T. G. Masaryk a Nesrovnalova pamätná tabuľa

Písmo: A- | A+

Storočnicu Československa si Bratislava pripomenula osadením pamätnej tabule T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi. Na tejto inak chvályhodnej aktivite sú zarážajúce dve veci. A obe súvisia s osobou primátora Nesrovnala.

Masaryk, Štefánik, Nesrovnal
Masaryk, Štefánik, Nesrovnal (zdroj: Zomri)

Traja velikáni

Tou prvou je text pamätnej tabule, na ktorom sa uvádza, že pamätnú tabuľu „dalo vyhotoviť hlavné mesto Bratislava v r. 2018 z iniciatívy primátora Iva Nesrovnala“. Na mnohých pamätných tabuliach informácia o tom, kto ich dal vyhotoviť, chýba. A nič im to neuberá na význame. A aj na tých pamätných tabuliach, kde sa informácia o tom, kto zhotovil alebo zhotovenie inicioval nachádza, nebýva zväčša uvedené konkrétne meno osoby – funkcionára, ale názov inštitúcie alebo organizácie, mesta, obce, spolku, cirkevného zboru.

Dosluhujúci primátor sa rozhodol, že sa zapíše do histórie mesta. A to doslova. Tým, že Primáciálny palác bude odteraz zdobiť nielen Masarykova a Štefánikova, ale zároveň aj Nesrovnalova tabuľa. Historické zásluhy treba predsa primerane oceniť a takto budeme mať všetkých troch našich velikánov na jednej tabuli.

Masarykovo námestie

Až potiaľto by to bolo maximálne tak na ironický povzdych a jeden obrázok na Zomri. Ono je to však vážnejšie. Pretože ten istý primátor Ivo Nesrovnal, ktorý nechal svoje meno vycapiť na Masarykovu a Štefánikovu pamätnú tabuľu, nesie hlavnú zodpovednosť za to, že Bratislava ani v roku, keď si pripomíname sto rokov od vzniku Československa, nebude mať žiadne verejné priestranstvo pomenované po T. G. Masarykovi.

A mohlo mať. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto totiž 22. mája 2018 schválilo návrh na premenovanie časti Vajanského nábrežia na Masarykovo námestie. Ide o priestor pred budovou Slovenského národného múzea, na ktorom sa nachádza pamätník česko-slovenskej štátnosti a socha T. G. Masaryka. Za návrh hlasovalo 19 z 20 prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva.

Nesrovnalove obštrukcie

V Bratislave však mestské časti môžu zmenu názvu verejného priestranstva iba navrhnúť, schvaľuje ju prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mestské zastupiteľstvo. Nesrovnalov riaditeľ magistrátu Martin Maruška predložil na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. septembra 2018 návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto. Nesrovnalovo vedenie mesta tak vypočulo návrhy troch mestských častí na pomenovanie alebo premenovanie názvov verejných priestranstiev, ale návrh Starého Mesta na vytvorenie Masarykovho námestia ignorovalo.

Napraviť sa to dalo pripraveným a poslancom, primátorovi aj pracovníkom magistrátu rozdaným poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, ktorým by sa Masarykovo námestie do návrhu nariadenia doplnilo. Návrh nariadenia však zastupiteľstvo prerokovať nestihlo. O týždeň malo zasadnutie pokračovať, ale primátor Nesrovnal ho viedol tak, že sa pre neuznášaniaschopnosť neuskutočnilo.

Skupina poslancov potom iniciovala zvolanie nového zastupiteľstva a návrh predmetného nariadenia navrhla ako prvý bod programu. Primátor najskôr zvolal zastupiteľstvo z vlastnej iniciatívy, pri ktorom boli pred návrhom nariadenia v navrhovanom programe desiatky iných bodov. A poslancami iniciované zastupiteľstvo sa malo uskutočniť až po jeho skončení. Keďže však „primátorovo“ zastupiteľstvo opäť skončilo pre neuznášaniaschopnosť, poslancami iniciované zastupiteľstvo primátor ani neotvoril.

A to je už teda pokrytectvo inej úrovne. Zablokovať Masarykovo námestie a potom dať svoje meno na tabuľu k Masarykovi.

Už tam chýba len to povestné Masarykovo "nebát se a nekrást". 

Ondrej Dostál, poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto

Zuzana Aufrichtová, poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť na VYBRALI SME.

Skryť Zatvoriť reklamu