Rok svätého Jozefa v Cirkvi - myšlienky o sv. Jozefovi z domácich úloh žiakov

Písmo: A- | A+

V tomto týždni som zadal žiakom úlohu, aby mi napísali nejakú peknú myšlienku o sv. Jozefovi, ktorého sviatok dnes slávime. Zopár myšlienok ma zaujalo a chcem sa s nimi podeliť aj s vami čitateľmi.

Jozef Nazaretský bol podľa biblie manželom Panny Márie, ktorá porodila Ježiša Krista ako jednorodeného a jediného syna Boha Otca.

Jozef bol pestún Ježiša. Vo Svätom Písme je o ňom veľmi málo. Pred zákonom bol Ježišovým otcom.

Jozef bol synom Jakuba z Júdovho kmeňa, pochádzal z Dávidovho kráľovského rodu, povolaním bol tesár.

Zobral si Pannu Máriu za ženu, aj keď vedel, že dieťa čaká s Bohom Otcom.

Keď Mária počala, bolo to tajomstvo a ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Podľa vtedajších zvykov by ju mal dať ukameňovať.

Jozef bol hlava rodiny a mal ju chrániť. Hlavne pred nebezpečenstvom. Vychovával Ježiša.

Sv. Jozef bol nevlastný otec Ježiša Krista. Prijal ho ako vlastného syna.

Sv. Jozef je potomok kráľa Dávida, a aj tak bol chudobný tesár.

Sv. Jozef je patrónom dobrej smrti, tesárov, stolárov, rezbárov. Ďalej je patrónom Cirkvi, rodín, manželov, otcov, detí, mládeže, sirôt. Ešte aj robotníkov, remeselníkov a vychovávateľov.

Svätému Jozefovi sa zjavil anjel, ktorý mu povedal, že má zobrať dieťa a matku a utiecť do Egypta, pretože Herodes bude v Betleheme hľadať Ježiša a bude ho chcieť zavraždiť. Opäť sa mu zjavil anjel a povedal, že sa má vrátiť späť do izraelskej zeme.

Sv. Jozef je jeden z najpopulárnejších svätých, narodil sa v Betleheme, preto sa tam išiel dať zapísať pri sčítaní ľudu, ktoré nariadil cisár Augustus. Zomrel v Nazarete.

Jozef necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, a hoci sa mu zdajú tajomné, prijme ich a preberie za ne zodpovednosť. Urobí ich súčasťou vlastného príbehu.

Sv. Jozef zaiste nie je zmierený so všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny.

Láska, ktorá chce vlastniť, zadúša.

V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. Našou prvou reakciou je často sklamanie.

Sv. Jozef zomrel v náručí Ježiša a Márie, a preto sa tento spôsob smrti považuje za tú najšťastnejšiu formu a z tohto titulu sa stal patrónom (dobrej smrti).

Jozef nechal bokom vlastné myšlienky a starosti, staral sa o ostatných.

Sv. Jozef bol mierumilovný, zodpovedný otec rodiny, pracovitý a verný svojmu remeslu stolára.

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu: „Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom...“

Bol to muž veľkej viery a žil pre rodinu. Bol mužom konajúcim z lásky a mužom obety. Od začiatku Cirkvi bol sv. Jozef uctievaný a vzývaný ako jej ochranca.

Sv. Jozef bol muž Panny Márie. Veľmi dobre sa o ňu staral, keď čakala Ježiša. Bol to služobník spásy. Od 8. storočia je meno Jozef zaznačené v kalendári.

Sv. Jozef urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske, vloženej do služby Mesiášovej.

Vlasť nepotrebuje krv, ktorej sa prelialo príliš mnoho na horských nivách, ale potrebuje pot.

Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.

Pápež František vyhlásil mimoriadny rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí pristúpili k svojej úlohe zodpovedne a svedomito podľa vzoru pracovitého pestúna Pána Ježiša. Možno vás ich myšlienky, úvahy a postrehy potešia, povzbudia a prispejú ku krátkemu zamysleniu. Pre mňa boli peknou inšpiráciou k napísaniu tohto blogu.

Svätý Jozef nech oroduje v nebi za nás hriešnych!

Nežný sv. Jozef pre čistú lásku, ktorou si miloval Ježiša ako svojho Syna a Boha a Pannu Máriu ako svoju milovanú manželku, popros, drahý svätec, Najvyššieho, aby mi udelil milosť, o ktorú ťa úpenlivo prosím. Amen.

Skryť Zatvoriť reklamu