Asi (určite?!) poznáme víťaza tendra na bratislavské parkovanie

Asi (určite?!) poznáme víťaza tendra na bratislavské parkovanie
Písmo: A- | A+

Mesto Bratislava 24. 8. 2020 vyhlásilo verejnú súťaž s názvom PARKSYS. Predmetom zákazky bolo zabezpečenie služieb informačného systému a súvisiace služby v režime SaaS (Software and Service).

Keď Matúš Vallo krátko po komunálkach ohlasoval parkovací „big bang“ v Bratislave, mnohých z nás potešil. Zjednotenie parkovacej politiky pre celú Bratislavu, zonácia, férové ceny pre rezidentov, férový výber dodávateľov. Všetko to marketingové mačacie zlato je preč aj s pompéznou tlačovkou za asistencie starostov mestských častí. Zostal iba Matúš Vallo so svojím neskorumpovateľným „supertímom“ o ktorého schopnostiach už kolujú v Bratislave legendy. A s parkovacou politikou sa popasoval ako drak:

Mesto Bratislava 24. 8. 2020 vyhlásilo verejnú súťaž s názvom PARKSYS. Predmetom zákazky bolo zabezpečenie služieb informačného systému a súvisiace služby v režime SaaS (Software and Service). Súčasťou vysúťaženej zmluvnej ceny mala byť okrem analýzy a popisu systému aj jeho konfigurácia podľa pravidiel parkovacej politiky v rámci VZN, konfigurácia integrácií a prevádzka služby na 4 roky, s opciou na ďalšie 4 roky.

Popri tom mesto Bratislava začalo 25.1. 2021 obstarávať zákazku s nízkou hodnotou. Názov zákazky: „Zabezpečenie softvéru BridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“. Tento podlimitný výber mal určiť víťaza, ktorý zabezpečí informačný systém parkovacej politiky na obdobie 1 roka. Podotýkam, že bol vyhlásený v čase, keď už bežal veľký tender na zabezpečenie IS parkovacej politiky mesta Bratislava. Vallovci oslovili niekoľko firiem (ich mená nikdy ani počet neboli oficiálne zverejnené) aby do 1. 3. 2021 zaslali svoje ponuky. Už 2.3. 2021 mala Bratislava víťaza. Informačný systém BridgeParkSys pre Bratislavu bude dodávať spoločnosť PosAm za fantastických 23 800 s DPH!

Waw!? Ak teda chceme byť objektívni, povedzme si čo sa reálne stalo a prečo by zrejme aj orgány činné v trestnom konaní mali zbystriť sluch aj zrak? Naivní Bratislavčania tiež...

Matúš Vallo vyhlásil veľký tender na IS parkovania v Bratislave. Paralelne s tým vyhlásil „malý tender“, ale už sa doňho nemohol prihlásiť ten kto chcel, pretože nízka hodnota zákazky mu umožnili osloviť iba tých, ktorých chcel on.

Povestná bratislavská transparentnosť sa opäť prejavila... Doteraz nebol zverejnený zoznam subjektov, ktoré boli Vallovcami do podlimitnej súťaže prizvaní a  ani prehľad finančných rozdielov predložených ponúk.

 Obe súťaže sa tvárili ako samostatné.  Rozdiel medzi ParkSys a bridgeParkSys je však iba v rozsahu prác a samozrejme v spôsobe obstarania. Sú to však dva navzájom sa prekrývajúce projekty s veľmi, ale veľmi podobnými zadaniami. Fáza 0 a Fáza 1 sú dokonca podľa zadaní mesta prakticky identické.

 V prípade, že obidva „tendre“ vyhrá rovnaká spoločnosť (PosAm víťaz súťaže BridgeparkSys) bude to znamenať, že za Fázu 0 a za Fázu 1 zinkasuje od daňových poplatníkov dvakrát!

 Vyzerá to tak, že Vallovci účelovo rozdelili zákazku na 2 časti – nadlimitnú a podlimitnú. Podľa Metodiky zadávania zákaziek ÚVO je takýto postup, keď zadávateľ  vyčlení časť nadlimitnej zákazky a obstaráva ju ako zákazku s nízkou hodnotou nezákonný.

 Pozrime sa aké kritériá mal Vallo a spol. pri výbere víťaza v oboch tendroch (malom aj veľkom):

Bridge ParkSys

Cena za predmet zákazky (hodnota kritéria 50%)

Lehota dodania (hodnota kritéria 50%)

ParkSys

·      Celková cena za poskytnuté služby (hodnota kritéria 45%)

·      Popis ponúkaného plnenia (hodnota kritéria 15%)

·      Systém integrácie (hodnota kritéria 10%)

·      Spôsob dodania / project delivery approach – (hodnota kritéria 10%)

·      Lehota dodania – fázy 0 a fázy 1 (hodnota kritéria 20%)

 

Kúpili by ste si auto iba na základe ceny a rýchlosti jeho dodania? Značka, počet miest na sedenie, motorizácia, spotreba, emisie a napríklad to či je funkčné, o kvalite ani nehovoriac, nie je  vôbec zaujímavé?

Počas veľkého tendra na dodanie IS ParkSys vládol pomerne veľký chaos. Neustále (až 7 krát) sa menili súťažné podklady. Tender sprevádzali námietky a sťažnosti, pretože bol podľa všetkého zle, alebo účelovo pripravený. Posledným termínom odovzdania ponúk bol 28. jún 2021. Celkovo 5 krát sa menil aj Návrh zmluvy s budúcim víťazom tendra! Čo je však úplne najnepochopiteľnejšie, v máji  2021 (teda mesiac pred otváraním obálok veľkého tendra) obstarávateľ novelizoval VZN 08/2019, ktoré má zásadný dopad na realizáciu projektu!


A na záver to najlepšie. Bratislavský magistrát má otváranie obálok za sebou. Ak vychádzame z predpokladu, že 45% hodnotiaceho kritéria tvorí cena, tak firma PosAm úplnou náhodou zvíťazila aj vo veľkom tendri. S najnižšou ponukou 202 000 eur. Nebolo by na tom nič podozrivé, keby dvojnásobne nepodliezla ponuku spoločnosti Parkio, ktorá skončila ako druhá v poradí (400 000 eur). Fascinujúce je, že z 11 celkových ponúk bolo až 9 takých, ktoré za IS riešenie bratislavského parkovania ponúkli služby min. na úrovni 700 000 eur a vyššie. Najvyššia ponuka dosahovala 2,7 mil. eur.

Láska je láska. Som si spomenul na pesničku Lucii Bílej keď som čítal facebookový post Dany Kleinert z Progresívneho Slovenska a #teamvallo z 10. 1. 2020 (!!!), kde sa pochválila, že v rámci Mestského laboratória testujú v Bratislave parkovacie senzory. O.i. v spolupráci s firmou PosAm. No nie je to milé? Paškov bonmot „víťaz berie všetko“ dostal v Bratislave úplne nový – progresívny rozmer.
https://fo-fo.facebook.com/DanaKleinert/posts/3644203862311363/

Už sa všetci tešíme, ako bude Matúš Vallo oznamovať víťaza tendra a hovoriť nezmysly o smart city, transparentnom výbere a  o tom, ako sa Bratislava raketovo približuje Viedni a New Yorku. Držme si klobúky!

Skryť Zatvoriť reklamu