Byrokratický nezmysel na zrušenie

Písmo: A- | A+

Zakazovať dohodárom fotografovať, písať texty, programovať, či vykonávať grafické práce je zjavný nezmysel. Napriek tomu ho už 30 rokov máme v zákone. A až dosiaľ s tým nikto nič neurobil.

Obrázok blogu

Autorský zákon s tým problém nemá. Autorské dielo môže vytvoriť autor samostatne a vypracovať ho pre niekoho iného „zvonka“ prostredníctvom zmluvy o dielo. Alebo ho môže vytvoriť „zvnútra“ ako zamestnanec niekoho iného. Autorský zákon v § 90 priamo spomína zamestnanecké dielo, ktorým „je „dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu. Zákonník práce však vytváranie autorských diel prostredníctvom „obdobného pracovného vzťahu“, teda prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v § 223 ods. 4 výslovne zakazuje.

Logika? Žiadna

Prečo? Nevedno. Je úplne nelogické, že autori môžu vykonávať svoju činnosť ako zamestnanci na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa, aj ako dodávatelia na základe zmluvy o dielo, ale nemôžu rovnakú činnosť realizovať na základe dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, ktoré sú voľnejšou obdobou zamestnaneckého pracovného vzťahu.

Ešte raz. Pracovná zmluva vytvárajúca vzťah závislejší ako dohody ÁNO. Aj zmluva o dielo vytvárajúca nezávislejší vzťah ako dohody ÁNO. Ale dohody NIE. Logika? Žiadna.

Nezmysel už 30 rokov

Zákaz autorských činností na dohody sa stal súčasťou starého komunistického Zákonníka práce z roku 1965 pri jeho novelizácii v roku 1988. Prečo? Vraj bolo treba zabrániť tomu, aby „nedochádzalo naďalej v praxi k nejasnostiam o súbehu pracovnoprávnych a autorskoprávnych vzťahov“. Aký súbeh? Aké nejasnosti? Viac sa z dôvodovej správy nedozvieme.

Krátko po schválení tohto zvláštneho zákazu prišiel November 1989. Komunistický režim nahradila sloboda a demokracia. A plánovanú a štátom plne ovládanú ekonomiku trhové hospodárstvo s podstatne väčšou slobodou a variabilitou hospodárskych vzťahov i tvorivých činností. Tento nezmyselný zákaz však nebol zo zákona vypustený. Dokonca bol v roku 2001 mechanicky prebratý aj do nového Zákonníka práce. Prečo? Lebo.

Byrokratický nezmysel roka 2017

Tento nezmyselný zákaz si minulý rok všimli aj organizátori ankety Byrokratický nezmysel roka, za ktorou stojí Združenie podnikateľov Slovenska. Je to každoročná anketa o anticenu pre legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku. Účastníci ankety svojimi hlasmi rozhodli, že zákaz autorských činností pre dohodárov sa ocitol medzi najväčšími byrokratickými nezmyslami predchádzajúceho roka na bronzovej pozícii. 

V Českej republike bol uvedený zákaz zo Zákonníka práce vypustený. A nie je dôvod nezrušiť ho aj na Slovensku.

Preto sme pripravili návrh stručnej novely Zákonníka práce. Jej obsahom je iba vypustenie odseku 4 z § 223, ktorý tento zákaz obsahuje. Na zlepšenie podnikateľského prostredia často netreba vymýšľať nové zákony alebo dopĺňať tie existujúce. Správnou cestou môže byť nejaké zákony zrušiť, alebo z nich aspoň nejaké ustanovenia vypustiť. Ako v tomto prípade.

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR

Martin Mlýnek, podpredseda OKS, ekonomický expert OKS

***
Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť na VYBRALI SME.

Súvisiace informácie:

OKS chce zrušiť zákaz autorských činností pre dohodárov

Byrokratický nezmysel roka 2017

Skryť Zatvoriť reklamu