Zmena vo viacerých zákonoch týkajúcich sa dopravy

Písmo: A- | A+

Odborníci pripravili, poslanci si osvojili, alebo priamo vláda predložila, Národná rada SR schválila a pani prezidentka podpísala, viacero novelizácii zákonov týkajúcich sa dopravy.

Uvedené zákony ešte nevyšli v zbierke zákonov, nakoľko ich pani prezidentka Zuzana Čaputová podpísala tento týždeň vo štvrtok 15.4.2021. Všetky zmeny základných zákonov sú dôležité a každý by si zaslúžil samostatný článok pred tým než bude potrebné sa podľa nich riadiť. Teraz aspoň základný zoznam:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 677 zo dňa 31. 3. 2021.
15.4.2021 bol uvedený zákon podpísaný Prezidentom SR.

Zákon sa týka definície cestnej siete „Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty.“ a jej usporiadanie, vrátane vysporiadania pozemkov atď.

Schválený text: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=493683

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 675 zo dňa 31. 3. 2021.
15.4.2021 bol uvedený zákon podpísaný Prezidentom SR.

Zákon sa týka reklamných stavieb a definuje kto je dotknutým organom pri ich výstavbe z hľadiska cestnej siete.

Schválený text: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=493679

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 691 zo dňa 1. 4. 2021.
15.4.2021 bol uvedený zákon podpísaný Prezidentom SR.

Zákon sa týka definície prekážky a jej odstránenia v cestnej premávke a autovrakov. Aj toho, že ak vozidlo nemá 6 mesiacov platné náležitosti, môže byť odstránené z cestnej siete aj keď netvorí prekážku.

Schválený text: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=493686

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 673 zo dňa 31. 3. 2021.
15.4.2021 bol uvedený zákon podpísaný Prezidentom SR.

Zmena v objektívnej zodpovednosti, ktorú od 1. mája 2021, budú môcť využívať aj obce a ich polície.

Schválený text: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=493681

Záver:
O zmeny v objektívnej zodpovednosti sa snažím už viacero rokov. Presviedčať kompetentných aj na tie najmenšie zmeny je veľmi problematické. Teraz sa skupine poslancov [https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=489847] podarilo to, čo pred niekoľkými rokmi bolo ešte nepredstaviteľné, ale v dnešnej dobe je už veľmi potrebné.

Skryť Zatvoriť reklamu