Vyhradené parkovanie pre ťzp a podvody

Písmo: A- | A+

Pri vyhradení parkovacieho miesta sa postupuje podľa zákona a vykonávacích predpisov. Tak isto sa má postupovať aj pri kontrole oprávnenosti parkovania a po uplynutí doby vyhradenia.

V súčasnosti je prechodné obdobie a existujúce parkovacie miesto môže byť do 31.3.2022 označené podľa dvoch rôznych predpisov.

Parkovacie miesto vyhradené podľa 9/2009 Z. z.:

Obr.1. Výber z  9/2009 Z. z.
Obr.1. Výber z 9/2009 Z. z. (zdroj: slov-lex)

Vyhradené parkovanie sa označuje dopravnou značkou IP16 s dodatkovou tabuľkou pre koho je miesto vyhradené. Vozidlá sú identifikované EČV alebo číslom parkovacieho preukazu, ktorý treba mať počas parkovania za čelným sklom. Existujú parkovacie preukazy pre ŤZP, ktoré vydáva štát, ale aj pre firmy, bytovky atď. , ktoré vydáva dotknutá osoba. To či použiť identifikáciu podľa EČV alebo podľa parkovacieho preukazu, záleží na žiadosti a okolnostiach a na záver ako rozhodne príslušný správny orgán.

Každý spôsob identifikácie má výhody aj nevýhody. Napríklad máte svoje vozidlo na týždeň v servise a dostanete náhradné vozidlo. V prípade, že máte parkovací preukaz, umiestnite ho za čelné sklo náhradného vozidla. Ak máte vyhradenie na EČV, tak musíte požiadať správcu, čo je najčastejšie obec o zmenu v EČV. Väčšinou stačí oznámenie a dostanete pokyn aby ste EČV na tabule prelepili novým údajom.

Ak je parkovacie miesto vyhradené EČV, tak tam môže parkovať len vozidlo s daným EČV. Obzvlášť to má význam pri automatických kontrolách v súvislosti so zavádzaním parkovacích politík.

Videl som aj viacnásobne vyhradenie, kde boli vyhradené 4 parkovacie boxy a k nim zoznam 8 EČV. V princípe môžu byť kombinácie, ale musia byť jednoznačné a to pre prípad riešenia sporov.

Ak na vyhradenom parkovacom mieste zaparkuje vozidlo s inou EČV alebo bez príslušného parkovacieho preukazu, tak to na základe podnetu alebo automatickej kontroly rieši polícia, prípade mestská polícia. Najprv skontroluje správnosť dopravného značenia. V prípade, že je zvislé a vodorovné dopravné značenie jednoznačné, tak uloží pokutu alebo nariadi odtiahnutie. Bez tejto kontroly napríklad v Bratislave neodťahujú, nakoľko pri chybnom dopravnom značení súd vyhrali parkujúci vodiči a náklady súdu znášal policajt, ktorý odtiahnutie nariadil.
 

Obr. 2. Ukončenie prenájmu
Obr. 2. Ukončenie prenájmu (zdroj: Jozef Drahovský)

Ak obdobie prenájmu parkovacieho miesta sa skončí, tak správca, v tomto prípade Mestská časť prelepí vyhradené parkovacie boxy a parkovať na nich môže hocikto. Po právnej stránke ide o rezervovanie pre všetkých. Ak príde k ukončeniu vyhradenia pre všetky vozidlá uvedené na dodatkovej tabuľke, tak sa dodatková tabuľka demontuje úplne. Správne by ma správca cesty vymeniť celé dopravné značenie, ale to chvíľu trvá, respektíve predpokladá, že prídu nový záujemcovia.

Parkovacie miesto vyhradené podľa 30/2020 Z. z.

Obr. 3. Výber z 30/2020 Z. z.
Obr. 3. Výber z 30/2020 Z. z. (zdroj: slov-lex)

Zmenili sa dve veci.
Prvá, že jediná značka IP16 - parkovanie réservé, sa nahradilo značkou 270 - zákaz zastavenia a dodatkovou tabuľkou 531 - vyhradené parkovanie.

Druhý, že šípky označujúce začiatok a koniec platnosti nie sú na samostatných dodatkových tabuľkách, ale kreslia sa do samotnej značky zákaz zastavenia. Hore je začiatok, dole koniec a ak sú obe tak ide o priebežný úsek. Ale len v prípade, že sú potrebné, čo pri kolmom státi nie je.

Identifikácia pre koho je parkovacie miesto sa nezmenila. Ostala možnosť vyhradenia na EČV aj na parkovací preukaz. Ak nie je uvedené pre koho je takéto miesto vyhradené, tak tam môže parkovať hocikto.

Ale pozor ak prenájom parkovacieho miesta sa skončí, treba demontovať len dodatkovú tabuľku s EČV, respektíve s parkovacím preukazom, lebo ak sa demontuje aj dodatková tabuľka „531 - vyhradené parkovanie“, tak sa zmení význam dopravného značenia a na danom mieste bude zakázané zastaviť a stáť pre všetkých.

Ako sa robia podvody pri vyhradených parkovacích miestach?

Podvody pri dopravnom značení podľa 9/2009 Z. z. boli jednoduché. Keď Mestská časť prelepila na dodatkovej tabuľke EČV, ktorému nájom skončil, tak daný človek po týždni až mesiaci prelepenie strhol a tváril sa, že prelepenie odpadlo vplyvom počasia. Ak mestská časť nevykonávala pravidelne kontroly z dôvodu zlého vedenia úradu alebo všimného, tak mal daný človek vyhradené miesto bezplatne a to až do nejakej významnej zmeny. Napríklad keď v Košiciach sa zavádzala parkovacia politika, tak zistili, že 1/3 vyhradených parkovacích miest sú takéto podvody.

Podvody pri dopravnom značení podľa 30/2020 Z. z. sú zložitejšie, lebo sa neprelepuje ale demontuje dodatková tabuľka s EČV, respektíve identifikáciou parkovacieho preukazu, keďže každý parkovací box má svoju tabuľku.

V tomto prípade treba vytvoriť aspoň trojčlennú skupinku (podľa §296 300/2005 Z. z.) pričom v nej musí byť aj pracovník správcu cesty, najčastejšie obce a aj polície. Prvý zariadi, že nebude vykonávať kontroly správnosti dopravného značenia a nájomcu parkovacieho miesta neupozorní, že nemá dopravné značenie v súlade s rozhodnutím správneho orgánu.

Druhý prekrúti pravidla cestnej premávky v prípade, že je použitá dopravná značka 270 - zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou 531 - vyhradené parkovanie, bez identifikácie vozidla, pre ktoré je parkovanie vyhradené. Následne začne rozdávať pokuty, prípadne nariadi odtiahnutie vozidla, ale nie podľa dopravného značenia, ale podľa kamarátskeho rozhodnutia nájomcu parkovacieho miesta.

Veľmi atraktívne sú takéto podvody teraz, keď sa zavádzajú parkovacie politiky. Žiadateľ na základe ŤZP získa vyhradené parkovacie miesto zadarmo, respektíve len za zlomok štandardnej ceny. Rozpore z rozhodnutím úradu, neuvedie na dopravnom značení číslo svojho ŤZP parkovacieho preukazu, respektíve EČV svojho vozidla, ale prenajíma ho za protislužby svojim známym a podobne.

Ako to funguje v praxi?

Napísal mi čitateľ zo Spišskej Novej Vsi, že zaparkoval, na parkovacom mieste, kde nebolo uvedené, pre ktoré vozidlo je miesto vyhradené.

Obr. 4. Predmetné parkovacie miesto
Obr. 4. Predmetné parkovacie miesto (zdroj: čitateľ)

Následne dostal pokutu, z ktorej je zrejmé, že sa nevyhodnocovalo, či na danom parkovacom mieste parkovalo vozidlo v súlade s dopravným značením alebo v rozpore s dopravným značením, ale rozhodovalo sa na základe vyjadrenia nájomcu. Síce pokuta 20 Euro je nízka, ale v tomto prípade nejde o výšku pokuty, ale o postup kontroly.

Obr. 5. Pokuta - prvý list.
Obr. 5. Pokuta - prvý list. (zdroj: čitateľ)
Obr. 6 . Pokuta - druhý list.
Obr. 6 . Pokuta - druhý list. (zdroj: čitateľ)

Pritom nájomca parkovacieho miesta zrejme tiež dostal v rozhodnutí o pridelení parkovacieho miesta, presne určené podmienky, za ktorých môže dané parkovacie miesto používať. Čiže okrem iného povinnosť uviesť EČV, alebo číslo parkovacieho preukazu, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené. Štandardne takéto rozhodnutie vyzerá nasledovne:

Obr. 7.  Pridelenie ŤZP parkovacieho miesta v obdobnom prípade.
Obr. 7. Pridelenie ŤZP parkovacieho miesta v obdobnom prípade. (zdroj: čitateľ)

Z uvedeného je zrejmé, že pokutu nemal dostať ten kto tam parkoval. Naopak pokutu mohol dostať ten, kto nesplnil podmienky, za ktorých mu bolo miesto pridelené. Respektíve parkovacie miesto už nepotrebuje, či už dočasne alebo trvale a preto odstránil tabuľku s EČV, čo znamená, že tam môže parkovať hocikto.

Po podvodoch s preukazmi ŤZP, o ktorých som písal nedávno, bola len otázka času, kedy sa pretransformujú aj do inej formy. Pôvodný článok je tu: https://drahovsky.blog.sme.sk/c/487583/falsovanie-a-zneuzivanie-parkovacich-preukazov-zdravotne-postihnutych.html

Záver:
Vodiči sú povinní sa riadiť dopravným značením. Preto dopravné značenie musí byť legálne a musí mať všetky predpísané náležitosti.

Preto majte na vašich vyhradených parkovacích miestach dopravné značenie súlade s vykonávacími predpismi a to aj zvislé aj vodorovné. Nezabudnite, že do 31.3.2022 treba všetko staré dopravné značenie nahradiť novým.

Osobne si myslím, že v tomto prípade nedošlo k zosnovaniu skupiny (podľa §296 300/2005 Z. z.), ale ide len o obyčajnú nevedomosť prameniacu z nedoštudovania nových legislatívnych zmien v pravidlách cestnej premávky.

Skryť Zatvoriť reklamu