reklama

Prečo neinvestovať cez Investičné životné poistenie

Janko bude mať iba polovičný dôchodok a to iba vďaka jednému zlému životnému rozhodnutiu: sporiť si na dôchodok v IŽP ... Ak Vám Váš finančný poradca odporučil sporiť si na dôchodok v nejakej poistke, pošlite ho niekam. Dnes Vám ukážem, prečo je Investičné životné poistenie (IŽP) nazývané niekedy aj zbraňou hromadného ničenia. Všetko je o poplatkoch.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (85)

Existujú dva základné druhy životného poistenia: kapitálové životné poistenie (KŽP) a investičné životné poistenie (IŽP). KŽP je staršia forma poistenia, v ktorom sa Vaše peniaze ukladajú do dlhopisov. Základné poistenie smrti v KŽP je drahé, možné zhodnotenie nízke a s Vašimi peniazmi časom s vysokou pravdepodobnosťou pozametá inflácia. Suma sumárum, určite neodporúčam (viac niekedy inokedy).

IŽP je modernejšia forma poistenia, v ktorom sa Vaše peniaze ukladajú do podielových fondov. Ak ste si uzatvorili IŽP ako poistenie, v poriadku, ale ak ste si chceli sporiť, napríklad na dôchodok, tak do rovnakých podielových fondov ako investujete cez IŽP ste mohli sporiť aj priamo, bez príživníka menom poisťovňa.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Poplatky v podielových fondoch

Každý podielový fond má spravidla tri druhy poplatkov: poplatok za správu, poplatok depozitárovy a vstupný poplatok do fondu. Vstupný poplatok je cenou distribúcie, keďže slúži na úhradu provízií. Ak ste „skrblík", dnes už nájdete aj možnosti ako investovať bez zaplatenia vstupného poplatku (najmä bankové fondy). „Priplatiť si" však niekedy nie je na škodu. Jednak fondy ponúkané bez poplatku často za veľa nestoja (výkonnosť, zloženie, správa, ...), za druhé zaplatenie vstupného poplatku spravidla prináša možnosť využitia rôznych „vymožeností" sporiacich schém. Ale to je už iná téma.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Celkovú výšku poplatkov v podielovom fonde zohľadňuje koeficient TER (total expense ratio), ktorý vyjadruje koľko percent z majetku fondu je ročne „skonzumovaných" nákladmi. Uvádzanie TER žiaľ nie je povinné (dokonca ani metodika rátania nie je jednotná), vďaka čomu pri drvivej väčšine fondov tento údaj nenájdete. „TERká" sa však z času na čas pokúšajú zrátať nejakí nadšenci. Slušné fondy majú TER 1-2 %, neslušné aj 4 - 5 %.

EDIT 2013: sranda ako dávno som už toto napísal :) TER bolo potom chvíľu povinne uverejňované a teraz je povinné uvereňovať takzvané "ongoing charges", po slovensky "priebežné poplatky". Tento koeficiet je o niečo komplexnejsí ako bolo TER a každý fond ho musí uverejňovať v takzvanom KIID dokumente, čo je anglická skratka pre "Kľúčové infomácie pre investorov".

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Uvedomte si, aké dôležité je mať lacný fond. Veľmi zjednodušene: ak by bol manažér fondu extra dobrý a dokázal by dlhodobo dosahovať priemerný ročný výnos povedzme 10 % a náklady fondu by boli 5 % ročne, čistý výnos pre Vás by bol iba polovica z toho, čo manažér skutočne dokázal. Ešte dodám, že výkonnosť fondov sa v rôznych tabuľkách uvádza vždy až po odrátaní poplatkov.

Prirátajme poplatky v IŽP ...

Ako sme si už povedali, v IŽP sa Vaše peniaze ukladajú do podielových fondov. Mysleli ste si, že pri investícii cez poisťovňu máte výhodnejšie podmienky? Samozrejme že nie, v podielovom fonde sú z Vašich peňazí strhávané presne tie isté poplatky ako každému inému podielnikovi. Dokonca sa nevyhnete ani vstupnému poplatku, plus sa pridávajú poplatky poisťovne.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Pozrime sa na konkrétne IŽP nemenovanej poisťovne „A":

Vstupný poplatok do fondu 3 %.
Mesačný administratívny poplatok 1,66 Eur.
Zrážka z počiatočných podielových jednotiek (PPJ) 25 % ročne počas prvých 8 rokov
+ poplatky podielového fondu.

Tu sa žiada vysvetliť, čo sú to „počiatočné podielové jednotky" (PPJ). V poistkách máte vždy počiatočné náklady, pod čím treba rozumieť peniaze, ktoré vyplácajú na províziách. Počiatočné náklady sú u väčšiny životných poistiek na úrovni dvoch ročných platieb. Takže to, čo tam vložíte za prvé dva roky, ide automaticky na poplatky. Aby to však navonok nejako vyzeralo, prvé dve ročné platby sa nestrhnú ihneď, ale nakúpia sa za ne práve počiatočné podielové jednotky. Tým sa vytvorí ilúzia, že tie peniaze tam máte a investujú sa Vám. Ich hodnota je často prezentovaná ako „pokuta pri odstúpení od zmluvy" a postupne rokmi klesá, tak ako Vám ich poisťovňa určeným tempom odpisuje z účtu. Sú to jednoducho peniaze, ktoré nikdy viac neuvidíte. Buď Vám ich strhnú postupnými zrážkami z počiatočných nákladov alebo Vám ich zoberú ako pokutu pri zrušení. U ľudí to vyvoláva falošný dojem, že ak zrušia poistku priskoro, bude im strhnuté niečo navyše. Nie, oni Vám to strhnú tak či tak.

V hore uvedenom prípade Vám poisťovňa strhne počiatočné náklady za prvých 8 rokov, konkrétne 8*25 = 200 % ročnej platby. Dve ročné platby. A teraz si to hoďme do Excelu. Ak by Peter a Janko investovali do toho istého podielového fondu, ale Peter priamo (a mal by vstupný poplatok 5 %) a Janko cez hore uvedené IŽP, Peter by mal za dvadsať rokov na účte o 15 až 20 % viac peňazí ako Janko (závisí od priemerného zhodnotenia - čím vyššie, tým je rozdiel vyšší). Dostatočne dobrý dôvod prečo neinvestovať cez IŽP? A to som použil príklad najlacnejšieho a asi aj najslušnejšieho IŽP aké na našom trhu poznám.

Menej slušné IŽP ...

Poisťovňa „B" má vo svojom IŽP vytvorenom exkluzívne pre jednu nemenovanú spoločnosť, ktorá robí poradenstvo „inak", nasledovné poplatky:

Vstupný poplatok do fondu 2 %.
Mesačný administratívny poplatok 0,66 Eur.
Inkasný poplatok (z každej platby) 0,33 Eur.
Poplatok poistiteľa za správu fondov 1 až 2 % ročne, podľa fondu.
Zrážka z PPJ 4 % ročne, až do strhnutia 200 % ročného poistného
+ samozrejme, poplatky podielového fondu.

Ako vidíte, zoznam poplatkov je v tomto prípade dlhší. PPJ sa umorujú síce pomalšie, ale výsledok je rovnaký, dve ročné platby sú preč. Zmysel ostatných poplatkov myslím nepotrebuje komentár. Zaujímalo by ma najmä, čo poisťovňa na fondoch spravuje, keď od toho je správca fondov, ktorý si za to tiež berie poplatok. A rádovo nižší.

Aj keď niektoré poplatky sú v tomto IŽP nižšie ako v poisťovni „A", v konečnom porovnaní sa prejaví najmä poplatok za „správu fondov". A je to masaker. Peter by mal za dvadsať rokov na účte o 30 až 35 % viac peňazí ako Janko. Za 40 rokov by už bol rozdiel medzi dôchodkom Petra a Janka v priemere 40 %. I napriek tomu, že Peter mal vysoký vstupný poplatok 5 %.

Poisťovňa „B" má aj druhú verziu svojho IŽP s nasledovnými poplatkami:

Vstupný poplatok do fondu 4 %.
Mesačný administratívny poplatok 1,33 Eur.
Inkasný poplatok (z každej platby) 0,33 Eur.
Poplatok poistiteľa za správu fondov 1 až 2 % ročne, podľa fondu.
Zrážka z PPJ 6 % ročne, až do strhnutia 200 % ročného poistného
+ poplatky podielového fondu.

Tempo strhávania PPJ nehrá rolu, keďže tak či tak sa strhnú prvé dve ročné platby. Ostatné poplatky však rolu hrajú. Peter sa môže tešiť, že za dvadsať rokov bude mať o 35 až 40 % vyšší dôchodok ako Janko. Za 40 rokov sa rozdiel prehĺbi až na 50 %. Janko bude mať iba polovičný dôchodok a to iba vďaka jednému zlému životnému rozhodnutiu: sporiť si na dôchodok v IŽP.

Schválne vyberám také príklady IŽP, ktoré sa dnes predávajú ako teplé rožky. Pozrime sa na ponuku poisťovne „C":

Vstupný poplatok do fondu 4 %.
Mesačný správny poplatok 1,2 až 1,7 Eur, podľa frekvencie platenia.
Poplatok poistiteľa za správu fondov 0,7 až 1,5 % ročne, podľa fondu.
Zrážka z PPJ 6 % ročne, až do strhnutia 200 % ročného poistného
+ poplatky podielového fondu.

Aj keď poplatky poisťovne „C" vyzerajú na prvý pohľad vyššie ako v exkluzívnom produkte od poisťovne „B", výsledok je veľmi podobný. Peter by mal za dvadsať rokov na účte o 30 až 35 % viac peňazí ako Janko a za 40 rokov by už bol rozdiel medzi dôchodkom Petra a Janka v priemere 40 %.

Na záver nekorunovaný kráľ, poisťovňa „D" a jej superprodukt, tiež často predávaný ako exkluzívny:

Vstupný poplatok do fondu 5 %.
Mesačný poplatok za vedenie zmluvy 1,66 Eur.
Poplatok poistiteľa za správu fondov 1,74 % ročne.
Zrážka z PPJ 6 % ročne, až do strhnutia 200 % ročného poistného
+ poplatky podielového fondu.

Ak bude Janko investovať cez toto IŽP, bude mať za dvadsať rokov na účte o 33 až 37 % peňazí menej ako Peter. Za 40 rokov bude mať Peter o 45 až 50 % vyšší dôchodok ako Janko. Nekorunovaným kráľom je IŽP od poisťovne „D" preto, lebo v poisťovni „B" aspoň máte šancu zvoliť si fond s poplatkom poistiteľa 1 % a teoreticky sa tak dopracovať k lepšiemu výsledku. V poisťovni „D" takúto možnosť nemáte. Za správu fondov poisťovňa účtuje každému rovnako 1,74 % ročne.

Pikoška na záver

Ak ste si mysleli, že Vaše poplatky sú nemenné, mýlite sa. Väčšina poisťovní môže poplatky ľubovoľne upravovať. Citujem:

„Poisťovateľ má právo jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmena výšky poplatkov je platná dňom zverejnenia nového sadzobníka poplatkov na internetovej stránke poisťovateľa."

alebo napríklad

„V prípade potreby je poistiteľ oprávnený zaviesť aj iné druhy poplatkov. Poistiteľ má právo jednostranne stanoviť výšku poplatkov a stanovenú výšku poplatkov meniť. Zmena poplatkov sa uskutoční vydaním nového sadzobníka poplatkov, ktorý poistiteľ zverejňuje na svojej internetovej stránke."

Čo s takou zmluvou? Zrušiť?

Často sa hovorí, že ak máte sporenie cez IŽP dlhšie ako dva roky, neoplatí sa ho rušiť, lebo počiatočné náklady (= prvé dve ročné platby) už máte splatené. Väčšinou to nie je pravda. Ak sú v zmluve vysoké priebežné poplatky (administratívny, správny, vstupný, ...) akékoľvek pokračovanie v sporení do IŽP je iba prehlbovaním straty. Priebežné poplatky sú jednoducho vyššie ako vstupné poplatky v prípade založenia nového sporenia priamo do podielových fondov. Ak samozrejme opäť nepodpíšete nejaký super drahý produkt. V každom prípade by ste si to mali nechať prerátať poriadnemu poradcovi.

Je IŽP diablov vynález? Iba ak sa používa na to, na čo nemá. Ak sa dnes chcete komplexne a „lacno" poistiť, IŽP sa nevyhnete. Ale ak už poistený ste alebo poistenie nepotrebujete a Vašim cieľom je sporiť si, IŽP sa oblúkom vyhnite.

EDIT 2013: ak sa chcete poistiť, už existujú aj lacné Rizikové životné poistenia = poistenia bez sporiacej zložky. Platíte iba za krytie rizika.

Peter Cmorej

Peter Cmorej

Bloger 
  • Počet článkov:  141
  •  | 
  • Páči sa:  23x

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita. Expert strany na Odvodový bonus a dôchodkový systém a člen výboru NRSR pre sociálne veci. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo.Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk Zoznam autorových rubrík:  Finančné poradenstvoMajte sa na pozoreDruhý pilierCestovanieSlepá spravodlivosťVeselé príhody z neveselého VOPolitický obšťastníkSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu