Nečakajme na novú vládu, meňme vzdelávanie už teraz

Fašistická strana a strana, ktorá vznikla krátko pred voľbami zrejme skôr z recesie, ako s cieľom priniesť Slovensku reálnu zmenu, sú po sobotných voľbách v parlamente.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Obe spája aktívna kampaň na internete a sociálnych sieťach, ktoré oslovili najmä najmladšiu generáciu. Extrémnu pravicu volilo až 22,7 % prvovoličov, najviac zo všetkých strán, stredoškolsky vzdelaní ľudia, ale aj mnoho ľudí s vysokoškolským vzdelaním. 

Obe strany sú dôkazom zlyhávania dnešného vzdelávacieho systému na Slovensku. Vzdelávaniu u nás totiž naďalej dominuje získavanie vedomostí. Rozvoj osobnosti žiaka, jeho životných a sociálnych zručností sa necháva predovšetkým na rodinu, či na voľno-časové aktivity. A to nestačí. Spôsob, akým sa väčšinou podáva učivo, je dokazovaním nadriadenosti učiteľa a podriadenosti žiaka. Teória, ktorá nie je vysvetľovaná na príkladoch z reálneho života, je žiakmi vnímaná ako nezmyselná a nezaujímavá. Rešpektujúca komunikácia a zmysluplný obsah, po ktorých volajú deti a mladí ľudia aj v našich prieskumoch, sú pritom najefektívnejším spôsobom ich motivovania k aktivite a tým aj k rozvoju vedomostí i zručností pre život. Dnešný vzdelávací systém nedokáže rozvíjať kritické myslenie, či zodpovedný záujem mladých ľudí o dianie v spoločnosti. Naopak mnohých demotivuje a buduje v nich odpor voči spoločnosti. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zamestnateľnosť a bezpečnosť ako výsledok vzdelávania

V decembri 2015 definovala Európska komisia a Rada Európy nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020). Európskou potrebou je inkluzívne vzdelávanie, ktorého výstupom bude zamestnateľnosť jeho absolventov a bezpečnosť spoločnosti. Dôvodmi nového smerovania európskeho vzdelávania sú viaceré naliehavé výzvy, medzi inými obnoviť vytváranie pracovných miest a oživenie hospodárstva a venovať prvoradú pozornosť predchádzaniu radikalizácii a násiliu.

To, že vzdelávanie už dávno nereflektuje požiadavky dnešnej doby, teda spôsoby učenia, ktoré vychádzajú z prirodzených vzdelávacích potrieb detí a zároveň z reálnych potrieb spoločnosti, vedia už mnohí z nás. Zvlášť zamestnávatelia, ktorí si zúfajú nielen nad nedostatkom odbornosti mladej generácie. Nedávno som sa zúčastnila stretnutia istej skupiny zamestnávateľov. Ich zúfalstvo nad nemožnosťou presadiť do slovenského vzdelávania to, čo potrebujú od absolventov škôl a to ani po desiatkach rokov, spájalo najmä jedno – absencia životných zručností mladých záujemcov o prácu, ale aj tých, s ktorými chcú spolupracovať v akademickej sfére. Výsledkom je 25,4 % nezamestnanosť mladých ľudí v SR v novembri 2015. Mnohí z nich si beznádej z budúcnosti mylne riešia podporou extrémnej pravice. Bezpečností analytici zároveň upozorňujú na zatiaľ nenápadnú, ale dobre organizovanú radikalizáciu mladých ľudí. Ukážky vojenského výcviku detí sme zaznamenali v minulom roku dokonca aj na troch školách.

SkryťVypnúť reklamu

Vzdelávanie je kľúčovým faktorom budúcnosti

Naše školstvo nemá tradíciu partnerského prístupu učiteľa a žiaka, podpory individuálneho potenciálu a rozvoja sebapoznania a sebaúcty žiaka a tým aj úcty k iným, jeho kritického myslenia, či prijímania rôznorodosti, ako prirodzenej súčasti života. Absencia tohto prístupu vo vzdelávaní je živnou pôdou pre to, aby sa mladí ľudia nechali zlákať jednoduchými a dokonca aj diskriminujúcimi riešeniami zložitých problémov, či ľuďmi, ktorí žiadne riešenia ani neponúkajú. Alebo je ich podpora jednoduchým výkrikom odporu voči dospelým.

Aj vy môžete zlepšiť život detí na Slovensku. Darujte im svoje 2% z dane.
Aj vy môžete zlepšiť život detí na Slovensku. Darujte im svoje 2% z dane. (zdroj: Nadácia pre deti Slovenska)

Vzdelávanie sa stalo kľúčovým faktorom budúcnosti každej krajiny a najmä toho, či bude demokratická, prosperujúca a solidárna alebo diktatúrou, ktorá ako prvé zlikviduje individualitu každého človeka. Nestačí však prepracovať obsah vzdelávania, či vyriešiť financovanie a kompetencie. Hoci aj to je potrebné. Jednou z najdôležitejších výziev slovenského školstva je zmena foriem učenia a atmosféry na vyučovaní. Tá by mala viesť k vytváraniu podnetného a bezpečného prostredia žiackych kolektívov, kde vládne radosť z poznávania, z dosahovania výsledkov spolupráce, vzájomná podpora a úcta.

SkryťVypnúť reklamu

Už dnes sú na Slovensku školy, ktoré takto učia. Je ich však zatiaľ veľmi málo. Hoci učiteľov, ktorí vnímajú, že musia zmeniť prístup vo vzdelávaní dnešnej mladej generácie, len nevedia ako, je čoraz viac, nedostávajú od štátnych inštitúcii potrebnú efektívnu podporu.

Nadácia pre deti Slovenska už pätnásť rokov podporuje učiteľov verejných škôl v inovatívnych metodikách učenia. Doteraz sme vyškolili 2355 pedagogických pracovníkov z 1345 materských, základných a stredných škôl s dopadom na minimálne 71300 detí a mladých ľudí. V programovej oblasti Dieťa a škola grantového programu Hodina deťom už sedemnásť rokov podporujeme projekty, ktoré menia školy na zmysluplné vzdelávacie prostredie. Sú tu ďalšie mimovládne organizácie, ktoré už dnes dokážu ponúknuť overené riešenia, len potrebujú priestor a podporu. Slovensko má expertov, overené riešenia, tisícky ľudí, vrátane mladých ľudí schopných a ochotných pomôcť školám vzdelávať podľa potrieb 21. storočia.

SkryťVypnúť reklamu

Národná stratégia vzdelávania – priorita novej vlády

Prioritou programového vyhlásenia novej vlády by mala byť Národná stratégia vzdelávania na Slovensku. Súčasťou jej tvorby by mala byť široká diskusia všetkých zainteresovaných, vrátane samotných detí a mladých ľudí. Pri tvorbe a implementácii stratégie by mala vláda využiť existujúci inovačný potenciál spoločnosti. Partnerom verejnej správy by mali byť prirodzene aj expertné mimovládne organizácie s overenými programami podpory zmeny.

Cestou pre naše školstvo nie je zmena zo dňa na deň bez prípravy učiteľov a vedenia škôl a to napriek urgentnosti problémov. To, čo školstvo potrebuje, je premyslená a postupná systematická zmena školského systému, ale aj postojov verejnosti voči nemu. Len takto zavádzané zmeny vo finále reálne implementujú motivovaní a oceňovaní riaditelia a učitelia s potrebnými zručnosťami a vedomosťami o novom spôsobe vedenia škôl a učenia v spolupráci so žiakmi i s celou komunitou. 

Nemali by sme však čakať na to, kým sa vládna mašinéria rozhýbe. Pomáhajme školám aj malými zmenami už teraz. V nadácii už roky pracujeme vďaka donorom z biznisu i individuálnym darcom s učiteľmi v rôznorodých skupinách a učíme ich učiť inak. ,,Naučil som sa ako pozitívne viesť triedu.“ „Naučila som sa, aké je dôležité mať možnosť výberu vo vzdelávaní. Je to cesta ako podporovať potenciál každého dieťaťa.“ Hovoria účastníci nášho projektu Učíme s radosťou, čoraz žiadanejšieho medzi učiteľmi. Grantmi podporujeme ďalšie projekty organizácii, či samotných škôl, ktoré menia vzdelávanie „zdola“. Pridajte sa k nám. Pomôžte nám pokračovať v tom, čo už roky robíme a čo učitelia oceňujú aj v ďalších školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Len spoluprácou nás všetkých sa nám podarí pomôcť školám priniesť do vzdelávania našich detí novú kvalitu a tým aj potrebnú zmenu do budúcnosti našej spoločnosti. 

Dana Rušinová

Dana Rušinová

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som presvedčená o tom, že to, čo dnes deti najviac potrebujú, je zmena kvality vzťahov s nami dospelými. Nepotrebujú natoľko materiálne vybavenie, ako to, že ich budeme vnímať ako jedinečné osobnosti a rešpektovať ich názory a potreby. Jednoducho, že ich budeme mať radi takých, akí sú a podporovať ich. Potom z nich môžu vyrásť osobití, kriticky mysliaci zodpovední dospelí, ktorí si vážia v prvom rade sami seba a majú záujem o druhých i dianie v spoločnosti. Nemôžeme však popritom zabúdať na to, aby sme ich naďalej láskavo usmerňovali pre život v spoločnosti, citlivo im najmä svojím konaním vštepovali dôležité životné hodnoty a chránili ich, lebo sú to stále „len“ deti bez našich životných skúseností a s čistou dušou. Toto je to, čo podľa mňa, dokáže posunúť každú spoločnosť dobrým smerom. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu