Druhý názor je dôležitý. Môže zachrániť život

Písmo: A- | A+

Predstavte si situáciu, že dlhodobo trpíte neznesiteľnými migrénami. Po sérii vyšetrení príde váš lekár k záveru, že je potrebná operácia, ktorá so sebou ale nesie riziko straty reči. Prijali by ste tento názor alebo by ste hľadali ďalej? Overovanie prvej diagnózy je totiž v mnohých krajinách už bežným štandardom. Získať druhý lekársky posudok na Slovensku však môže byť stále problém. A pritom, nie nadarmo sa hovorí, že štyri oči vidia viac ako dve.

Druhý lekársky posudok je odborný posudok iného lekára na tú istú diagnózu, liečbu či prognózu pacienta. Prispieva k väčšej istote, ale najmä pomáha eliminovať možnosť pochybenia. Ľudia skrátka hľadajú druhý lekársky názor najmä vtedy, ak si chcú byť o svojom zdraví naozaj istí či jednoducho nevedia, pre ktorú z alternatív v liečbe sa rozhodnúť, najmä ak niektorá z nich môže byť nepríjemná a bolestivá alebo so sebou nesie vysokú mieru rizika. Iní zas hľadajú viac informácií o svojej chorobe alebo východisko zo situácie, ktorá sa skomplikovala. Podľa tohtoročnej štúdie recenzovaného odborného medicínskeho časopisu Mayo Clinic Proceedings využil druhý lekársky posudok jeden zo šiestich pacientov v USA a viac ako polovica tých, ktorí prekonali rakovinu.

Prečo je druhý posudok dobrý?

Stáva sa totiž, že aj dvaja skúsení lekári môžu prísť k rozličným záverom. Ak doktor nezistí správnu diagnózu, prirodzene dochádza k oneskoreniu potenciálne efektívnej liečby. Nesprávna alebo neskorá diagnóza môže mať fatálny dopad. Odhaduje sa, že ročne v USA chybne diagnostikujú až 12 miliónov dospelých ľudí, pričom polovica z týchto diagnostických chýb môže zanechať škodlivé následky. Môže sa stať, že doktor neidentifikuje skutočnú chorobu alebo chybne určí príčinu a následne aj liečbu. Napríklad druhotná kontrola mamografických snímok ukázala, že až 20% malígnych tumorov je pri prvotnej konzultácii prehliadnutých (zdroj: RADPEER program, American College of Radiology). Svoje o tom vie aj Kylie Minogue, ktorú lekári uisťovali, že je zdravá aj napriek tomu, že sa necítila dobre. Až neskôr jej bola zistená rakovina prsníka. 

Obrázok blogu

Ako to funguje u nás a v zahraničí...

V Amerike boli povinné programy druhého lekárskeho názoru zavedené už v 70-tych rokoch 20. storočia, pričom ich účelom bola autorizácia plánovanej operácie. Dnes je druhý lekársky názor v niektorých krajinách právom pacienta a toto právo v rôznej miere podporujú aj ich legislatívne a zdravotné systémy. V mnohých štátoch však o tejto možnosti chýba dokonca základné povedomie a ak aj existuje, pacienti čelia iným prekážkam - najväčšou z nich je dostupnosť kvalifikovaných odborníkov. Na Slovensku nie je právo pacienta na odborný posudok druhého lekára všeobecne v legislatíve upravené. Inak je to ale u našich západných susedov, kde inštitút "second opinion" zakotvili v zákone v roku 2012. Českí pacienti majú teda nárok na zdravotným poistením hradené konzultácie a prípadne aj doplňujúce vyšetrenia u iného lekára rovnakej špecializácie. V USA je zas druhý lekársky posudok povinný – pri operáciách, čo naopak pre Kanadu neplatí.

Medicína na diaľku

Problém dostupnosti odborníkov dnes už z časti riešia moderné technológie. Existuje niekoľko online medicínskych platforiem, ktoré sa líšia v zameraní, špecializácii lekárov, cene a rozsahu údajov potrebných od pacienta na vyslovenie relevantného druhého názoru. Napríklad, pri rádiológii majú lekári z online platformy rovnaké podmienky ako rádiológovia z miesta, kde sa nachádza pacient. Obaja stanovujú svoju diagnózu na základe snímky a anamnézy, nepotrebujú pacienta fyzicky vidieť. Pri praktických lekároch je to už zložitejšie. V zahraničí je už bežné konzultovať druhý názor cez internet, pričom v niektorých krajinách sa tento spôsob osvedčil natoľko, že vybrané zdravotné poisťovne online konzultácie preplácajú. Legislatíva sa však líši od krajiny ku krajine, ako aj v rámci jednotlivých špecifikácií.

Je dôležité pripomenúť, že druhý odborný posudok neznamená vyjadrenie nedôvery voči prvému lekárovi. Ani Kylie nemala dôvod svojim lekárom nedôverovať. Keď sa rozhodujete pre kúpu niečoho hodnotnejšieho, často sa pýtate na názor viacerých ľudí a expertov. A to veľakrát len preto, aby ste sa uistili, že vaše rozhodnutie je správne. Podobne je tomu aj pri lekárskom posudku. V tomto prípade sa ale uisťujete o tom najcennejšom, čo máte – o zdraví vás a vašich blízkych. 

Skryť Zatvoriť reklamu