Falšovanie a zneužívanie parkovacích preukazov zdravotne postihnutých

Písmo: A- | A+

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je lákavým artiklom na zneužívanie a aj falšovanie. Jeho neoprávnené používanie začalo narastať, keď obce a mestá začali zavádzať parkovaciu politiku do praxe.

Verejnosť má v pamäti termín preukaz ZŤP, ale od tých čias sa veľa zmenilo a ani tá skratka nezostala. Dnes ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) môžu mať preukazy až dva, pričom každý slúži k inému účelu a inak sa používa. Prvý sa volá Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dotknutá osoba ho nosí pri sebe. Druhý sa vola Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a dáva sa za čelné sklo vozidla, ktorým sa prepravuje.

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
Ťažko zdravotne postihnutý občan má nárok na vydanie preukazu ŤZP (s ťažkým zdravotným postihnutím) v zmysle zákona 447/2008 Z. z. pri splnení podmienok. Preukaz ŤZP umožňuje využívanie niektorých výhod, najmä lacnejšiu dopravu, v niektorých prípadoch aj bezplatnú. Umožňuje zníženie viacerých administratívnych poplatkov štátu a obcí. Tieto výhody platia len na Slovenku a niektoré z nich sa vzťahujú aj na sprievodcu, pokiaľ je osoba na sprievodcu odkázaná.

Obr. 1 . Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Obr. 1 . Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (zdroj: Zbierka zákonov)
Obr. 2. Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
Obr. 2. Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (zdroj: Zbierka zákonov)

Parkovací preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím:
Európska Únia rozhodla, že občania so zdravotným postihnutím budú mať uľahčené parkovanie naprieč všetkými štátmi EU. K tomuto účelu zadefinovala „európsky model parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“. Tento preukaz môže získať osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom. Znova je potrebné splniť podmienky, ktoré ukladá zákon 447/2008 Z. z.

Obr. 3. Vzor parkovacieho preukazu – predná strana
Obr. 3. Vzor parkovacieho preukazu – predná strana (zdroj: Zbierka zákonov)
Obr. 4. Vzor parkovacieho preukazu – zadná strana
Obr. 4. Vzor parkovacieho preukazu – zadná strana (zdroj: Zbierka zákonov)

Označenie miest na parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím:
Takéto parkovacie miesta sú označené dopravnou značkou s medzinárodne uznávaným symbolom vozíčkara. Parkovať na takto označených miestach je viazané práve na parkovací preukaz. Vo veľa prípadoch ide o bezplatné parkovanie, inokedy ide len o zľavnené parkovanie alebo výhodné parkovacie miesto blízko vchodov do obchodov a inštitúcii, napríklad nemocníc. Vždy ide o rozhodnutie správcu parkoviska, lebo on znáša náklady z bezplatného parkovania. Niektorí správcovia parkovísk poskytujú na takýto preukaz zľavnené alebo bezplatné parkovanie aj na iných miestach.

Obr. 5. Značka IP 16 - vyhradenie parkovanie so symbolom E15 - miesta pre osobu so zdravotným postihnutím.
Obr. 5. Značka IP 16 - vyhradenie parkovanie so symbolom E15 - miesta pre osobu so zdravotným postihnutím. (zdroj: Zbierka zákonov)

Kedy dochádza k zneužitiu parkovacieho preukazu ZP?
Osoba, ktorej bol vydaný parkovací preukaz, nemusí mať vlastné auto, môže byť vozená napríklad autami svojich rodinných príslušníkov alebo používať služobné vozidlo. Pokiaľ dotknutá osoba sama jazdí alebo ju niekto vozí, tak je to v poriadku. Zneužívanie nastáva, keď si niekto parkovací preukaz požičia a alebo ho odcudzí a používa ho pri parkovaní, ktoré nesúvisí s dopravou osoby uvedenou na parkovacom preukaze. Zneužitím je aj samotná výroba kópií preukazu vo formáte originálu alebo výroba preukazu s pozmenenými údajmi.

Prečo je v takto jednoznačne zadefinovanej veci problém ?
Keď niektoré mestá zaviedli systém rezidentského parkovania, tak atraktivita takéhoto preukazu výrazne vzrástla. Niekde naň vydávajú rezidentskú parkovaciu kartu so zľavou alebo bezplatne a inde ho uznávajú priamo ako oprávnenie parkovania v rezidentných zónach.

Skutočnosť týchto výhod a slabá ochrana proti falzifikácii robí z neho veľmi lákavú vec na falšovanie alebo kradnutie. Na čelnej strane parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je len číslo preukazu, platnosť a inštitúcia, ktorá ho vydala.

Hoci na zadnej strane je aj meno, priezvisko, fotografia, v niektorých štátoch aj hologram, je to z praktického hľadiska bezpredmetné. Preukaz sa umiestňuje za čelné sklo vozidla a pri kontrole zvonka zadnú stranu nevidno.

Naozaj niekto takýto parkovací preukaz ZP falšoval?
Áno falšoval. Nedávno súd odsúdil prvého zneužívateľa takéhoto preukazu na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov. Tento prípad nie je ojedinelý, no je prvý, kedy falšovateľ dostal po prstoch. Viac o tomto prípade tu: https://www.ta3.com/clanok/1030805/odhalit-zneuzitie-karty-ztp-je-narocne.html.

Prečo je odhalenie falošného parkovacieho preukazu tak náročné?
EÚ pozabudla na verejný európsky register parkovacích preukazov, kde by bolo možné cez internet zadaním čísla preukazu overiť jeho pravosť a platnosť. Navyše parkovací preukaz neobsahuje bezdrôtovú technológiu, ktorá by mohla umožniť automatické bezkontaktné overenie preukazu priamo na parkovacom mieste.

Je možné riešiť túto situáciu aj inak než na úrovni EÚ?
Áno, dnes už existujú smart parkovacie riešenia , ktoré odhaľovanie falošných parkovacích preukazov môžu uľahčiť. Neriešia síce problém jednoduchého falšovania samotných preukazov, no prispievajú aspoň k zlepšeniu kontroly neoprávneného parkovania. Sú založené na tom, že pri vybavovaní rezidentskej karty alebo pri parkovaní na vyhradenom mieste so symbolom vozíčkara, aj v prípade bezplatného alebo zľavneného parkovania, je potrebné do aplikácie, alebo parkovacieho automatu (ak taký na danom mieste je) okrem EČV (evidenčné číslo vozidla) zadať aj číslo parkovacieho preukazu ZP.

Ako funguje takáto kontrola:
Parkovacia aplikácia v mobile pošle do centrály dátum, čas, súradnice parkovacieho mesta, EČV a číslo ZŤP parkovacieho preukazu. Ďalej je to na dokonalosti centrálneho systému, ktorý dokáže odhaliť viacnásobné parkovanie na jeden parkovací preukaz v tom istom čase na rôznych miestach. Ako je to možné? Falzifikátori parkovacích preukazov ŤZP často kopírujú originál. Jeden parkovací preukaz ZP tak má zrazu viac majiteľov.

Pokiaľ by sa na Slovensku prepojila databáza majiteľov parkovacích preukazov ŤZP cez API (slúži na programové prepojenie služieb) s takýmito parkovacími aplikáciami, veľmi ľahko by sa dali identifikovať aj neplatné alebo falošné preukazy s reálne neexistujúcim číslom preukazu. Smart parkovacie riešenia môžu mať v rámci rozšírenej funkcionality aj prepojenie na mestskú políciu a tým pádom dokážu na miesto neoprávneného parkovania ihneď vyslať hliadku. Takúto funkcionalitu zatiaľ neimplementovalo žiadne mesto na Slovensku.

Záver:
Osobne si myslím, že by pomohlo, keby obce v rámci budovania rezidentského parkovania mysleli aj na parkovanie vozidiel ťažko zdravotne postihnutých občanov a efektívnu kontrolu parkovania na takýchto miestach a podľa toho vyberali parkovací systém. Globálne, elegantne a definitívne môže situáciu vyriešiť až rozhodnutie z EU, ktoré by do parkovacích preukazov ŤZP zakomponovalo bezdrôtovú identifikačnú technológiu. Takto by parkovacie miesto so symbolom vozíčkara monitorované smart parkovacou aplikáciou vedelo komunikovať s parkovacím preukazom ŤZP v aute, a tak by sa zabezpečila vysoká plnoautomatická kontrola. Iba pri efektívnej kontrole budú parkovacie miesta so symbolom vozíčkara slúžiť výhradne tým, pre ktorých sú určené.

Skryť Zatvoriť reklamu