Ako pozabíjať čo najviac cyklistov

Písmo: A- | A+

Dnes 17.7.2015 končí medzirezortné pripomienkovanie novely zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Niektoré zmeny vítam, ale niektoré si viem prestaviť lepšie, preto som zaslal svoje pripomienky predkladateľovi zákona.

Lenže nie o tom chcem písať. Medzi pripomienkami od verejnosti som našiel jednu hromadne podporovanú a obzvlášť nebezpečnú, ktorá korešponduje s názvom článku.

Aktuálne platí text zákona 8/2009 Z.z. § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(8)Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Niekto z verejnosti so vzťahom k cyklistike navrhuje text zákona zmeniť nasledovne:
§55 ods. (8) znie: “Cyklista prechádza cez priechod pre cyklistov rýchlosťou maximálne 17 km/h. Prichádzajúce vozidlá nesmú obmedziť cyklistov na priechode pre cyklistov alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.”
do § 4 ods (1) sa dopĺňa nový bod, ktorý znie: “j) dať prednosť cyklistom na priechode pre cyklistov”

Menenie fyzikálnych zákonov pomocou papierových zákonov je neúčinné.
Menenie fyzikálnych zákonov pomocou papierových zákonov je neúčinné. (zdroj: Jozef Drahovský)

Zrejme predkladateľ pripomienky nedomyslel nebezpečenstvo svojho návrhu.
V súčasnosti ak chce chodec alebo cyklista vojsť na svoj priechod cez vozovku, tak je povinný sa presvedčiť, či tak môže bezpečne spraviť, či nejde vozidlo, ktoré fyzikálne nedokáže zastaviť alebo takéto vozidlo ide s majákom ap. Ak už vstúpi na priechod, tak má prednosť až do jeho opustenia na druhej strane pripadne po ostrovček pri komunikácii s viacerými jazdnými pruhmi.

Ak by nastala uvedená zmena, tak pred vstupom na vozovky by chodci boli naďalej povinní sa presvedčiť či tam môžu bezpečne spraviť, ale cyklisti by mohli bez akéhokoľvek pozerania sa prepáliť priechodom rýchlosťou až 17 km/hod, čo by podľa mňa prinieslo výrazný nárast usmrtených cyklistov.

Ak pri križovaní cyklistického chodníka a vozovky treba dať cyklistom prednosť, je to možné spraviť dopravným značením, tak ako sa to bežne realizuje, ale nie z priechodu pre cyklistov spraviť absolútnu prednosť.

Skryť Zatvoriť reklamu