Výroba solárnej elektriny verzus jej využiteľnosť

Písmo: A- | A+

Prečo distribučné siete odmietajú platiť za prebytky elektriny zo solárnych elektrární? Ako zvýšiť využiteľnosť elektriny vyrobenej strešnými fotovoltickými elektrárňami?

Je iste správne dbať na dobrú kvalitu životného prostredia, ale všetko s mierou. Do roku 1989 sa kvalitou životného prostredia nikto veľmi nezaoberal a po roku 1990 došlo k opačnému extrému. Veľmi hlasno sa začala propagovať elektrická energia z obnoviteľných zdrojov a krajinu, predovšetkým v Českej republike, začali hyzdiť polia solárnych panelov. A nejde len o krajinu. Úplne nezmyselne došlo v rokoch 2008 – 2010 k veľkej finančnej podpore solárnej elektriny bez ohľadu na problémy, ktoré dodávka elektriny do distribučnej siete spôsobuje. Dochádza k zhoršovaniu kvality elektriny dodávanej distribučnou sieťou, vznikajú rôzne prepätia, prúdové rázy a toky elektriny cez nulový vodič. Majitelia veľkých solárnych elektrární inkasovali tučnú finančnú podporu, ktorá sa, samozrejme, premietla do zvýšenej ceny elektriny normálnych spotrebiteľov.

Na solárnu elektrinu sa je nutné dívať ako na doplnkový zdroj určený predovšetkým na samozásobenie. Touto cestou šlo napríklad Nemecko, kde solárne panely nájdete na veľkom množstve domových striech. V súčasnosti má Slovenská republika možnosť čerpať dotácie na stavbu malých fotovoltických elektrární zo štrukturálnych fondov Európskej komisie, čo môže rozvoj týchto elektrární na Slovensku podporiť. Treba však upozorniť na to, že nie je možné prebytky takto vyrobenej elektriny dodávať do distribučnej siete za úplatu. Pri plánovaní stavby malej fotovoltickej elektrárne sa treba zamerať predovšetkým na to, aby vyrobená elektrina bola v maximálnej miere na mieste taktiež spotrebovaná. K tomu prispieva zásadná zmena zvyklostí pri používaní elektrických spotrebičov napr. presun prevádzky práčky alebo umývačky na čas, kedy je najväčšia pravdepodobnosť priameho využitia vyrobenej elektriny.

Strešná fotovoltická elektráreň nie je zariadenie lacné a o to starostlivejšie musíte zvažovať, či je to pre vás správne riešenie. Ak chcete túto investíciu skutočne využiť, musíte sa ju svojím správaním prispôsobiť . Solárna elektrina má zmysel a je prínosom, ak sa spotrebuje v mieste, kde je vyrobená. 

Skryť Zatvoriť reklamu