List pani prezidentke

Písmo: A- | A+

Pani prezidentka Čaputová Z masmédií som sa dozvedel, že ste si včera uctila pamiatku obetí holokaustu pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

Pani prezidentka, dovoľujem si vás úctivo, ale dôrazne upozorniť, že výraz HOLOKAUST je absolútne nevhodné slovo na spájanie s udalosťou vyvražďovania židov! V prílohe vám posielam vysvetlenie. To vysvetlenie je dostatočné na to, aby ste v tejto otázke zjednala pre Slovensko nápravu!

Že nejaký politický nedouk, alebo šplhúnsky žurnalista pre 30. rokmi použil tento výraz - za to nemôžeme. Ale ak by sme nevhodné slovo používali naďalej aj my len preto, "že sa už ujalo" , staviame sa tým do rady dobrovoľných zadebnencov. A to predsa nechceme. 

Potrebuje to kus odvahy, nahradiť nevhodný výraz správnym, ale stojí to za to. V tom vám želám nielen potrebnú odvahu, ale aj múdrosť a ostatné, čo k tomu treba.

Dušan S e b e r í n i

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Lingvistické okienko - holokaust

Výraz holokaust je prísne biblický starozákonný pojem a znamená spaľovanú obeť prinášanú Bohu. V starom zákone sa nachádza tento výraz vyše 260 krát.

Už vyše dvadsať rokov sa u nás hlavne v tlači používa výraz holokaust. Je smutné, že naslovovzatí žurnalisti, politici, aktivisti a mnohí iní používajú toto slovo vo význame, ktorý toto slovo nereprezentuje!

Hlásim sa ku kresťanskej vierouke, bibliu poznám dosť dobre a preto dôrazne prosím všetkých, ktorí toto slovo tak radi omieľajú, aby ho prestali používať!

Známy text o potope sveta končí tým, že Noe po vystúpení z archy obetoval:

A Noe postavil Bohu oltár a vzal zo všetkých čistých hoviad a zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári {Gn 8:20}

Tam kde máme v slovenčine preklad spaľované, respektíve zápalné obete, v iných jazykoch to znie nasledovne: 

y ofreció holocausto en el altar {špan.}.
et il offrit des holocaustes sur l'autel {franc.}.
e offrì olocausti sull’altare {tal.}.
ed offerse olocausti sopra l’altare {tal.}.
et volucribus mundis obtulit holocausta super altare {lat}

Ak sa dnes žongluje výrazom, ktorý má celkom iný význam ako udalosť o ktorej hovoria či píšu, je to z dvoch dôvodov. 

Prvým dôvodom je totálna neznalosť a druhým dôvodom je akési znevažovanie biblických pojmov.

Ja dôrazne upozorňujem,
že vo vyhladzovacích táboroch počas druhej svetovej vojny nešlo o holokaust!

Holokaust znamenal v dávnej minulosti starozákonnej doby zápalnú obeť prinášanú Bohu, kdežto vo vyhladzovacích táboroch išlo o vyvražďovanie židov!

Starozákonné obete navždy skončili obeťou Ježiša! 

Keď už pisatelia a politici nasilu potrebujú znova a znova omieľať spomínanú udalosť, nech si overia, že samotní židia používajú pre túto udalosť výraz ŠOA, čo znamená záhuba. Kto má pochybnosti, odkazujem ho na vynikajúci Hebrejsko-slovenský slovník od Valeriana Trabalku, kde je heslo šoah na strane 366 vo význame katastrofa, nešťastie, zničenie, záhuba. Heslo holokaust (hebr. ála) je na strane 288 vo význame spaľovaná obeť. (Treba ešte poznamenať, že slovo holokaust je gréckeho pôvodu, prevzaté z gréckeho prekladu Starého zákona, zvaného Septuaginta.)

ZÁVER

Celopalový systém starozákonných obetí sa nijako nesmie prirovnávať k zabíjaniu židov vo vyhladzovacích lágroch !

Biblia len v jednom prípade uvádza príbeh, keď mal byť celopalom obetovaný človek, ale ten príbeh je o poslušnosti Bohu a nie o obeti. Je to známy biblický príbeh o tom, ako mal Abrahám obetovať Izáka. Obsahuje ten istý výraz „holokaust“...

 

Skryť Zatvoriť reklamu