reklama

Doposielanie poštových zásielok podruhé

Po publikovaní článku Čo vám Slovenská pošta nepovie, obdržal som od Slovenskej pošty stanovisko. Po doplňujúcej otázke promptne prišla odpoveď aj na ňu. Z dôvodu objektívnosti uvádzam obe stanoviska.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (15)
Obrázok blogu

Stanovisko Slovenskej pošty z 31.7.2007:

Stanovisko k článku Čo vám Slovenská pošta nepovie uverejnenom 29. 1. 2007 v denníku SME v rubrike Blogy.

Vážený pán Drahovský,

radi by sme reagovali na váš článok zverejnený 29. 1. 2007 v denníku SME v rubrike Blogy a bližšie Vás informovali o službe Doposielanie, ktorú poskytuje Slovenská pošta, a. s. (SP).

Služba Doposielanie umožňuje zákazníkovi posielať zásielky na inú adresu ako domácu. Zákazník si môže vybrať, ktoré zásielky si nechá doposielať.

Slovenská pošta, a. s. postupuje pri doručovaní úradných zásielok podľa stanovených legislatívnych noriem (napr. Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, Notársky poriadok, zákon o správe daní a poplatkov, zákon o bankách...), podľa ktorých sú upravené aj postupy v Poštových podmienkach.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Postupy doručovania úradných zásielok, u ktorých adresát požiadal o doposielanie upravujú Poštové podmienky (Čl. 79 ods. 17), kde sa uvádza „Úradné zásielky nie je dovolené doposielať“. To znamená, že pošta sa síce pokúsi o doručenie na adresu uvedenú na úradnej zásielke, ale tým, že adresát už nie je na uvedenej adrese známy, je zásielka nedoručiteľná. Nedoručiteľnú zásielku nie je možné ukladať na pošte počas odbernej lehoty z čoho vyplýva, že nie je možné zaslať ani oznámenie o uložení zásielky na pošte.

V prípade nedoručiteľnej úradnej zásielky zamestnanec pošty na zadnej strane zásielky vyznačí poznámku „Adresát požiadal o doposielanie“, ktorú potvrdí odtlačkom dennej pečiatky a svojim podpisom. Odosielateľ sa tak pri vrátení zásielky dozvie dôvod, prečo zásielka nebola doručiteľná.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Upozornenie na nedoposielanie úradných zásielok sa uvádza aj v samotnom tlačive „Žiadosť adresáta“, v ktorom adresát žiada poštu o službu Doposielanie. V tomto tlačive je priamo uvedený text „Upozorňujeme, že v zmysle Čl. 57 Poštových podmienok pošta nedoposiela zásielky, ktoré odosielateľ označil dispozíciou Nedoposielať. Táto dispozícia je povinná pri úradných zásielkach.“ Uvedené upozornenie sa nachádza aj na stránkewww.posta.sk v sekcii Preberanie zásielok, priamo pri informáciách o spomínanej službe.

Adresát môže podobným prípadom predchádzať tým, že oznámi príslušnému úradu, od ktorého očakáva úradnú zásielku, novú adresu, na ktorej sa nachádza.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

SP, a. s., v súčasnosti pracuje na zmene podmienok poskytovania úradných zásielok, vrátane možnosti ich doposielania. Hľadanie vhodných riešení je však náročné predovšetkým z dôvodu previazanosti týchto postupov nielen na samotný zákon o poštových službách, ale aj na všetky ostatné legislatívne normy, ktoré upravujú podmienky doručovania takýchto písomností (viď legislatívne normy).

S priateľským pozdravom 

 Mgr. Bela Lisáková

 vedúca odboru externej a internej komunikácie

Moja dopľnujúca otázka z 2.2.2007:

Vážená pani Mgr. Bela Lisáková vedúca odboru externej a internej komunikácie.

Ďakujem za vaše stanovisko k článku „Čo vám Slovenská pošta nepovie“ uverejnenom 29. 1. 2007 v denníku SME v rubrike Blogy.

K uvedenému stanovisku mám nasledujúcu otázku:

Nezvyknem zverejňovať články, ktoré sa neopierajú o reálnu skúsenosť. Všetko čo je v článku uvedené sa stalo minulý mesiac. Preštudoval som si vašu odpoveď, ale stále nie som presvedčený či sa rozumieme.

Stala sa nasledovná vec: Môj známy sa odsťahoval z adresy kde za bežne zdržiaval. Keďže tam teraz chodí asi raz za mesiac, požiadal na pošte o doposielanie. Keď prišla „obyčajná zásielka“ tak ju pošta doposlala bez problémov. Problém nastal až pri úradnej zásielke. Možné scenáre čo sa môže v tomto prípade diať sú nasledovné:

1, Pošta nevykoná ani pokus o doručenie úradnej zásielky a ihneď zásielku vráti odosielateľovi s informáciou že adresát požiadal o doposielanie a vykoná to bez skúmania či je adresát na uvedenej adrese známy alebo nie a či je zastihnuteľný alebo nie.

2, Pošta vykoná pokus o doručenie. Ak je adresát známy (má tam schránku pre príjem pošty) ale zhodou okolnosti adresáta nezastihne, tak nenechá oznámenie v schránke, ale zásielku vráti adresátovi s informáciou, že adresát požiadal o doposialanie a pokus o doručenie sa nepodaril, hoci je adresát na adrese známy.

3, Pošta vykoná pokus o doručenie. Ak je adresát známy (má tam schránku pre príjem pošty) ale zhodou okolnosti adresáta nezastihne, tak hodí do schránky adresáta oznámenie o uložení zásielky, napriek tomu že adresát požiadal o doposielanie a to z dôvodu, že úradne zásielky nie je dovolené doposielať.

Hoci som prečítal poštové podmienky viac krát, nie je mi jednoznačne zrejmé, ako sa má v uvedenom prípade postupovať.
V prípade, že by adresát nemal schránku a ani menovku na dverách, je zrejmé, že adresát nie je známy, riešilo by sa to podľa poštových podmienok a zásielka sa má vrátiť, ale v prípade, že je tam adresát známy (napríklad vlastní viacero nehnuteľností) tak podľa mňa nie je jednoznačné, ako má pošta / doručovateľ postupovať.

Z tohto dôvodu prosím uviesť záväzný postup ako mal doručovateľ postupovať.

S pozdravom
Jozef Drahovský
 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Stanovisko Slovenskej pošty z 31.7.2007

Stanovisko – Blog.SME – p. Drahovský

Vážený pán Drahovský,

posielame Vám doplňujúce informácie k Vášmu mailu, ktorý ste nám poslali 2.2.2007, a v ktorom sa pýtate na záväzný postup doručovateľa pri doručovaní úradnej zásielky v prípade, že si adresát požiadal o doposielanie.

Záväzný postup pri doručovaní úradných zásielok v spomenutom prípade definuje čl. 79 ods. 18 Poštových podmienok, ktorý uvádza:

„Úradné zásielky nie je dovolené doposielať. Pošta vykoná pokus o doručenie na adresu uvedenú na zásielke. Ak je adresát na uvedenej adrese neznámy, pošta vráti zásielku späť odosielateľovi po prvom neúspešnom pokuse o doručenie. Poverený zamestnanec na zadnej strane zásielky vyznačí poznámku „Adresát požiadal o doposielanie“, ktorú potvrdí odtlačkom dennej pečiatky a svojim podpisom.“

Z uvedeného teda vyplýva, že pošta má povinnosť vykonať pokus o doručenie úradnej zásielky na odovzdacie miesto adresáta (na adresu uvedenú na zásielke). V prípade, ak je adresát na odovzdacom mieste známy, t.j. má označené odovzdacie miesto uvedením svojho mena na poštovej schránke, ale nebol doma, v schránke sa zanechá výzva. Nasledujúci pracovný deň sa vykoná ďalší pokus o doručenie.

Ak ani pri nasledujúcom pokuse nie je adresát zastihnutý, doručovateľ je povinný zanechať v poštovej schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte počas odbernej lehoty. To znamená, že adresát má možnosť vyzdvihnúť si úradnú zásielku na pošte, resp. splnomocniť niekoho na preberanie zásielok.

Slovenská pošta, a. s., sa snaží neustále skvalitňovať svoje služby a uspokojovať požiadavky svojich zákazníkov, a inak to nie je ani v tomto prípade. Práve preto pripravujeme zmeny v tejto službe, ktoré tento mesiac predkladáme Poštovému regulačnému úradu na schválenie. Pokiaľ budú schválené, budeme o tom včas informovať verejnosť. 

Veríme, že uvedené informácie Vám dostatočne zodpovedali Vaše otázky.

S priateľským pozdravom

 Mgr. Lisáková Bela

 vedúca odboru externej a internej komunikácie

Môj záver:

Ak požiadate o doposielanie, je potrebné odstrániť z poštovej schránky svoje meno, taktiež je ho potrebné odstrániť aj zo zvončeka a vchodových dverí, lebo v opačnom prípade ste pre doručovateľa na adrese známy a následne do schránky obdržíte oznámenie o uložení úradnej zásielky čím začnú plynúť lehoty. Oveľa zložitejšie je to v prípade výskytu menovca alebo odchodu len člena rodiny a podobne.

Táto služba je reálne použiteľná len v prípade, že ste sa zo starej adresy definitívne odsťahovali a neplánujete sa tam vracať. Nie je to riešenie pre doposielanie pošty z chalupy alebo v prípade ak vlastníte viacero nehnuteľnosti. V tom prípade je lepšie dať kľúč od schránky susedovi a raz do týždňa mu zavolať čo niečo prišlo.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 229
  •  | 
  • Páči sa:  908x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

748 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu