Otáčanie sa v križovatke s električkou - mýtus a skutočnosť

Všimol som si, že otáčanie sa cez električkové koľaje, najmä s kombináciou odbočovanie vľavo robí veľa vodičom problém. Preto som pripravil nákresy riešení najbežnejších situácií.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (123)
Obrázok blogu


Obr. 1. Dve vozidla z hlavnej cesty odbočujú vľavo.

K riešeniu situácie použijeme zákon 8/2009 Z.z. paragraf 19 ods. 3. Pri odbočovaní oproti idúcich vozidiel, dochádza k ich vyhýbaniu a nie pretínaniu jazdných dráh.

8/2009 Z.z. o cestnej premávke
§ 19 Odbočovanie
(1) Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.
(2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(5) Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu


Obr. 2. Dve vozidla na hlavnej ceste sa otáčajú.

K riešeniu situácie použijeme zákon 8/2009 Z.z. paragraf 22, ktorý nás odkáže naspať na paragraf 19, číže aj pri otáčaní sa oproti idúcich vozidiel, dochádza k ich vyhýbaniu a nie pretínaniu jazdných dráh.

8/2009 Z.z.o cestnej premávke
§ 22 Otáčanie a cúvanie
(1) Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.
(2) Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
(3) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(4) Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať
a) na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
b) na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,
d) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
e) v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
f) na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,
g) na moste.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu


Obr. 3. Dve vozidlá na hlavnej ceste. Jedno odbočuje vľavo, druhé sa otáča.

K riešeniu situácie použijeme zákon 8/2009 Z.z. paragraf 19 a paragraf 22, ktorý nás odkáže naspať na paragraf 19. Čiže aj takejto kombinácii oproti idúcich vozidiel, s ktorých jedno odbočuje vľavo a druhé sa otáča, dochádza k ich vyhýbaniu a nie pretínaniu jazdných dráh.

Obrázok blogu


Obr. 4. Z vedľajšej cesty idú oproti sebe dve vozidlá odbočujúce vľavo.

K riešeniu situácie použijeme zákon 8/2009 Z.z. paragraf 19 ods. 3. Tak ako pri obr. 1. čo znamená, že pri odbočovaní oproti idúcich vozidiel, dochádza k ich vyhýbaniu a nie pretínaniu jazdných dráh.

SkryťVypnúť reklamu

Zrejme každého napadne, kde je obrázok kombinácie situácie obrázka 3 a obrázka 4. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vozidlá idúce z vedľajšej cesty sú povinné dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste a musia počkať až križovatka bude voľná a až potom môžu pokračovať v jazde. Pri tomto tvrdení sa opieram o paragraf 20.

8/2009 Z.z. o cestnej premávke
§ 20 Jazda cez križovatku
(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde", je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
(3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.
(4) Na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.
(5) Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.

SkryťVypnúť reklamu

Záver:
Občas treba čítať aj znenie zákona o cestnej premávke. Možno, že by sa hodil obrázok, kde by do križovatky išli dve vozidla po hlavnej ceste, ktoré sa chcú otočiť a dve vozidlá idúce z vedľajšej cesty, ktoré chcú odbočiť vľavo. Za predpokladu, že by bol stred križovatky dostatočne široký, a bezpečne by sa tam zmestili všetky štyri vozidla a mohli bezkolízne pokračovať, tak môžu ísť súčasne. Lenže väčšinou sa tam štyri vozidlá nezmestia a preto najprv prejdú križovatkou vozidla prichádzajúcej po hlavnej ceste a až potom vozidla prichádzajúce z vedľajšej cesty.

Doplnené na žiadosť čitateľa:

Obrázok blogu


Obr. 5. Vozidla z hlavnej sa otáčajú a vozidla z vedľajšej idú priamo. V tomto prípade sa najprv otočia vozidlá na hlavnej a až potom prejdú križovatkou vozidlá idúce z vedľajšej cesty.

Obrázok blogu


Obr. 6. Existujú aj križovatky, ktoré sú dostatočne široké, často krát aj s dobre vyznačením vodorovným značením, kde projektant myslel aj na pohodlné otáčanie aj priamy prejazd, ale takýchto križovatiek nie je veľa. V tomto prípade môžu ísť všetci súčasne.

Obrázok blogu


Obr. 7. Existuje aj ďalšia nekolízna situácia, ktorá sa reálne vyskytuje v dostatočne širokých križovatkách.

Vždy si treba pamätať, že prednosť majú vozidlá na hlavnej ceste a až potom idú vozidlá z vedľajšej cesty. Platí to vtedy keď sa jazdné dráhy vozidiel križujú alebo v križovatke nie je dosť miesta. Ďalej si treba pamätať, že jazdné dráhy oproti idúcich vozidiel pri odbočovaní vľavo a aj pri otáčaní sa nekrižujú ale vozidlá sa vzájomne vyhýbajú. Veľmi dôležité čo si treba tiež pamätať je to, že pri odbočovaní vľavo a aj otáčaní, je potrebné dať prednosť oproti idúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch! A ešte aby sa nezabudlo: včas dať smerovky a nevchádzať do križovatky, keď aj mám prednosť, ale nemôžem ďalej pokračovať v jazde.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 204
  •  | 
  • Páči sa:  233x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
SkryťZatvoriť reklamu