Bočnú vzdialenosť vozidla a cyklistu treba v zákone zadefinovať na 1,5 metra a nielen to

Písmo: A- | A+

V zákone o cestnej premávke máme definovanú povinnosť pre vodičov, že pri predchádzaní musia zachovávať dostatočný bočný odstup osobitne od cyklistu a chodca. Problém je v tom, že čo vodič, to iný výklad tohto termínu.

Strety medzi dvojstopovými vozidlami na jednej strane a cyklistami, chodcami na športovom náradí, vodičmi kolobežiek s pomocným motorčekom a motocyklistami sú v poslednom období pomerne časté. Z dôvodu používania palubných kamier, vieme o týchto stretoch podstatne viac, ako tomu bolo v minulosti.

Stret cyklistu a predbiehajúceho osobného vozidla.
Ak vodič osobného vozidla podcení bočný odstup, tak cyklista je najčastejšie zachytený pravým spätným zrkadlom. Pri vysokej rýchlosti je už samotné zachytenie smrteľné, nieto následky po odhodení cyklistu do pevnej prekážky alebo pod kolesá nasledujúceho vozidla.

Stret cyklistu a predbiehajúceho nákladného vozidla.
Ak vodič nákladného vozidla podcení bočný odstup, tak cyklista je najčastejšie zachytený návesom alebo prívesom a je zrazený pod kolesá návesu alebo prívesu. Navyše pri nákladných autách a vysokej rýchlosti vzniká tlaková vlna, ktorej následkom môže byť cyklista vtiahnutým medzi náves a príves, respektíve stratí stabilitu a nasleduje pád. Obzvlášť je to nebezpečné pri bočnom vetre. Kedy nákladné vozidlo zakryje vietor, ktorý potom o to väčšou silou udrie medzi návesom a prívesom.

Stlačenie cyklistu medzi vozidlo a pevnú prekážku.
Tieto nehody vznikajú najmä v obciach, keď cyklista dobehne autobus, obzvlášť kĺbový alebo nákladné vozidlo a cyklista podcení bočný odstup a nasleduje zákruta vľavo. Následne vybočujúci kĺb autobusu alebo príves nákladného vozidla pritlačí cyklistu o zábradlie, stĺp osvetlenia, múr alebo inú prekážku.

Náraz cyklistu do vozidla odbočujúceho vpravo.
Tieto nehody vznikajú z nevedomosti cyklistov. Ak vozidlo stojí tak ho môžu cyklisti obehnúť sprava a postaviť sa do vyznačeného priestoru pre cyklistov a vodiči vozidiel za nimi sú povinní in dať prednosť. Lenže predchádzanie sprava nemôžu robiť počas úkonu odbočovania, keď vozidlo signalizuje smerovým svetlom odbočenie vpravo. Najčastejšie ide o strety s autobusmi a nákladnými vozidlami, ktoré sú dlhé a ich samotné odbočenie v križovatke dlho trvá.

Pád cyklistu pri zavadení pedálom o obrubník.
Tieto nehody sa stávajú najmä v obciach ak cyklista sa snaží jazdiť čo najbližšie pri obrubníku, až oň zavadí pedálom. Ak je vtedy cyklista sám všetko záleží po pozornosti vodiča prichádzajúceho vozidla. Ak je cyklista práve obiehaný autobusom alebo nákladným vozidlom tak hrozí pád pod kolesá.

Zachytenie predného kolesa bicykla do kanála.
Aj takéto nehody sa dejú, najmä ak sú staré kanále, respektíve mesto šetrí pri rekonštrukciách a nepoužije moderné obrubníky s otvormi pre odtok vody, ale klasické kanále s mrežou.

Bočný vymedzovač vzdialenosti pre bicykle.
Ide o profesionálne vyrábané odrazové svetlo s ramenom, ktorého účel je upozorniť vodičov aby cyklistu obchádzali alebo predchádzali s dostatočným bočným odstupom. Existujú aj po domácky vyrobené takéto zariadenia s rôzneho materiálu, na rôznom stupni dokonalosti a bezpečnosti. Tie majú problém ten, že nemajú homologizáciu do cestnej premávky a polícia môže pri nich použiť postup ako pri nezákonnom tuningu vozidiel.

Obr. 1. Bočný vymedzovač vzdialenosti - bezpečnostná odrazka
Obr. 1. Bočný vymedzovač vzdialenosti - bezpečnostná odrazka (zdroj: https://www.decathlon.sk/bezpecnostna-odrazka-500-id_8487228.html. )

Existujú v rôznom prevedení od rôznych výrobcov. Do vyhľadávača treba zadať: „Bike Safety Reflector“ alebo „Bike Safety Wing“. Tento je z Decathlonu.

Obr. 2. Bočný vymedzovač vzdialenosti  - domáca výroba
Obr. 2. Bočný vymedzovač vzdialenosti - domáca výroba (zdroj: https://estado.rs.gov.br/dia-de-mobilizacao-alerta-sobre-distancia-minima-para-passar-ciclistas https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_demonstration_with_pool_noodles.jpg https://pbs.twimg.com/media/BaCihtYCUAEbe3A?format=jpg)

Pokiaľ je bočný vymedzovač vyrobený z poddajného materiálu ako na obrázku v strede, tak sa dajú prižmúriť oči. Pokiaľ je z tvrdej konštrukcie ako to vyzerá na obrázkoch po krajoch, potom je pre účastníkov cestnej premávky nebezpečný.

Na druhej strane ak takýto cyklista dobehne pomaly idúcu kolónu, kde nie je dostatok voľného miesta medzi vozidlami a obrubníkom, tak musí ísť vzorovo podľa predpisov, za vozidlom pred ním.

Ako zmeniť zákon aby sa zvýšila bezpečnosť cyklistov?
Na základe môjho rozboru viacerých videí a mojich skúseností aj ako cyklistu, aj ako vodiča dvojstopového vozidla, odporúčam do zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zaradiť dve nasledovné povinnosti, ktoré by zvýšili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky všetkých účastníkov, vrátane cyklistov:

1, Povinnosť pre všetkých vodičov vozidiel, ktoré obchádzajú alebo predchádzajú chodca, bez ohľadu na to či ide pešo alebo na športovom náradí, cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom, motocyklistu alebo iné jednostopové vozidlo, aby vodič takéhoto vozidla bol povinný dodržať bočný odstup minimálne 1,5 metra. Ak v jazdnom pruhu nie je dostatok miesta, respektíve nie je možné obchádzanie alebo predchádzanie cez iný jazdný pruh, je vodič takéhoto vozidla povinný ísť za jednostopovým vozidlom alebo chodcom a to až do doby alebo miesta, kde je ho možné obchádzať alebo predchádzať za dodržania bočnej vzdialenosti minimálne 1,5 metra. V prípade, že napríklad cyklista používa bočný vymedzovač vzdialenosti, tak vzdialenosť 1,5 metra platí od tela cyklistu, čo je spravidla ruka na kormane.

2, Povinnosť pre všetkých vodičov jednostopových vozidiel a chodcov, bez ohľadu na to či ide chodec pešo alebo na športovom náradí, ktorí keď dobehnú pomaly idúcu alebo stojacu kolónu, tak ju môžu obiehať sprava, len v prípade, že vozidlo smerovým svetlom nesignalizuje odbočenie vpravo a je v jazdnom pruhu dostatok miesta za dodržanie bočnej vzdialenosti 1,5 metra. Ak nie je dostatok miesta, tak sú vodiči jednostopových vozidiel a chodci povinní zostať stáť, respektíve ísť za vozidlom, ku ktorému prišli a to až do miesta, kde ho môžu predchádzať alebo obchádzať z pravej strany za dodržanie bočného odstupu minimálne 1,5 metra. V prípade, že napríklad cyklista používa bočný vymedzovač vzdialenosti, tak vzdialenosť 1,5 metra platí od tela cyklistu, čo je spravidla ruka na kormane.

Doplnené 3.6.2021 11:00
Hneď ako diskusia začala, vyplynuli dve veci, ktoré tiež je vhodné dostať do zákona. Prvá sa týka len cyklistov a chodcov na športovom náradí, druhá je použiteľná všeobecne. Označujem ich ako body 3 a 4,

3, Na Slovensku je veľa úsekov ciest, so štandardnou šírkou jazdných pruhov, kde predchádzať cyklistov a podobne, je možné len cez protismerný jazdný pruh. V prípade, že takáto cesta je s plnou čiarou, potom cyklistu nie je možné predchádzať hoci protismer je prázdny. Ak je to v stúpaní, tak môže byt premávka zablokovaná aj na desiatky minút. Linkové autobusy tak môžu získať neprijateľné meškanie. Z tohto dôvodu by bolo dobré, tak ako je možnosť pri zákaze predchádzania povoliť predchádzanie traktorov, zadefinovať povolenie predchádzania cyklistov.

4, Zaviesť povinnosť pre prvé vozidlo v kolóne, v tomto prípade aj cyklistu. Povinnosť by určovala sledovať aj to, čo sa deje za vozidlom a ak sa za ním vytvára kolóna, tak aspoň raz za 10 minút vodič by bol povinný zastaviť vozidlo na vhodnom mieste a pustiť kolónu pred seba. Pri nadrozmerných nákladoch by bola povinnosť mať vytypované vhodné miesta na púšťanie kolóny pred seba, už pri podávaní žiadosti o povolenie nadrozmernej prepravy.

Pre informáciu, výber z doterajšieho znenia zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:
§ 15 Predchádzanie
(1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca.
(5) Vodič nesmie predchádzať,
c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,

§ 14 Obchádzanie
(1) Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.
(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Záver:
Návrh textu zmeny zákona zatiaľ neuvádzam, chcem to najprv prekonzultovať s garantom zákona o cestnej premávke, ale predpokladám, že exaktná definícia bočného odstupu sa do zákona dostane.

Skryť Zatvoriť reklamu