Hitler by asi mohol vychovávať deti

Písmo: A- | A+

Keď 26 koaličných poslancov hlasuje s fašistami, je to viac než porušenie koaličnej zmluvy. Je to vážny problém. V čom sa mýlia a čo hovoria na výchovu detí pármi rovnakého pohlavia odborné asociácie?

V dôvodovej správe sa hovorí o “zvrátenosti”

Za zvrátené považujem obdobie nacizmu, kedy veľké množstvo občanov bolo vystavených bezprecedentným krutostiam a stratám životov kvôli tomu, čo sami nemohli ovplyvniť (rasu, pôvod, sexuálnu orientáciu).

Ak by na Slovensku žil napr. Hitler, ten by si asi mohol adoptovať alebo vychovávať deti bez problémov, pretože podobný zákon by sa ho - ako heterosexuála - nijako nedotýkal.

Protichodné je, že pritom mnohí poslanci, ktorí hlasovali za tento návrh zmeny v Ústave(!), hlasovali predtým aj za zákaz interrupcií. Čiže chránim život od počatia, ale potom hlasujem za návrh poslancov vyznávajúcich ideológiu nacizmu, ktorý tiež staval svoju ideológiu na rodine a pritom spôsobil smrť 11 miliónom ľuďom?

Ideálny model rodiny je podľa nich “otec a mama”

V takomto modeli otca a matky vyrastalo viacero despotov, ktorí vo svojom šialenstve priniesli utrpenie a biedu svojim aj iným národom:

Ivan IV.,Leopold II., Talat Pasa, Mussolini, Stalin, Choibalsan, Franco, Mao Zedong, Pol Pot, Pinochet, Idi Amin, a ďaľší tyrani.
Takže tvrdenie, že otec a mama sú zárukou morálnej a osobnostnej kvality vo výchove jedinca - sa takto nepotvrdzuje. Viac ako o sexuálnu orientáciu rodičov tu ide o osobnostnú vyzrelosť, emocionálnu stabilitu a dostatočné zázemie rodičov.

Výchova detí pármi rovnakého pohlavia

V nasledujúcej časti ponúkam prehľad postojov asociácií a komôr združujúcich odborníkov v danej oblasti:

Americká psychologická asociácia 

Americká psychologická asociácia (APA) a ďalšie zdravotnícke a vedecké organizácie na základe pozoruhodne dôsledného výskumu lesbických a homosexuálnych rodičov a ich detí dospeli k záveru, že neexistujú vedecké dôkazy o tom, že účinnosť rodičovstva súvisí so sexuálnou orientáciou rodičov. To znamená, že rodičia lesbičiek a homosexuálov s rovnakou pravdepodobnosťou ako rodičia heterosexuálov, poskytnú svojim deťom podporné a zdravé prostredie. Tento súbor výskumov ukázal, že prispôsobenie, vývoj a psychická pohoda detí nesúvisia s rodičovskou sexuálnou orientáciou a že u detí lesbických a homosexuálnych rodičov je rovnako pravdepodobné, že budú prosperovať ako deti heterosexuálnych rodičov.”

Americká psychoanalytická asociácia

Americká psychoanalytická asociácia prijala toto politické vyhlásenie na podporu rodičovstva homosexuálov a lesbičiek v máji 2002:

"Americká psychoanalytická asociácia podporuje pozíciu, že najdôležitejšie hľadisko pri rozhodovaní o rodičovstve, vrátane počatia, výchovy dieťaťa, adopcie, vizitácie a starostlivosti o dieťa, je najlepší záujem dieťaťa. Hromadené dôkazy naznačujú, že najlepší záujem dieťaťa si vyžaduje pripútanosť zaväzujúcich, obohacujúcich a kompetentných rodičov. Malo by sa určiť hodnotenie jednotlivca alebo páru z hľadiska týchto rodičovských vlastností bez toho, aby boli dotknuté otázky týkajúce sa sexuálnej orientácie. Jednotlivci a páry homosexuálov a lesbičiek sú schopní uspokojiť najlepší záujem dieťaťa, mali by im byť priznané rovnaké práva a mali by akceptovať rovnaké zodpovednosti ako heterosexuálni rodičia. Prijatím tohto vyhlásenia o pozícii podporujeme výskumné štúdie, ktoré rozširujú naše chápanie vplyvu tradičného rodičovstva aj rodičov homosexuálov / lesbičiek na vývoj dieťaťa. “

Americká psychiatrická asociácia

Americká psychiatrická asociácia prijala na svojom zasadnutí v novembri 2002 toto vyhlásenie o pozícii:

“Americká psychiatrická asociácia podporuje iniciatívy, ktoré umožňujú párom rovnakého pohlavia osvojiť si deti a byť spolu rodičmi, a podporuje všetky súvisiace zákonné práva, výhody a zodpovednosti, ktoré z týchto iniciatív vyplývajú.”

Americká akadémia rodinných lekárov

Americká akadémia rodinných lekárov prijala na svojom zasadnutí v októbri 2002 toto vyhlásenie o stanovisku:

„ROZHODNUTÉ, aby AAFP zaviedla politiku a podporovala legislatívu, ktorá podporuje bezpečné a výchovné prostredie vrátane psychologickej a právnej bezpečnosti pre všetky deti vrátane adoptívnych rodičov bez ohľadu na sexuálnu orientáciu rodičov.“

Americká akadémia psychiatrie detí a adolescentov (1999)

Americká akadémia psychiatrie detí a adolescentov schválila v roku 2009 toto vyhlásenie na podporu homosexuálneho, lesbického, bisexuálneho, transrodového a queer rodičovstva:

„Všetky rozhodnutia týkajúce sa starostlivosti o dieťa a rodičovských práv by mali spočívať na záujme dieťaťa. Neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali alebo podporovali skutočnosť, že rodičia, ktorí sú lesbičkami, homosexuálmi, bisexuálmi alebo transrodovými osobami, sú samy o sebe nadradení, podradní alebo nedostatočne zruční v rodičovskej oblasti, v záujmoch zameraných na dieťa a pripútanosti rodiča k dieťaťu - v porovnaní s heterosexuálnymi rodičmi. Neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy, ktoré by preukazovali, že sexuálna orientácia alebo rodová identita rodiča nepriaznivo ovplyvnia vývoj dieťaťa.

Lesbické, homosexuálne, bisexuálne, transrodové osoby historicky čelili prísnejšej kontrole ako heterosexuálne orientované osoby, pokiaľ ide o ich práva byť alebo stať sa rodičmi. Americká akadémia psychiatrie detí a adolescentov je proti akejkoľvek diskriminácii jednotlivcov na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, pokiaľ ide o ich práva ako opatrovníckych, pestúnskych alebo adoptívnych rodičov. “ 

Vyjadrenia ďaľších odborných asociácií môžete vzhliadnuť tu.

Výpoveď mladého muža, ktorý vyrastal v prostredí dvoch mám:

Nevidieť žiadnu “deviáciu ani znaky sexuálneho zneužívania” - ako to proklamovali kotlebovskí “experti”. Jeho vystupovanie je kultivovanejšie ako prejav všetkých predkladateľov tohto zákona dokopy.
 

Všetci ľudia zdieľame 99,9% rovnakej DNA

Podľa vedcov sú všetky ľudské bytosti z hľadiska genetickej výbavy identické na 99,9 percent. Prečo robiť ústavné divadlo kvôli 0,1% odlišnosti? A kde je viera v Boha,ktorý stvoril údajne všetkých ľudí na svoj obraz? 

Je škoda, že títo poslanci v 0,1% vidia 99,9% odlišností namiesto toho, aby videli, že aj po genetickej výbave sme si takmer na 100% rovní.

Z histórie aj aktuálneho diania vo svete je evidentné, že vyvyšovanie sa jednej skupiny nad druhou, jedného národa nad iným, jedného náboženstva nad ďaľším - viedli ku vykorisťovaniu, zneužívaniu, konfliktom či vojnám. 

Preto sú demokratické krajiny postavené na rovnosti všetkých občanov. Ak niekoho hodnoty korešpondujú s fašistami, je to memento.

Otvorený list rodičov, starých rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí adresovaný poslancom a poslankyniam NRSR podpísalo už vyše 7700 ľudí. Môžete sa pridať tu.

Doplnenie: VEREJNÁ VÝZVA 700 SLOVENSKÝCH ODBORNÍČOK A ODBORNÍKOV Z POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ na Slovensku, ktorou sa ohradili voči návrhu zákona obmedziť práva transrodových ľudí žiť v súlade so svojou skutočnou identitou a vziať status rodín LGBTQI+ ľuďom, ktorí spoločne vychovávajú deti.
 

Skryť Zatvoriť reklamu