Sýtomodrý chalkantit

Písmo: A- | A+

Chalkantit je mineralogický názov modrej skalice, v prírode sa vyskytujúci zriedkavo, pretože jeho modré kryštály sú rozpustné vo vode. Dá sa ľahko vytvoriť aj v umelých podmienkach, ale vytvoriť ho „na prírodno“ to chce kumšt.

 Ako vyzerá prírodný chalkantit

 Chalkantit je sekundárny minerál. Tvorí sa vzácne, v oxidačnej zóne medených rúd. K medenej rude prenikla vodou veľmi zriedená kyselina sírová (alebo jej výpary spolu s vodnými parami), vznikol minerál, a potom vlhký síranový prísun z nejakej príčiny ustal.

Ukážka prírodného chalkantitu z bane na meď Planet Mine v Arizone, USA. Vzorka je  špecifická vlasovitými agregátmi charakteristickej modrej farby, majúcimi dĺžku 2 cm.
Ukážka prírodného chalkantitu z bane na meď Planet Mine v Arizone, USA. Vzorka je špecifická vlasovitými agregátmi charakteristickej modrej farby, majúcimi dĺžku 2 cm. (zdroj: www.minerals-fossils.cz)

 Naproti tomu, umelá výroba kryštalickej modrej skalice je veľmi jednoduchá. Odmenou za snahu a vynaloženú námahu sú drúzy kompaktných nevädzovo modrých kryštálov.

 Síce sa hovorí o určitej škodlivosti síranu meďnatého pre zdravie človeka, a preto aj o potrebe opatrnosti pri ľahkomyseľnom zaobchádzaní s ním, pri požití nepatrného množstva vás môže akurát tak prehnať.

 Pamätám sa ešte, ako sme sa na základnej škole učili o „sulke“ (odvodené od síra – sulfur), že sa používa ako prostriedok na hubenie niektorých rastlinných škodcov – postrekom vodným roztokom modrej skalice v koncentrácii 0,25 – 0,5 %. Kryštálov modrej skalice sa teda netreba obávať, ak si po manipulácii s nimi dobre umyjeme ruky. (A, pochopiteľne, zamedzíme k nej prístup malým deťom.) 

Pri bezprostrednej manipulácii s modrou skalicou treba zachovávať obozretnosť.
Pri bezprostrednej manipulácii s modrou skalicou treba zachovávať obozretnosť. (zdroj: Internet.)

 Kryštály modrej skalice vypestované vlastnoručne doma

 Na internete možno nájsť viacero (i video)návodov, ako si vypestovať kryštály vo vode rozpustných látok aj v domácich podmienkach. Ja si pamätám návod na kryštalizáciu nevädzovo modrých kryštálov modrej skalice z čias, keď sme o internete ešte ani nechyrovali. Ale dnes, skôr než pristúpim k popisu celej práce, urobme si najprv – pomocou obrázkov z internetu – predstavu, až akú úroveň výsledku by sme si želali dosiahnuť v prípade, žeby sme sa na túto zábavku odhodlali. - 

Vkusne naaranžovaný umelý chalkantit (CuSO4.5H2O) na prírodnom podklade. Hoci sa takáto kombinácia v prírode nevyskytuje, oku podobný pohľad lahodí.
Vkusne naaranžovaný umelý chalkantit (CuSO4.5H2O) na prírodnom podklade. Hoci sa takáto kombinácia v prírode nevyskytuje, oku podobný pohľad lahodí. (zdroj: Internet.)

 Síran meďnatý si najjednoduchšie zaobstaráme tak, že si ho pod názvom „modrá skalica“ kúpime v predajni záhradkárskych potrieb. Doma ju rozpustíme v bežnej pitnej vode (nemusí byť destilovaná) zohriatej na 70°C v takom množstve, aby vznikol nasýtený roztok, t.j. asi 95 – 100 g/100 ml vody. Váhové množstvá práškových látok sa dosť ťažko odhadujú, ale v tomto prípade netreba nič vážiť. Stačí sypať modrú skalicu dovtedy, kým sa bude v horúcej vode rozpúšťať. Napríklad, pri 100°C by sa jej v 100 ml vody rozpustilo až 203,3 g, ale už by nám naspäť nevykryštalizovala ako pentahydrát (CuSO4.5H2O) ale ako trihydrát (CuSO4.3H2O). Preto sa bez teplomera nezaobídeme, a tiež aj bez istej dávky trpezlivosti pri premiešavaní roztoku, aby sa rozpustili aj tie najmenšie kryštáliky.

 Odporúča sa hotový roztok prefiltrovať, ale – z hľadiska domácich podmienok (bez tepelne vyhrievaných filtračných lievikov a Erlenmeyerovych baniek) – možno na tieto teoretické rady zabudnúť. Postačí roztok prekryť kúskom handričky alebo papierom a odložiť na vhodné miesto, aby roztok v pokoji ochladol na izbovú teplotu.

 Rýchlosť chladnutia roztoku rozhoduje o kvalite vzniknutých kryštálov. Ak roztok vychladne rýchlo – napr. v priebehu pol dňa, vznikne veľa drobnejších kryštálikov. Keď však roztok chladne pomalšie, vznikajúce kryštály majú čas narásť pekne vytvarované do väčších rozmerov. Preto je na mieste pouvažovať nad spôsobom, ako nádobu s kryštalizačným roztokom čo najjednoduchšie a pritom efektívne tepelne izolovať od okolia.

 Vzniku pekných veľkých kryštálov napomôže, ak si z prvej „várky“ vyberieme dva-ri najlepšie kryštály a tie potom vložíme do nasýteného roztoku modrej skalice pri opakovanej kryštalizácii.

 Ani ďalším vylepšeniam sa medze nekladú. K tomu však treba trochu experimentovania a s tým spojených skúseností. Napríklad, hotové kryštály možno zľahka postriekať lakom na vlasy. Nie je to kvôli zvýšeniu lesku – toho majú kryštály chalkantitu bez toho dosť – ale o vznik izolačnej vrstvičky, ktorá zamedzí (aspoň dočasne) postupnej strate kryštalickej vody kryštálov, uložených v suchom prostredí. Časom sa aj tak môže stať, že cez póry niekde v laku časť vody vyprchá a na tých miestach kryštály zmenia farbu. Ak je chalkantit pentahydrát síranu meďnatého sýtomodrý, bezvodý síran meďnatý je – bezfarebný.

 Chalkantit na mineralogických burzách

 Komu sa páčia chemické vzorky na spôsob chalkantitu, ale nechce sa mu ich vlastnoručne vyrábať, môže si zaobstarať či už tieto – alebo skutočné mineralogické vzorky chalkantitu – na mineralogických burzách, ktoré sa zvyčajne konajú pravidelne každý rok kde-kade po Slovensku.

 Ja som, napríklad, videl pekné vzorky chalkantitu na mineralogickej burze v Schoping centre Europa v Banskej Bystrici v roku 2018.

Chalkantit predávaný na mineralogickej burze v Schoping centre Europa v Banskej Bystrici  v r.2018.
Chalkantit predávaný na mineralogickej burze v Schoping centre Europa v Banskej Bystrici v r.2018. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)

 Ale bola tam aj bežná ponuka rôznych iných, pochopiteľne, lacnejších „syntetických minerálov“,.

Tamže. Umelo vypestované kryštály síranov.
Tamže. Umelo vypestované kryštály síranov. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)

 O rok neskôr, v Trenčíne, som sa stretol s ponukou aj iných umelo vypestovaných síranov rôzneho chemického zloženia „z dielne“ RNDr. Vladimíra Libanta, zakladateľa súkromného Tríbečského múzea minerálov v Jelenci.

Vzorky umelo vypestovaných kryštálov, ponúkané na mineralogickej burze v Trenčíne, 2019.
Vzorky umelo vypestovaných kryštálov, ponúkané na mineralogickej burze v Trenčíne, 2019. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Propagačný materiál Tríbečského múzea minerálov v Jelenci RNDr. Vladimíra Libanta.
Propagačný materiál Tríbečského múzea minerálov v Jelenci RNDr. Vladimíra Libanta. (zdroj: REPRODUKCIA: F. Cudziš)

 Keďže som už mal z vlastných skúseností predstavu o tom, koľko je s pestovaním podobných kryštálov problémov, radšej som dal prednosť kúpe hotových produktov pred zháňaním potrebných chemikálií a vymýšľaním techník, ako ich primäť kryštalizovať do esteticky prijateľných tvarov.

 Vlastné experimenty s pestovaním kryštálov chalkantitu

 Experimentovaniu s modrou skalicou som sa však nebránil. Upriamil som sa pritom predovšetkým na spôsob, ako dosiahnuť, aby bol viac-menej prirodzený podklad integrálnou súčasťou kryštalizačného procesu. Teda, aby sa kryštály tvorili priamo na nejakom prírodnom podklade a aby tým čo najviac imitovali prirodzené mineralogické vzorky chalkantitu.

 Keď som skúšal takto vykryštalizovať aj iné sírany, uvedomil som si, že vytvárať imitácie chalkantitu je najjednoduchšie, a to práve preto, že meď je najpozitívnejším bežne využívaným prvkom. 

Chalkantit z mojej dielne, vykryštalizovaný na prírodnom podklade.
Chalkantit z mojej dielne, vykryštalizovaný na prírodnom podklade. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Tá istá vzorka, z iného uhla pohľadu.
Tá istá vzorka, z iného uhla pohľadu. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Kryštály látok rozpustných vo vode podliehajú zmenám, najmä v dôsledku zmien vlhkosti. V suchom prostredí hydráty postupne strácajú vodu a to sa prejavuje ich farebnými zmenami.
Kryštály látok rozpustných vo vode podliehajú zmenám, najmä v dôsledku zmien vlhkosti. V suchom prostredí hydráty postupne strácajú vodu a to sa prejavuje ich farebnými zmenami. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Je vhodné uchovávať vzorky vykryštalizovaných hydrátov rôznych látok vo vzduchotesných obaloch (aj kvôli prachu). Vzorka vpravo bola z obalu vyňatá len z dôvodu fotografovania.
Je vhodné uchovávať vzorky vykryštalizovaných hydrátov rôznych látok vo vzduchotesných obaloch (aj kvôli prachu). Vzorka vpravo bola z obalu vyňatá len z dôvodu fotografovania. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)

 Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

 Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

Skryť Zatvoriť reklamu