Tuneluje J&T naše dôchodky ?

DSS Poštovej banky nakúpila za peniaze budúcich dôchodcov akcie z portfólia JT. Je pravdepodobné, že okrem akcií BHP a TMR nakúpila DSS Poštovej banky aj podielové fondy naplnené nehnuteľnosťami a možno aj dlhopismi s nálepkou JT. Keď na to Filip Glasa upozornil a napísal, že TMR ani BHP nie sú žiadna super investícia, vyslúžil si zato od Patrika Tkáča pomenovanie hlúpy a zlý človek.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (70)

Základnou charakteristikou dôchodkových úspor musí byť bezpečnosť. Dôchodkové úspory nemôžu byť v žiadnom prípade vytunelované alebo spreneverené. Konštrukcia dôchodkových fondov založená na fungovaní podielových fondov je rokmi osvedčená a všade vo svete funguje dlhodobo a perfektne. Žiaľ, opäť raz môžeme byť na Slovensku vďaka deravej regulácii v niečom výnimoční. Ako by sme tu aj bez toho nemali dosť krikľúňov tvrdiacich, že II. pilier je podvod. Dávať týmto ľuďom, ktorí bez výnimky nevedia o čom rozprávajú, zámienku aby mohli vykrikovať „Ja som to hovoril !", je smutné a nebezpečné zároveň.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na obranu architektov dôchodkovej reformy treba povedať, že pri jej konštrukcii nemohli predpokladať, že jednu zo správcovských spoločností bude ovládať lokálna finančná skupina, ktorá bude mať zároveň pod palcom dianie na lokálnej burze a emitovať na nej vlastné cenné papiere, ktorých cenu bude významne ovplyvňovať. Také niečo neexistuje nikde na svete, ani v žiadnom africkom štátiku, možno tak niekde v pralese na trhu s kokosmi a inými lesnými plodmi.

Pri štarte dôchodkovej reformy bolo cieľom pritiahnuť silné finančné skupiny, ktoré by sa starali o naše budúce dôchodky. Sila a veľkosť správcu je ďalším ochranným prvkom kapitalizačných dôchodkových pilierov. Z minulosti existujú príklady, kedy bolo dobré meno pre veľkú spoločnosť cennejšie ako niekoľko miliónov škody, ktorá vznikla individuálnym zlyhaním manažéra fondu. Ak sa popri tom zabezpečí dôsledná diverzifikácia aktív a stabilné právne prostredie, dôchodkovým úsporám sa nemôže prakticky nič stať.

Skryť Vypnúť reklamu

Práve nestabilné právne prostredie a neustále neodborné zásahy zo strany vládnej moci viedli skupinu KBC, zastúpenú prostredníctvom ČSOB banky, v roku 2011 k odpredaju svojej DSS Poštovej banke.

Koľko zatiaľ vytiahli z druhého piliera a koľko nás to stojí?

Filip Glasa upozornil, že koncom roka 2012 investovala DSS Poštovej banky do akcií TMR a BHP spolu 0,34 % majetku svojich fondov Benefit a Prosperita. Stanislav Žofčák, šéf DSS Poštovej banky pre SME nevylúčil, že podiel budú postupne navyšovať až na povolené maximum 3 % na jednu spoločnosť. Filip rovnako upozornil, že v portfóliách fondov DSS Poštovej banky sa objavili aj podielové fondy, čo nevyužíva ako možnosť investícií žiadna iná DSS.

Skryť Vypnúť reklamu

Podiel BHP a TMR navýšila DSS Poštovej banky v januári 2013 na 0,37 % vo fonde Benefit a 0,35 % vo fonde Prosperita. Fond Prosperita má dnes v podielových fondoch 7,72 % majetku, fond Benefit 6,41 % majetku a fond Stabilita 6,33 % majetku. Skupina J&T ovláda tri správcovské spoločnosti podielových fondov (Prvá penzijná, Atlantik asset management a J&T asset management).

Za správu každého podielového fondu si správcovská spoločnosť účtuje poplatok. Náhodným výberom som si vybral podielový fond Prvej Penzijnej NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. Správcovský poplatok je v tomto fonde 1,8 % z majetku fondu ročne. Pre porovnanie, správcovský poplatok DSS je zákonom stanovený na maximum 0,3 % ročne. V prípade ak DSS investuje do podielových fondov, dochádza k zdvojovaniu poplatkov. V takomto prípade by sa z dôchodkových úspor platilo aj 0,3 % pre DSS aj 1,8 % pre správcovskú spoločnosť. Podielové fondy platia aj poplatok banke, ktorá jej robí depozitára. Prvej Penzijnej robí depozitára Poštová banka. V tomto prípade je poplatok 0,1 % z majetku fondu ročne.

Skryť Vypnúť reklamu

Malé odbočenie pre úplnosť podaných informácií: vlastný správcovský poplatok majú aj ETF fondy, do ktorých investujú DSS celkom bežne. Ten je však spravidla v rozmedzí od 0,1 do 0,5% ročne. Využitie ETF je rozumné, ak by mala DSS pri nakúpe cenných papierov obsiahnutých v ETF vyššie náklady ako je správcovský poplatok ETF. Preto investujú DSS do ETF celkom bežne.

To však nemusia byť všetky poplatky, ktoré znáša v konečnom dôsledku sporiteľ. Všetky poplatky vyjadruje takzvaný nákladový koeficient (TER), ktorý je v zmysle smernice UCIT IV náležitosťou kľúčových informácií pre investorov. V materiáloch Prvej Penzijnej som ukazovateľ TER nenašiel (!).

Podielové fondy môžu investovať do dlhopisov firiem blízkych J&T ako aj do nehnuteľností z portfólia J&T. Že dlhopisy od žralokov nie sú v porovnaní so zahraničnou konkurenciou zaujímavou investíciou, je medzi odbornou verejnosťou dostatočne známy fakt. V zahraničí sa nájdu aj dlhopisy s vyšším úrokom od firiem s podstatne lepšími finančnými ukazovateľmi. Napríklad najnovší dlhopis, kde výrazne cítiť prepojenie na J&T, pochádza od firmy, ktorá v rokoch 2010 a 2011 dosiahla stratu.

Aké je portfólio už spomínaného fondu Náš prvý realitný a jeho dvojičky Náš druhý realitný, napísal Filip Glasa už pred viac ako rokom. Veľkú časť fondu tvoria nehnuteľnosti, ktoré J&T buď priamo postavila alebo má na ne prepojenie. Vo fondoch sa nachádzajú napríklad byty v River Parku alebo Tatranské hotely. Je verejne známe, že niektoré z developerských projektov J&T mali veľké problémy s predajom.

Podľa mesačných správ z januára 2013 DSS Poštovej banky investovala do akcií BHP, TMR a do podielových fondov spolu skoro 22 miliónov Eur z dôchodkových úspor slovenských občanov.

Prečo je to zlé?

Nevieme či DSS Poštovej banky investovala peniaze klientov do podielových fondov z asset managementov ovládaných J&T. Zákon neukladá povinnosť takúto informáciu zverejňovať. Ale už len samotná možnosť, že také niečo je možné, je pri správe dôchodkových úspor neprípustná.

Cenné papiere s prepojením na správcu alebo na osoby ovládajúce správcu nepatria do dôchodkových fondov ani keby išlo podľa všetkých ukazovateľov o výborné investície. Riziko vyplývajúce z takýchto prepojení je, myslím, každému súdnemu človeku dostatočne jasné.

Kritériom výberu cenného papiera do fondu nemôže byť nič iné, ako výhodnosť danej investície. Vyhlásenie pána Žofčáka, že nákupom akcií BHP a TMR „podporujú domácu ekonomiku", je preto už len zo svojej podstaty škandalózne. Ak je pravdou, že motívom nákupu akcií BHP a TMR nebola ich investičná výhodnosť, ak akcie nespĺňajú fundamentálne parametre, ktoré by odôvodňovali ich kúpu, ide minimálne o porušenie obozretnosti pri správe dôchodkových úspor a pri troške obrazotvornosti možno aj o trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 Trestného zákona). Pozrime sa teda na investičnú výhodnosť akcií BHP a TMR.

Sú Best Hotel Properties a Tatry Mountain Resorts dobrou investíciou?

Že BHP ani TMR nie sú dobrou investíciou napísal už Filip Glasa a jeho kolegovia z ako-investovať.sk. Akcie oboch spoločností sú podľa pomerových ukazovateľov predražené, majú mizernú návratnosť kapitálu a zisk si umelo prikrášľujú cez vysoké úrokové výnosy, čím ešte viac skresľujú už aj tak mizerné pomerové ukazovatele. Po slovensky: nízky prevádzkový zisk je prikrášlený prelievaním kapitálu zo spoločnosti do spoločnosti.

Pre objektívnosť treba dodať, že prevádzkový zisk TMR sa medziročne výrazne zvýšil (vďaka Tatralandii), skresľujúce úrokové výnosy sa znížili a TMR masívne investovala do rozvoja (napríklad prepojenie Chopku). Mizerné pomerové ukazovatele však ostávajú.

J&T klamala už v roku 2010, keď tvrdili, že jedným z najväčších akcionárov v Tatry Mountain Resorts je Deutsche Bank. Klamstvo odhalil opäť Filip Glasa. Pravdou je, že o akcie TMR a BHP majú záujem najmä firmy spriaznené s J&T a privátni klienti J&T banky. A aby sme nezabudli, DSS Poštovej banky.

Existuje teda iný dôvod prečo DSS Poštovej banky nakúpila akcie BHP a TMR? Len tak pre zaujímavosť, k dnešnému dňu som našiel iba na amerických trhoch 2191 akcií, ktoré majú lepšie pomerové ukazovatele ako BHP a TMR (P/E <30, ROE > 5 %).

Ako tomu celému zabrániť?

Skúsim niečo, čo som ešte nikdy neskúsil. Oslovím niekoľko poslancov a pokúsim sa ich presvedčiť, aby podali poslanecký návrh na zmenu legislatívy do takej podoby, aby si toto viac žiadna DSS nemohla dovoliť. Konkrétne:

  • zmena paragrafu § 58 o konflikte záujmov, ktorý je v súčasnom znení príliš podrobný a aj tak neúčinný

  • pridanie podmienky maximálneho nákladového koeficientu pre jednotlivú investíciu. Dôvodom je, aby sme do budúcnosti zabránili nepriamemu tunelovaniu napríklad cez predražené podielové fondy.

  • pridať NBS právomoc zatrhnúť DSS akúkoľvek konkrétnu investíciu. Zákon nikdy nemôže byť taký komplexný aby zabránil všetkým pochybným investíciám. Naopak, dozorujúci orgán dokáže byť natoľko flexibilný a pohotový, aby aktívne konal. Ak má niekto na Slovensku dostatočné odborné kapacity (alebo ich môže zamestnať) je to práve NBS. Za dozor nad DSS by mal byť zodpovedný konkrétny viceguvernér.

  • povinnosť zverejňovať všetky podielové fondy, ktoré má DSS v portfóliu

  • povinnosť spätne zverejňovať celé portfólio fondov. Napríklad po šiestich mesiacoch.

Oslovím poslancov opozície, ako aj poslancov vládneho Smeru, o ktorých si myslím, že niečo o II. pilieri a investovaní vedia. Toto nie je agenda modrá, zelená, ani červená, je to zmena, ktorá chráni peniaze všetkých občanov Slovenska. Držte mi palce.

Ak neuspejem, skúsim to „po zlom". Už dávno som presvedčený, že v tejto našej skazenej spoločnosti je niečo možné dosiahnuť iba dostatočným tlakom verejnosti. Ak sa medzitým náhodou nezačne trestné stíhanie ex offo, podám trestné oznámenie ja. Moja obrazotvornosť je dostatočne veľká, aby som tam trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku videl. Samozrejme, že v takom prípade z toho urobím online seriál.

Ak to nepôjde ani tak, existuje ešte jedna možnosť ako vyhnať J&T od našich dôchodkových úspor. Podľa zákona musí mať každá DSS minimálne 50 000 klientov. Ak sa dostane pod tento počet, bude jej odobrané povolenie na činnosť. DSS Poštovej banky má dnes približne 94 000 klientov. Stačí, keď z DSS Poštovej banky odíde 44 000 klientov a ich manažéri si môžu zbaliť kufríky a ísť spravovať peniaze niekoho iného. Ak rovnako ako ja nesúhlasíte so spôsobom akým DSS Poštovej banky spravuje peniaze svojich klientov, v tomto blogu som písal ako zmeniť DSS, aj ako si nastaviť II.pilier.

PS: Ak so mnou súhlasíte, prosím zdieľajte. Ide o peniaze nás všetkých.

PS2: Milý Patrik, úprimne, iba medzi nami dvoma, ja si naozaj nemyslím, že chceš tunelovať naše dôchodky. Ale máš tú možnosť a to mi vadí. Dokonca verím aj tvojej úprimnej, aj keď trochu naivnej snahe o oživenie našej burzy a tvojmu presvedčeniu, že slovenský kapitál by mal byť investovaný na Slovensku. Lenže, vieš, Patrik, mŕtvolu neoživíš a keď raz niekde nie sú vhodné aktíva na investovanie, tak sa tam jednoducho investovať nemá. Inak dochádza k niečomu čo sa nazýva misalokácia kapitálu a s tým sú spojené riziká a významné straty minimálne na úrovni stratených príležitostí. A čím skôr to pochopíš, tým lepšie pre teba. Ja viem, som zlý človek.

PS3: Ak vás dokopeme k predaju BHP, TMR a vlastných podielových fondov. .. a ja pevne verím, že vás k tomu dokopeme ... a vy úplnou náhodou práve vtedy prestanete robiť tvorcu trhu pre BHP a TMR alebo náhodou preceníte tesne predtým nehnuteľnosti v realitných fondoch nejakou „vhodnejšou" metódou, a sporitelia vďaka tomu utrpia straty, súdnym ťahaniciam sa nevyhnete. To len aby bolo jasno.

Peter Cmorej

Peter Cmorej

Bloger 
  • Počet článkov:  140
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita. Expert strany na Odvodový bonus a dôchodkový systém a člen výboru NRSR pre sociálne veci. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo.Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk Zoznam autorových rubrík:  Finančné poradenstvoMajte sa na pozoreDruhý pilierCestovanieSlepá spravodlivosťVeselé príhody z neveselého VOPolitický obšťastníkSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu