Nádej pre zdravie? Svetový deň proti rakovine.

Písmo: A- | A+

Prečo by mal byť 4. február zaujímavý aj pre vás? Všetci ľudia si chcú zachovať pevné zdravie a preto je Svetový deň proti rakovine venovaný nám všetkým. Upozorňuje nás na to, aký dôležitý je zdravý životný štýl a prevencia...

Každému z nás sa môže 4. február spájať s niečím iným. V histórii bol tento dátum významný pre rakúskeho panovníka Františka Jozefa I., ktorý štvrtého februára 1901 predniesol prejav žiadajúci ekonomickú a sociálnu reformu. V roku 1948 sa presne 4. februára narodil rockový spevák Vincent Damon Furnier – známy pod pseudonymom Alice Cooper. Nadšení užívatelia Facebooku si možno pamätajú 4. február 2004, kedy Mark Zuckerberg spustil túto sociálnu sieť. Okrem iného je 4. február označený za Svetový deň proti rakovine (angl. World Cancer Day), ktorému sa budem v článku venovať.

Svetový deň proti rakovine
Svetový deň proti rakovine (zdroj: www.uicc.org)

Svetový deň proti rakovine má medzinárodný charakter a je vedený Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (angl. Union for International Cancer Control – UICC). Hlavnou myšlienkou tohto dňa je celosvetovo zvýšiť pozornosť a povedomie ľudí o rakovine a inšpirovať ich v snahe o lepšiu budúcnosť. V roku 2020 oslávil Svetový deň proti rakovine 20. výročie a oficiálnu internetovú stránku http://www.worldcancerday.org si pozrelo 617 447 užívateľov, čo je dvojnásobne viac ako v roku 2019. Do kampane sa zapojilo aj Slovensko prostredníctvom Ligy proti rakovine.

Rakovina je pomenovanie pre väčšiu skupinu chorôb, ktorých spoločným znakom je typické nekontrolovateľné množenie buniek so schopnosťou prenikať do okolitých alebo vzdialenejších tkanív a orgánov. Prítomnosť nádorových buniek je dôsledkom neschopnosti imunitného systému a regulačných mechanizmov kontrolovať delenie buniek. Každá zdravá bunka sa môže zmeniť na nádorovú bunku a preto môže byť rakovinou postihnuté ktorékoľvek tkanivo a orgán v ľudskom tele. Dodnes nie sú úplne preskúmané príčiny tejto premeny buniek a vzniku karcinómu. V roku 1986 bol v mene Európskej únie prvýkrát vypracovaný Európsky kódex proti rakovine. Momentálne pozostáva z 12 odporúčaní (Obrázok 1,2,3), ktoré môže každý z nás dodržiavať nie len v rámci prevencie rakoviny, ale aj iných chronických ochorení. Tieto odporúčania sú podrobnejšie spracované a vysvetlené na internetovej stránke Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (angl. The International Agency for Research on Cancer – IACR) http://www.cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sk/12-sposobov

Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 1)
Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 1) (zdroj: www.europeancancerleagues.org)
Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 2)
Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 2) (zdroj: www.europeancancerleagues.org)
Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 3)
Európsky kódex proti rakovine (Obrázok 3) (zdroj: www.europeancancerleagues.org)

Dôležitou a vysoko efektívnou súčasťou prevencie pred onkologickým ochorením je absolvovanie preventívnej prehliadky. Liga proti rakovine v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala v roku 2019 skríningové programy na včasné zachytenie najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení. Medzi nich patrí rakovina konečníka a hrubého čreva, karcinóm prsníka a karcinóm krčka maternice. Skríning rakoviny hrubého črevakonečníka sa vykonáva tzv. testom na okultné krvácanie (test na skrytú prítomnosť krvi v stolici) alebo kolonoskopickým vyšetrením čreva u ľudí vo veku 50 až 75 rokov. Toto preventívne vyšetrenie je potrebné absolvovať raz za 10 rokov a v prípade zvýšeného rizika častejšie – každých 5 rokov. Súčasťou programu na včasnú detekciu rakoviny prsníka je mamografické vyšetrenie v intervale každé 2 roky u žien od 40 do 69 rokov, kedy je riziko ochorenia najvyššie. Na prevenciu karcinómu krčka maternice sa vykonáva cytologické vyšetrenie prvýkrát zahájené vo veku ženy 23 rokov a podľa výsledkov minimálne do veku 64 rokov. Samozrejme u ľudí so zvýšeným rizikom týchto ochorení sa prevencia vykonáva bez vekového obmedzenia. Rovnako v prípade akéhokoľvek podozrenia je nevyhnutné kontaktovať lekára.

Zároveň je vhodné si uvedomiť, že tu je poukázané len na malú časť onkologických ochorení a ich prevencie, preto treba byť pozorný a dôsledný pri každej návšteve lekára a starostlivosti o svoje zdravie. Významným faktorom v zachovaní zdravia sú stravovacie a pohybové návyky každého z nás. Nespočetné množstvo vedeckých štúdií poukazuje na súvislosť potravy s rakovinou. Zdravá výživa s vysokým podielom ovocia a zeleniny môže vďaka obsahu vitamínov a antioxidantov znížiť riziko rakoviny. Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health Organization – WHO) uvádza, že takmer tretina onkologických diagnóz je zapríčinená zlými návykmi ako sú nedostatok telesnej aktivity, obezita a vysoký index telesnej hmotnosti, nízky príjem ovocia a zeleniny, fajčenie a konzumácia alkoholu. Medzi ďalšie veľmi významné rizikové faktory vzniku rakoviny patrí vek a genetická predispozícia. Pozitívne je, že podľa WHO je možné práve prevenciou a zmenou životného štýlu predísť 30 – 50% nádorov

Doposiaľ som spomenula niekoľko organizácii na medzinárodnej úrovni, ktoré mapujú situáciu vo svete a využívajú rôzne nástroje na zvýšenie povedomia o rakovine, prevencii a možnostiach liečby v populácii. Aj na Slovensku máme okrem Ligy proti rakovine niekoľko ďalších inštitúcií a organizácií venujúcich sa tejto problematike. Ako príklad uvediem občianske združenia Nie rakovine, Tak trochu inak alebo neziskovú organizáciu Pod krídlami Dominiky. Všetky vytvárajú projekty zamerané na pomáhanie a zlepšenie kvality života onkologických pacientov. Nepochybujem o prítomnosti hrdinov – jednotlivcov medzi nami, ktorí sa snažia pomáhať tiež. Starajme sa o svoje zdravie, dbajme na prevenciu a pomáhajme si navzájom každý deň v roku, nie len dnes 4. februára.

Zdroje:

 1. Association of European Cancer Leagues [online, cit. 2021-01-30]. Dostupné na internete: <https://www.europeancancerleagues.org/cancer-prevention-the-european-code-against-cancer/>.

 2. Európsky kódex proti rakovine, uznávaný program prevencie [online, cit. 2021-01-29]. Dostupné na internete: <https://domov.sme.sk/c/2416366/europsky-kodex-proti-rakovine-uznavany-program-prevencie.html >.

 3. International Agency for research on Cancer [online, cit. 2021-01-30]. Dostupné na internete: <https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sk/12-sposobov>.

 4. Liga proti rakovine [online, cit. 2021-01-29]. Dostupné na internete: <https://www.lpr.sk/prevencia-a-skriningy/>.

 5. Liga proti rakovine [online, cit. 2021-01-25]. Dostupné na internete: <https://www.lpr.sk/preventivne-kampane/europsky-kodex-proti-rakovine/>.

 6. MINÁRIKOVÁ, D. – MINÁRIK, P.: Rakovina – aj toto je epidémia, nezabúdajme na ňu. In Lekárnické listy. ISSN 1335 – 5821, 2020, vol. 5, p. 34 – 35.

 7. Nie rakovine [online, cit. 2021-02-01]. Dostupné na internete: <https://www.nierakovine.sk/>.

 8. On this day [online, cit. 2021-01-24]. Dostupné na internete: <https://www.onthisday.com/events/february/4>.

 9. Pod krídlami Dominiky [online, cit. 2021-02-01]. Dostupné na internete: <http://www.podkridlamidominiky.sk/kontakt-neziskova-organizacia-pod-kridlami-dominiky>.

 10. Tak trochu inak [online, cit. 2021-02-01]. Dostupné na internete: <https://www.taktrochainak.sk/obcianske_zdruzenie_erika_mokry/>.

 11. Všeobecná zdravotná poisťovňa [online, cit. 2021-01-24]. Dostupné na internete: <https://www.vszp.sk/prevencia/>.

 12. World Health Organization [online, cit. 2021-01-29]. Dostupné na internete: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer>.

Skryť Zatvoriť reklamu