Do pozornosti: Odhalenie pamätnej dosky prof. J. Chrapana ml. v Pukanci

Do pozornosti: Odhalenie pamätnej dosky prof. J. Chrapana ml. v Pukanci
Písmo: A- | A+

Dňa 23.7.t.r. uplynulo päť rokov od smrti slov. fyzika prof. RNDr. Jána Chrapana ml., DrSc. Pri tej príležitosti, 25. septembra mu odhalia pamätnú dosku v Pukanci, kde prežil časť svojho detstva.

Slovenský jadrový fyzik, radioekológ, vysokoškolský pedagóg a moderátor Prof. RNDr. Ján Chrapan ml., DrSc. sa narodil 21. septembra 1936 v Košiciach a zomrel 23. júla 2016 v Bratislave. Výsledky jeho vedeckej práce zahrňujú hlavne medzinárodný prínos k vytvoreniu vedeckej oblasti radiačná chronológia, konštituovanie vedeckého výskumu v oblasti dejín fyziky a k aplikovaniu radiokarbonovej metódy. Pracoval na fyzikálnej problematike monitorovacej siete radioaktívneho znečistenia atmosféry. Jeho záľubou boli dejiny vedy a životné osudy ľudí, ktorí ju tvorili, predovšetkým tu na Slovensku. Snažil sa slovenskému národu pripomenúť význam slovenských vedcov, technikov a pedagógov, ktorí svojou činnosťou prispeli ku vzniku unikátnych technických diel, ako sú napríklad Banskoštiavnické tajchy, priehrady, mosty, krajinné úpravy a všetko, čo robí Slovensko krásnou krajinou.

Osobne som mal možnosť spolupracovať s prof. J. Chrapanom ml. v redakčnej rade aperiodika Myšlienky a fakty, a to za čias jeho pôsobenia na vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a neskôr na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen v Banskej Štiavnici.

Pamätná doska bude umiestnená na dome na námestí, kde prof. Ján Chrapan ml. žil od svojich štyroch do desiatich rokov u svojich starých mám.

 Dávam túto informácia do pozornosti verejnosti v určitom predstihu, aby si každý záujemca o tento slávnostný akt mohol naplánovať svoju účasť. Ďakujem za porozumenie.

 

Pramene:

Ján Chrapan ml. – https"//sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Chrapan_ml.

Spomienka na prof. Jána Chrapana ml. (1936 - 2016) - https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/spomienka-na-prof-jana-chrapana-ml-1936-2016

osobné – Ing. Miroslav Chrapan

 

            Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

 

            Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

Skryť Zatvoriť reklamu