drahých podielových fondov je horšie ako sporenie do drahého IŽP (!)

 • čím kratšie sporenie, tým zásadnejšiu rolu hrajú počiatočné náklady. Čím dlhšie sporenie, tým viac sa začínajú prejavovať priebežné náklady

Čím je môj výpočet výnimočný?

S vysokou pravdepodobnosťou čítate prvé porovnanie, ktoré ráta aj s takzvanými primárnymi nákladmi fondov. Každý fond má svoje vlastné náklady, ktoré predstavujú poplatky za správu, poplatky depozitára ako i transakčné náklady fondu. Všetky náklady fondu vyjadruje parameter „priebežné poplatky“, v anglickom origináli „ongoing charges“, ktorý musíte nájsť povinne v Kľúčových informáciách pre investorov (skratka KIID), čo je dokument, ktorý povinne vydáva každý podielový fond.

SkryťVypnúť reklamu

Poisťovne nezverejňujú poplatky

Poisťovne si čoraz častejšie vytvárajú vlastné fondy, určené iba pre ich poistné produkty, a tak obchádzajú povinnosť zverejňovať poplatky.

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na poisťovne, ktoré KIID nevydávajú a parameter ongoing charges Vám nepovedia, ani keď sa slušne opýtate. Skúšal som to viackrát. Problém by to nebol, ak by každá poisťovňa používala vo svojich poistkách fondy iných správcovských spoločností, ktoré KIID vydávajú. Lenže to sa v súčasnosti deje čoraz menej.

Čoraz častejšie si poisťovne vytvárajú cez sesterské správcovské spoločnosti vlastné fondy, určené iba pre ich poistné produkty a tým pádom bez povinnosti vytvárať KIID, nakoľko fondy nie sú vo verejnej distribúcii. Vlastné fondy sú pritom tvorené metódou balíme škatuľku do škatuľky. Zoberieme karamelku, horalku, cukríky BonPari a zabalíme. Fond vytvorený pre poisťovňu (veľká škatuľa) obsahuje iné fondy (malé škatuľky). Bez povinnosti zverejňovať poplatky ale nevieme, či k sladkostiam nebola pribalená aj nejaká iná kalorická bomba v podobe dodatočného poplatku, ktorá nám v konečnom dôsledku výrazne pokazí chuť. Uvedené si dovoľujem dať do pozornosti aj NBS. Keď budú pokračovať vo svojom regulačnom úsilí, poistným produktom by nezaškodilo pridať trochu viac transparentnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Pre vyššie uvedené ste do dnešného dňa mohli čítať iba porovnania sporení do fondov a poistiek na základe porovnania sekundárnych nákladov na strane poisťovne a vstupných poplatkov do podielových fondov. Týmto spôsobom však nebolo možné upozorniť na také tiež-produkty, ktorých zákernosť spočívala práve v primárnych nákladoch. 

Prečo neinvestovať cez Investičné životné poistenie

Obrázok blogu

Ako som sa popasoval s týmto problémom? Škatuľky som rozbalil a pozrel sa do ich vnútra. Vezmime si za príklad Aegon Rastový fond. Jeho zloženie ku dňu výpočtu vidíte na obrázku. Jednotlivé fondy nachádzajúce sa v škatuľke som si vyhľadal, zistil ich priebežné poplatky a urobil som vážený priemer. Takto som postupoval pri každom poistnom fonde, ktorý je charakteristikou prevažne globálne akciový. Vypočítané hodnoty som spriemeroval a tak som určil primárnu nákladovosť poistného produktu, ktorú som použil pri výpočtoch.

SkryťVypnúť reklamu

Komplikované a určite nie úplne presné, ja viem. Veľkou nevýhodou sporení cez Investičné životné poistenia je aj naďalej netransparentnosť. Náklady fondov v IŽP sú iba mojím čo najpresnejším odhadom (best guess) a nie je možné sa na ne stopercentne spoliehať. Skutočnosť môže byť horšia a klient to nemá ako zistiť.

Podrobne k výpočtom a prečo práve tieto produkty

Prečo Aegon Profi Invest? Pôvodne som rozmýšľal, že použijem IŽP, ktoré obsahuje aj takzvaný bonus za vernosť. Ale jedno také som už dávnejšie rátal a vedel som, že by aj tak dopadlo horšie ako Aegon Profi Invest. Profi Invest je jedno z najlacnejších IŽP, ktoré dnes na trhu je, napriek tomu by som ho však na sporenie neodporúčal. Ako bolo napísané vyššie, má rezervy v transparentnosti a ako každé IŽP, má vysoké počiatočné náklady.

Zaujímavé je, že fondy v tomto IŽP sú naozaj spravované aktívne. Napríklad dnešné zloženie Aegon Rastový fond je už iné ako na obrázku vyššie, čo robí výpočet primárnych nákladov ešte ťažším. 

Poplatky Aegon Profi Invest

 • počiatočné náklady: 24 mesiacov (prvé dve ročné platby)

 • mesačný administratívny poplatok: 0,66 Eur

 • vstupný poplatok z každej platby: 2,5%

 • sekundárny management fee: 0%

 • primárne náklady na úrovni fondov: 1,75%

Aby som bol úplne korektný, musím spomenúť, že Aegon má od 1.11.2015 aj Indexový fond, ktorý je extrémne lacný a ktorý som do výpočtu primárnych nákladov nezahrnul. Možnosť zvoliť indexový fond existuje aj pri priamom sporení do podielových fondov, ale tiež som túto možnosť nepoužil, takže mi to neprišlo korektné ani v tomto prípade. Cieľom môjho porovnania bolo dosiahnuť výsledky reprezentatívne pre celú kategóriu typologicky rovnakých produktov, nie prezentovať to najlacnejšie z najlacnejších. Aj pri priamom sporení do fondov som použil konkrétny produkt, ale vyberal som tak, aby ste podobný výsledok vedeli dosiahnuť s každým produktom priameho sporenia do fondov, ktorý sa u nás predáva a tých je možno desať.

Drahé IŽP som nekonkretizoval, lebo ako som už napísal vyššie, žaloba alebo minimálne vyhrážka žalobou by bola istá. Oni sú dosť neradi, keď sa o ich produktoch píše v negatívnom svetle :). Takto si aspoň nemusím dávať servítku pred ústa. Keď sa pozriete do datasheetu, vyznačil som aj ktorý produkt bol najlepší a najhorší v jednotlivých rokoch sporenia. Drahé IŽP bolo najhoršie prvých 17 rokov sporenia, až potom ho prevalcovali brutálne priebežné poplatky Evolution fondov. Posledné miesto je aj zásluha vydieračského poplatku za ukončenie zmluvy, ktorý táto poisťovňa v prvých rokoch uplatňuje. Konkrétne pri tejto poisťovni som už dlhšie presvedčený, že ich biznis plánom nie je poisťovanie, ale zdieranie klientov na poplatkoch. Svedčia o tom aj predajné kanály a metódy, ktoré používajú.

Poplatky Drahé IŽP

 • počiatočné náklady: 16,8 násobok mesačnej platby

 • mesačný administratívny poplatok: 2,33 Eur

 • vstupný poplatok z každej platby: 5%

 • sekundárny management fee: 1%

 • primárne náklady na úrovni fondov: 2,71%

Ertrag & Sicherheit pomenujem úplne bez ostychu, nakoľko tam nie je čo riešiť. Poplatky sú uvedené čierne na bielom, produkt je určený iba na investovanie a vzorce výpočtu zverejňujem. Výsledok je jednoducho výsledok. Firma Ertrag & Sicherheit najprv sprostredkovala fondy Franklin Templetonu a rôzne exkluzívne investície, všetko pomerne kreatívnym spôsobom. Niečo z toho skrachovalo, s Franklinom sa po čase rozkmotrili a tak prišli na scénu Evolution fondy vytvorené exkluzívne pre klientov Ertrag & Sicherheit. Ako som uviedol vo výpočte, ich výnimočnosť spočíva najmä vo výške priebežných nákladov. Prečo sú tieto fondy také drahé? No možno to bude preto, že úspešný sprostredkovateľ firmy Ertrag & Sicherheit dostáva od sprostredkovania určitej sumy investícií mesačnú rentu v nemalej výške. A keďže vieme, že peniaze sa nekotia ani nerastú na stromoch, je jasné, že do Ertragu sa vracia zo správcovskej spoločnosti na tento účel minimálne polovica z priebežných poplatkov.

Zástupcovia Ertrag & Sicherheit zavádzajú a klamú klientov

Pri Evolution fondoch ako aj pri sporení priamo do fondov s predplateným vstupným poplatkom vidíte v datasheete v prvom roku mínusové hodnoty. To preto, lebo v oboch prípadoch platíte na začiatku poplatok za sporenie, ktorý tvorí náklad navyše. Preto ho v každom roku z výslednej sumy odpočítavam, vďaka čomu je porovnanie korektné. Keďže v prvom roku bola suma vkladov so zhodnotením nižšia ako poplatok, v datasheete sa po odpočítaní objavili mínusové hodnoty. V sporeniach sprostredkovaných Ertrag & Sicherheit je poplatok „za otvorenie majetkového účtu“ 14 násobkom sporenej sumy, max 2100 Eur. V našom prípade to bolo 700 Eur.

Poplatky Evolution fondy

 • počiatočné náklady: 14x mesačná platba, max 2100 Eur

 • vstupný poplatok z každej platby: 5%

 • priebežné poplatky: 4,63%

Sporenie priamo do podielových fondov ma trochu potrápilo. V prvom rade, výška poplatku závisí čisto od sprostredkovateľa, respektíve od pokynov jeho maklérskej spoločnosti. Môže to byť hocičo od 0 do 5 %, aj keď veru takých samaritánov, čo by robili zadarmo, veľa nie je. Po druhé, absolútna výška poplatku je priamo závislá od dĺžky sporenia. Napríklad pri poplatku 3 % a sporení 50 Eur na 20 rokov, by bol poplatok 3 % z 50x12x20, tzn. 3 % z 12000 = 360 Eur. Pri sporení na 40 rokov je to tým pádom dvojnásobok, 720 Eur. Vidíte ten rozdiel v porovnaní s IŽP? V Aegon Profi Investe ste zaplatili na začiatku prvé dve ročné platby, či ste chceli sporiť 10 alebo 30 rokov.

Všetko o IŽP. Poplatky, poistné podmienky a ako si správne vybrať.

Po tretie, poplatok môžete zaplatiť rôznymi spôsobmi, dopredu v prvých platbách alebo ho môžete platiť aj priebežne v každej platbe. To sa však používa iba pri vysokých sporených sumách. Nakoniec som sa rozhodol, že možnosť sporenia priamo do fondov uvediem dvakrát, s poplatkom predplateným dopredu a s poplatkom rozloženým do prvých platieb a použijem pomerne známy produkt Pioneer Rytmus. Nie, Rytmus nie je jediný produkt tohto typu a ani ho nepovažujem za najlepší, ale má určenú pevnú, respektíve maximálnu výšku poplatkov v závislosti od spôsobu jeho platenia. A tie som v porovnaní použil. Vstupný poplatok a priebežné náklady fondov sú zároveň jedinými nákladmi tohto typu sporenia.

Na záver ešte jedna zaujímavosť, ktorú si vo výsledkoch možno všimnete. Rozdiel vo výsledkoch medzi sporením s predplateným poplatkom a poplatkom plateným v prvých platbách je na úrovni štatistickej odchýlky. Najmä na 20 a 30 ročnom horizonte. Ktorý spôsob bude v konečnom dôsledku výhodnejší, závisí najmä od reálnej distribúcie výnosov v čase.

Výpočty si môžete stiahnuť tu

Peter Cmorej

Peter Cmorej

Bloger 
 • Počet článkov:  140
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita. Expert strany na Odvodový bonus a dôchodkový systém a člen výboru NRSR pre sociálne veci. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo.Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk Zoznam autorových rubrík:  Finančné poradenstvoMajte sa na pozoreDruhý pilierCestovanieSlepá spravodlivosťVeselé príhody z neveselého VOPolitický obšťastníkSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
SkryťZatvoriť reklamu