Znovuzrodenie

Čoraz častejsie zaznieva slovo znovuzrodenie v našej spoločnosti. Čo tým ľudia myslia? Existuje aj v duchovnej rovine? Čo o tom hovorí biblia?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Niektorí, keď sa dobre vyspia a oddýchnu si po ťažkom a namáhavom dni, alebo dlhšom období, povedia: „cítim sa ako znovuzrodený.“ Alebo si idú zacvičiť, zaplávať, absolvujú nejaký wellness pobyt, povedia: „ cítim sa sviežo, som ako znovuzrodený.“

Stáva sa aj to, že sa stane nejaká nehoda a človek, ktorý je do situácie zapletený a prežije ju, povedia o ňom: tento človek sa druhýkrát narodil.

Zaiste ste už počuli takto ľudí hovoriť. Minule v správach bola reportáž, že sa v nejakej dedinke na Slovensku v kostole zrútila socha z oltára iba pár centimetrov od kňaza, ktorý vtedy slúžil sv. omšu. Povedali o ňom, že sa druhýkrát narodil. Prečo? Pretože mohol byť mŕtvy, ale našťastie žije.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je toto znovuzrodenie, o ktorom chcem písať? Nie. Ľudia túto frázu používajú, keď chcú vyjadriť, že sa cítia dobre, alebo dostali novú šancu na život. Ja sa chcem pozrieť na túto tému z biblického hľadiska. Ako sa môže človek znova narodiť? Ide o reinkarnáciu? Vôbec nie. Reinkarnácia, ako ju učia východné náboženstvá, nemá nič spoločné s kresťanstvom. Žiaľ, stáva sa i to, že aj niektorí kresťania múdri sami v sebe, ktorí nepoznajú Sv. Písmo, sú chytení do pasce, veria v reinkarnáciu a žijú v blude.

Napriek tomu biblia pozná termín narodiť sa znova, učí o znovuzrodení. O čo vlastne ide?

Hovoriť o znovuzrodení človeka je jedna z najkrajších a pritom najpodstatnejších tém v kresťanstve. Mnohí o tom nikdy nepočuli, vo vlastnom živote nezažili... a pritom je to základ, lebo vtedy prijímame Boží život a všetko ostatné sa od toho odvíja.

SkryťVypnúť reklamu

Počul som i ľudí, čo zvyknú o sebe povedať: som znovuzrodený kresťan. Alebo sa opýtajú: „Si znovuzrodený kresťan?“ Čo mame na takúto otázku odpovedať? Čo to znamená? Poďme si spoločne prečítať časť z biblie, kde sa píše o znovuzrodení. Je to príbeh z Jánovho evanjelia, kde sa farizej Nikodém stretáva s Ježišom. (Jn. 3 kap.)

Ježiš a Nikodém

1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. 4 Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. (Jn3:1-7)

SkryťVypnúť reklamu

 Nikodém bol farizej, vzdelaný muž, vyznal sa v písmach, čítali sme, že to bol aj popredný muž medzi židmi, bol člen židovskej rady. On veľa počul o Ježišovi a pravdepodobne si aj sám viackrát vypočul, čo Ježiš kázal. On prišiel v noci za Ježišom, zrejme zo strachu pred židmi a Ježiš videl, že jeho srdce je otvorené, chce poznať pravdu a preto mu hneď na začiatku povedal:

„Veru, veru hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Ježiš videl, že Nikodém je blízko pravdy, ale jeho zmýšľanie a duch nebol ešte obnovený. Nikodém reaguje úplne prirodzene a pýta sa, ako sa môže znova narodiť človek. Doslovne sa pýta: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš sa mu to snaží vysvetliť a toto vysvetlenie platí aj pre nás, lebo my podobne ako Nikodém hľadáme pravdu. Ježiš teda pokračuje:

SkryťVypnúť reklamu

„Veru, veru hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“

Ježiš tu vysvetľuje nasledujúcu pravdu: Znova sa narodiť, znamená narodiť sa nie z tela, ale z Ducha. Lebo my všetci sme zrodení z tela. Každý ma svoju telesnú mamu a otca, naši rodičia nám dali genetickú výbavu na to, aby sme sa mohli vyvíjať a narodiť sa.... a sme sa narodili. A určite sa v istých rysoch podobáš na svojich rodičov. Deti sa vo všeobecnosti podobajú na svojich rodičov.

Narodiť sa z Ducha, znamená narodiť sa z Boha, z Ducha Svätého. Duch Svätý ti dáva milosť spoznať pravdu a pravda nie je teória, ani filozofia, nie sú to náboženské predpisy. Pravda je osoba - Ježiš Kristus. Ježiš sám povedal: Ja som cesta, Pravda a život. Nik nemôže prísť k Otcovi, len skrze mňa.( Jn.14:6-7)

Prečo potrebujeme znovuzrodenie? Prečo to Ježiš zdôrazňuje? Lebo všetci sme sa narodili s hriešnou prirodzenosťou a sme hriešny. Biblia hovorí: Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. (Rim.3:23) Preto sa potrebujeme narodiť z Ducha, aby sme mali život. Takže keď počuješ evanjelium, radostnú zvesť o spáse, o kríži a zmŕtvychvstaní, Duch Svätý ti predstaví Ježiša a ty povieš Ježišovi, áno, verím, prijímam Ťa za svojho osobného Spasiteľa a Pána. Urobíš pokánie a povieš: Verím, že si trpel na kríži a vylial svoju krv. Odpusť mi prosím moje hriechy a môj doterajší spôsob života, chcem sa s tvojou pomocou meniť a nasledovať ťa po zbytok svojho života. Pozývam do svojho vnútra a vyznávam ťa za svojho Pána a Spasiteľa.

Keď toto urobíš, Tvoj duch sa prerodí v Duchu Svätom, Ježiš príde bývať do tvojho vnútra a ty sa stávaš novou bytosťou, novým človekom. Tvoje hriechy a previnenia sú odpustené, zmyté krvou Baránkovou, zabudnuté, tvoje meno sa zapíše do knihy života a brány neba sú ti otvorené dokorán.

Nie pre tvoje zásluhy, nie pre tvoje dobré skutky, ale pre krv Ježiša Krista, ktorú vylial na kríži za teba. Spása je dar milosti. 

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn1:11-13)

 Pokračovanie textu Ježiš a Nikodém:

9 Na to mu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? 11 Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. 12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. (Jn3:9-18)

Ježiš neskôr v evanjeliu podľa Jána 5. kap. 24 verš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 

Toto sú Ježišove slová. Uvedomujeme si, že sme prešli zo smrti do života a nejdeme na súd? Áno, postavíme sa pred súdnu stolicu Božiu, ale nebudeme súdený. Kto bude tvoj žalobca? Kto ukáže na teba prstom? Všetky hriechy, za ktoré by sme mali byť podľa spravodlivosti súdení, sú zmazané krvou Ježiša Krista. Niet ich viac. Ježiš za ne zaplatil, keď ich vzal na seba. Na svoje telo, aby odsúdil hriech v tele. A bolo treba zaplatiť drahocennou krvou. Ježiš to urobil a tak ťa vykúpil. 

 Biblia hovorí: Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A nikto už nebude poúčať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami: Poznaj Pána!, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho, pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. (Hebr.8:10-12)

Biblia hovorí: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli a hľa, nastali nové. (2Kor. 5:17)

Ak si sa znova narodil, si nový človek, máš nový začiatok. Boh ti odpustil hriechy, ži nový posvätený život, nedaj sa ovládať starým človekom, svojím starým JA, ktoré si pochoval. Všetko, čo je mŕtve sa pochováva a necháva odpočívať. Aj svojho starého človeka s jeho sebeckosťou, hriechmi a zlými skutkami si pochoval. Nevracaj sa teda na cintorín a neoplakávaj ho. Starý človek sa pochováva v krste. Miluj Boha naozaj, blížnych aspoň kvôli Bohu a nenáviď hriech. Ak ti Boh odpustil, odpusti aj ty iným. Nespomínaj viac staré veci, boľavé zážitky a zranenia od ľudí. Ježiš ťa zachránil, On ťa i uzdraví. Život je krátky a príliš vzácny na to, aby sme niesli svoje zranenia a hnevy. Odovzdajme to všetko Ježišovi, dajme mu to na kríž, pokorme sa pred Ním. Pozvime Ježiša za vodcu a Pána nášho života. On je verný. On nás povedie a nesklame.

Vráťme sa späť k Nikodémovi. Ježiš mu hovorí: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“

Čo znamená narodiť sa z vody a Ducha? Z vody znamená prijať krst, potom ako si sa narodil z Ducha, keď si uveril, urobil pokánie z hriechov a vedome si sa rozhodol nasledovať Krista. Toto rozhodnutie verejne potvrdíš krstom.

Biblia hovorí, že v krste sme pochovali starého človeka, alebo tiež, že sme vyzliekli starého človeka a obliekli si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. (Kol.3:9-10)

Vnútorný človek, ktorý bol mŕtvy pre hriech je znova narodený k inému a slávnemu životu s Kristom. Sme znovuzrodení. To je náš stav. Takto nás vidí Boh, keď zostávame v Ježišovi.

Znova sa narodiť znamená aj nechať sa premieňať Bohom. Je to aj proces. Keď náš starý človek musí znova a znova umierať, aby žil náš obnovený vnútorný človek. Náš starý človek musí niekedy zomierať i každý deň, aby sme si nevyvolili to, čo je hriešne, niekedy ľahšie, ale to, čo je správne podľa Božej vôli. Nie je to vždy jednoduché, ani ľahké, ale správne. V 2. liste Korinťanom 4:16 sa píše, že náš vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. Znamená to, že sa učíme chodiť s Bohom, spoznávame jeho slovo, vôľu, nechávame sa ním premieňať, obnovujeme sa vo svojom zmýšľaní a náš vzťah sa stáva blízkym a dôvernejším. Je to vzťah medzi synom, resp. dcérou a nebeským Otcom. Cítiš, že tvoje vnútro, tvoj duch volá Abba, Otec. Čo môžete viac chcieť, keď môžete volať toho veľkého slávneho a svätého Boha, Stvoriteľa neba i zeme svojím otcom? Znovuzrodením získavaš novú identitu, si Božím dieťaťom a tvojou vlasťou sa stáva nebo a kráľom Ježiš. Získavaš privilégia Božieho dieťaťa a tvoje modlitby sú vypočuté.

Otázka pre nás pre všetkých: Sme zachránení, máme istotu spásy, uvidíme kráľovstvo Božie?

Biblia hovorí: Ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spásu. (Rim.10:9-10)

Musíš vyznať svojimi ústami, čo veríš. To, čo sa odohralo v tvojom vnútri vyznáš svojimi ústami.

Je celkom prirodzené, že keď máme telesných rodičov a podobáme sa na nich, tak podobne, ak sa zrodíme z Ducha, mali by sme byť viac podobní tomu, z ktorého sme sa zrodili, teda Bohu, nášmu Otcovi. Ježiš by mal byť v nás viditeľný. Ako? Tak, že náš starý človek, resp. naša hriešna prirodzenosť musí odumrieť, aby v nás bolo vidieť Ježiša.

Biblia hovorí: A spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí! (Jn8:32)

Čo je pravda? Už sme spomínali, že je to osoba. Ježiš Kristus. Pravda nás oslobodí.

Oslobodí od čoho? Z otroctva hriechu.

 Z večnej smrti. Telesne síce raz zomrieš, ale duchovne nie, lebo tvoj duch ožil, keď si sa znova narodil. Nebo je pre teba otvorené

 Z prekliatia. V Kristovi sú všetky prekliatia zlomené. Všetko, čo bolo o tebe zle povedané, vyslovené, čo o tebe v zlobe ľudia povedali, všetko bolo zlomené a ty si od toho slobodný. Lebo prv než oni nad tebou niečo zlé vyriekli, Ježiš to už dávno pred 2000 rokmi zlomil, ešte pred tvojím narodením. Každé zlorečenie sa od teba odráža a dopadá na toho, kto ti zlorečí, nemá na teba moc, lebo si pod ochranou krvi Baránkovej. Si požehnaný a prechádza na teba Abrahámové požehnanie.

 Z chorôb a rôznych neduhov. Kristus trpel na kríži aj za tvoje uzdravenie. Písmo hovorí: Jeho ranami ste boli uzdravení. (1Pt. 2:24)

Toto je evanjelium, radostná zvesť!

 Je to zvesť, že Boh ťa miluje a jeho syn Ježiš Kristus ťa vykúpil. Ty nemusíš nič pre to urobiť. Len uveriť tejto dobrej správe a prijať večný život, ktorý je v Synovi.

Ty odovzdáš svoj mŕtvy a hriešny život Ježišovi a Ježiš ti dá svoj život. Nie je to dobrá výmena? :)

Na otázku: Si znovuzrodený kresťan si musí teda každý odpovedať sám.

Nečakaj na zajtra, alebo na nejakú vhodnejšiu príležitosť odovzdať svoj život Ježišovi.

Zajtra znamená nikdy. Dnes je deň milosti. Dnes je deň spásy.

Chcem pozvať všetkých tých, ktorý síce veria v Boha, ale ešte nikdy neurobili vedomé rozhodnutie nasledovať Ježiša a žiť podľa jeho slova, tých, ktorí sa chcú znova narodiť, aby ich vnútorný človek ožil.

Ale chcem pozvať aj tých, ktorý si chcú obnoviť blízky a dôverný vzťah s Bohom.

Pomodlíme sa spoločne nasledujúcu modlitbu:

Pane Ježišu, ja verím, že si Spasiteľ sveta. Ty si trpel na kríži aj za moje hriechy. Prosím, buď mojím Spasiteľom. Ľutujem všetky hriechy, ktorými som sa prehrešil voči Tebe a blížnym a prosím Ťa o odpustenie. Ježiš, pozývam ťa do svojho srdca a života. Buď mojim Pánom. Chcem ťa nasledovať po zbytok svojho života. Amen.

 © Mgr. Dario Máček

Dario Máček

Dario Máček

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Evanjelium je radostna zvesť. Keď vidím, že ľudia okolo sú uponáhľaní, vystresovaní, nenaplnení a krátkodobo štastní, chcem, aby spoznali Boha ako živú a skutočnú Osobu, ktorý existuje a miluje každého človeka. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v Neho verí nezahynul, ale mal život večný. (Jn. 3, 16) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu