Otázky o bleskoch

Písmo: A- | A+

V čase letných búrok som sa rozhodol napísať o ich najkrajšom úkaze – blesku. Jeho zdrvujúca sila spôsobuje každoročne niekoľko miliónové škody na majetku a dokonca i straty na ľudských životoch. Často krát sa tak deje zbytočne a neuvedomelým konaním človeka. Neznalosť vás neospravedlňuje a tak nasledujúce riadky vás naučia ako sa s ním správne vysporiadať.

    Čo je blesk?
    Blesk je optický úkaz sprevádzajúci elektrický výboj vzniknutý v atmosfére medzi elektricky opačne nabitými mrakmi alebo medzi mrakom a zemou. Názov je odvodený od indogermánskeho slova bhlei (čo v preklade znamená „svietiť“). Má rýchlosť od 160 až 1600 km/s a jeho teplota sa pohybuje až do 30 000 °C. Blesky sú sprevádzané tlakovou vlnou nazývanou tiež hrom (zvukový efekt búrky).

    Ako ďaleko udrel blesk?
    Pre výpočet vzdialenosti blesku od stanovišťa sa využíva rozdiel medzi rýchlosťou šírenia svetla (blesk) a rýchlosťou šírenia zvuku (hrom). Pri teplote ovzdušia 20 °C je rýchlosť zvuku 343 m/s, naproti tomu rýchlosť svetla je približne 300 000 km/s.
    To znamená, že ľudské oko zaznamená blesk skoro v momente ako nastal a sprievodný jav hrom je oneskorením, ktoré určuje vzdialenosť výboju od stanovišťa. Ak rozdiel medzi spozorovaným bleskom a hromom je 12 sekúnd, blesk od nás udrel približne vo vzdialenosti 12 * 343 = 4116 metrov alebo jednoduchšie 12:3 = 4 kilometre (konštanta 3 znamená, že za 3 sekundy zvuk prejde približne 1 kilometer).
   
    Ako sa chrániť pred bleskom?
 • V priebehu búrky nevychádzajte von.
 • Ak sa nachádzate vonku, vyhľadajte úkryt: budovy (oceľová alebo železobetónová konštrukcia, bleskozvod), hustý les (vyhľadať nižšie stromy a kríky), úpätie vysokej skalnej steny.
 • Neschovávajte sa pod osamelými stromami.
 • Neschovávajte sa ani na vyvýšených miestach a pod železnými konštrukciami (elektrické vedenie).
 • Netelefonujte a vypnite si mobilný telefón!
 • Nekúpajte sa, ani windsurfing a ani plavba loďkou.
 • Vypnite elektrické spotrebiče z elektrického rozvodu
 • Nenoste dáždnik ani podobne kovové predmety – fungujú ako bleskozvod
 • Ak ste na rozľahlej lúke, nepokračujte ďalej v ceste (neutekajte!!) a nezostavajte v skupine. Najbezpečnejšie je ostať v podrepe s nohami a rukami tesne pri sebe.
 • Nezdržujte sa v blízkosti potokov, v jaskyniach v skalách a ani stan nie je dobrý nápad!!!
 • Nebezpečná vzdialenosť blesku od vás je 3 km (spôsob ako určiť vzdialenosť blesku je popísaný vyššie). V bezpečnom úkryte by ste mali ostať dovtedy, pokiaľ blesk nie je vo vzdialenosti 10 km.
 • Ak ste v aute, zavrite všetky okná a dvere. Karoséria auta vám vytvorí bezpečný úkryt (Faradayová klietka).
 • Ak ste v budove, zdržujte sa na suchom mieste, ďalej od vodovodov, elektrických zásuviek a zariadení. Zavrite okná.

    Čo ak zasiahne blesk človeka?
    Priamy zásah bleskom je možné prežiť! Telo kladie elektrickému prúdu pomerne vysoký odpor a preto môže dôjsť k prechodu väčšiny elektrického prúdu po povrchu tela (a teda nie vnútornými orgánmi), čo môže rozhodnúť pri záchrane zraneného človeka. Dôležité však ostáva, na ktoré miesto bol človek zasiahnutý.
    Nebezpečné sú nielen priame zásahy ale aj zásahy sekundárnym výbojom. Ďalej po zasiahnutí stromov alebo stožiarov, kde sa tieto objekty zlomia a môžu poškodiť budovy a iné úkryty. Nebezpečné môže byť i krokové napätie (ak stojíte s nohami od seba), ktoré vzniká ako dôsledok úbytku napätia v pôde medzi dvomi bodmi(ľavou a pravou nohou) a preto je najlepšie mať nohy pri sebe.

    Prvá pomoc
    Okamžitá prvá pomoc na mieste môže zachrániť život postihnutého. Skontrolujte, či sú uvoľnené dýchacie cesty. Ak je podozrenie na zástavu srdečnej činnosti, postihnutého položte na chrbát a zakloňte mu hlavu. Potom začnite s umelým dýchaním a nepriamou masážou srdca. V cykloch umelého dýchania a nepriamej masáži pokračujte bez prestania až dovtedy, pokiaľ sa nedostaví pomoc a nevystrieda vás alebo pokiaľ zranený nezačne sám. Ak zistíte, že je len zastavený dych a nahmatáte postihnutému tep, prevádzajte len umelé dýchanie, pričom tep neustále kontrolujte.
V každom prípade privolajte lekársku pomoc!!!

    A na koniec...
    Verím, že sa pri letným dovolenkách nebudete musieť schovávať pred zlým počasím a pred búrkami. No ak nebudete mať to šťastie, aspoň neprovokujte obrovskú silu tohto nádherného prírodného javu. A keď náhodou, viete čo robiť. Majte sa...
Skryť Zatvoriť reklamu