Chceli by ste poberať dôchodok vo výške platu ? viď prílohu - výpočet

V prílohe k blogu: „DÔCHODKOVÁ REFORMA DANTE – rekapitulácia“ sa pokúsim názorne vysvetliť a  vyčísliť aké finančne výhody môže priniesť sporiteľom nami navrhovaná reforma sporenia.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

SÚČASNÝ STAV

I. pilier Dôchodkového poistenia.

Slúži na vyplácanie dôchodkov pre všetkých dôchodcov, ktorí splnili zákonné podmienky.

Peniaze do dôchodkového fondu Sociálnej poisťovne (SP) plynú z odvodov z miezd pracujúcich (vymeriavacích základov u živnostníkov) a to vo výške 18%.

Keďže tieto príjmy nestačia na výplatu dôchodkov ďalších 10% tvoria rôzne iné zdroje, najmä umelo navýšené odvody zinkasované od zamestnancov a ich zamestnávateľov na iné účtovné položky SP. Jedná sa o utajovanú kamufláž, ktorá má zakryť financovanie každoročného takmer 2-oj miliardového deficitu dôchodkového fondu SP (slúžiaceho v prevažnej miere na výplatu starobných dôchodkov) pred zrakmi verejnosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vyberané peniaze SP sú okamžite vyplácané starobným a invalidným dôchodcom, vdovám, vdovcom a sirotám. V roku 2017 tvorila suma vyplatených dôchodkov SP - 6,766 miliard Eur.

Priemerný dôchodok poistencov SP, ktorí si nesporili v II. pilieri je v súčasnosti 440 €. Tvorí takmer 50% z výšky vyplácaných priemerných miezd (1 000 € v hrubom).

Priemerný dôchodok z I. piliera pre poistencov, ktorí si nesporili v II. pilieri (teda im nebol krátený dôchodok o cca 1/3 – 180€ = 360€) v r. 2044 bude tvoriť iba približne 35? % z priemerných hrubých platov cca 2 000 €, teda - 560 €.

II. pilier Dôchodkového sporenia

SkryťVypnúť reklamu

Slúži na kompenzáciu znížených doživotných dôchodkov od SP o odvody do sporenia v II. pilieri.

Stačí spĺňať príslušné kritéria (pracovať a mať menej ako 35 rokov) a prihlásiť sa do sporenia.

Nič iné už do konca života nemusíte robiť, o nič sa nemusíte starať (ak nechcete), ani prispievať zo svojich peňazí (hoci môžete), skrátka o všetko sa postará štát, dôchodkové správcovské spoločnosti a komerčné životné poisťovne. Samozrejme nič nie je zadarmo ale vás to nemusí vôbec mrzieť keďže výsledok zistíte až pri konečnom porovnávaní vami dosiahnutého dôchodku s dôchodkom bez sporenia.

Takto hazarduje so svojimi dôchodkami až 80% sporiteľov II. piliera.

SkryťVypnúť reklamu

V súčasnosti ani po 14-tich rokoch sporenia vyplácané dôchodky sporiteľov z I. piliera spolu s úsporami z II. piliera nedosahujú v priemere výšku poskytovaných dôchodkov bez sporenia, teda iba z I. piliera od SP.

Tento nepriaznivý výsledok má viacero dôvodov.

Tým najzávažnejším je vykazované v priemere iba 2,4% zhodnocovanie úspor sporiteľov.

V porovnaní na zhodnocovanie platov, teda aj príjmov SP kopírujúcich najmä rast miezd (v priemere 4%-ný), je takéto nízke zhodnocovanie úspor zo sporenia trestuhodné, avšak nepostihnuteľné a takmer nemenné.

Pritom pri tomto kumulovanom sporení v II. pilieri, pravidelným zhodnocovaním stále väčšieho obnosu peňazí na sporiacom účte prostredníctvom investičných fondov platí - čím dlhšie sporím, tým viac peňazí mám na účte, ktoré sa mi pravidelne zhodnocujú o vyššiu sumu.

SkryťVypnúť reklamu

Výsledok úspor aj pri priemernom 3 % zhodnocovaní po 40-tich rokoch sporenia od zavedeniaII. piliera bude v r. 2 044 vykazovaný iba vo výške cca - 60 000 €.

Tieto úspory budú sporiteľovi stačiť na doživotné vyplácanie približne rovnakého dôchodku aký by dosiahol iba z 1. piliera ak by si nikdy nesporil.

Teda daný tuctový sporiteľ sporením v II. pilieri za súčasných podmienok - nič nezíska.

III. pilier Dôchodkového sporenia

III. pilier bol zriadený pre tých, ktorí si chcú sporiť na dôchodok aj z vlastných peňazí a zároveň využiť dobrovoľné príspevky na sporenie od svojho štedrého zamestnávateľa.

Princíp zhodnocovania úspor je rovnaký ako v II. pilieri prostredníctvom investičných fondov s tým rozdielom, že v III. pilieri je zhodnocovanie úspor vykazované za predchádzajúce obdobie v priemere ešte na nižšej úrovni (1,5?% - údaje DDS spred r. 2009 pre nízke zhodnocovanie taja) a poplatky za správu a služby so sporením spojené sú naopak až niekoľkonásobne vyššie.

Ďalšou nepochopiteľnou indispozíciou III. piliera je nezavedenie najvýkonnejších indexových fondov.

V súčasnosti si v ňom sporí približne o polovicu sporiteľov menej ako v II. pilieri.

Dôvodom nízkej účasti je najmä nezáujem zamestnávateľov prispievať do tohto sporenia, ktoré sa individuálne bez prispievania aj od zamestnávateľa sporiteľovi nevypláca.

V priemere do III. piliera prispieva sporiteľ iba 17 € (prevažne minimálnou čiastkou stanovenou zamestnávateľom). A zamestnávateľ prispieva v priemer 26 €, teda cca polovicou povoleného 6% vymeriavacieho základu vypočítaného z hrubej mzdy zamestnanca oslobodenej od dane.

Aj preto sú v III. pilieri celkové úspory viac ako 4 násobne nižšie ako v II., hoci je na trhu dlhší čas. 

V priemere si sporitelia za 40 rokov v III. pilieri takto nasporia iba cca – 35 000 €.

Sporiteľom (platená) komerčná životná poisťovňa pri výpočte solidárneho doživotného dôchodku z takto ušetrených peňazí im mesačne prispeje 80? € k dôchodku.

Rekapitulácia – súčasný systém sporenia:

V r. 2044 keď na Slovensku budú priemerné platy cca 2000 € náš priemerný dôchodca dostane:

1. ako výlučný poistenec SP - mesačný dôchodok vo výške ... 560 €

2. ako poistenec SP + bežný sporiteľ v II. pilieri - mesačný dôchodok vo výške ... 630 € (Cirka pomerom 380 € z I. piliera a 250 € zo 60 tis. úspor vyplácaných komerčnou poisťovňou).

3. ako poistenec SP + bežný sporiteľ III. piliera- mesačný dôchodok vo výške ... 680 € (560 z I. piliera + 120 € od komerčnej životnej poisťovne).

Ak poistenec SP sporil v II. aj III. pilieri mesačný dôchodok vyplácaný vo výške ... 750 € (380 € z I. piliera + 250 € z II. piliera + 120 € z III. piliera)

Podobný ešte pesimistickejší výsledok s ukončením sporenia až v r. 2062 vykazuje napr. aj kalkulačka denníka Trend

Výsledok sporenia - dôchodok
Výsledok sporenia - dôchodok (zdroj: Trend)

VÝSLEDOK SPORENIA V DANTE

Prečo tvrdíme, že by sporiteľ (homo sapiens – teda človek rozumný), ktorý sa chce svedomite zabezpečiť na dôchodok by mohol v r. 2060 po 42 rokoch sporenia keď by sa priemerná mzda už pohybovala na úrovni cca 2 500 € dosiahnuť mesačný dôchodok vo výške priemerného platu?

Optimálne sporenie na dôchodok:

Predpokladajme, že priemerný mesačný dôchodok od SP bude v tom čase tvoriť (cca 35% z priemernej čistej mzdy – v hrubom 2 500 €) - 700 € (+ 100 € v našom sporení - vysvetlenie v 6. bode)

1. Potom priemerný dôchodok sporiteľa poberaný od SP po odpočítaní 6% príspevkov poskytnutých na sporenie = 1/3 z 18% odvodov do dôchodkového fondu bude - 466 €

2. Sporiteľ sporiaci z vlastných peňazí s pravidelným vkladom vo výške 6% (čiastočne alebo úplne? nezdanenej) hrubej mzdy v indexových (akciových) fondoch iba so 6 %-ným zhodnocovaním úspor nasporí – 100 000 € (Táto výška úspor ďaleko zaostáva za propagovanou – viď obrazovú dokumentáciu nižšie)

 3. Z príspevkov od SP vo výške 6% odvodov zo mzdy sporiteľa v indexových (akciových) fondoch so 6 % zhodnocovaním úspor nasporí ďalších – 100 000 €

4. Z príspevkov od zamestnávateľa vo výške 6% nezdanenej mzdy sporiteľa v indexových (akciových) fondoch so 6 % zhodnocovaním úspor nasporí taktiež – 100 000 €

5. Dôchodková správcovská spoločnosť počas 20 ročného obdobia vyplácania dôchodkov z počiatočných 300 000 € vykázaných úspor pokračujúcim 6 %-ným zhodnocovaním vyprodukuje ďalšie navýšenie dôchodku minimálne – 100 000 €

6. A z navýšených príjmov v Dôchodkovom fonde SP (z dobrovoľne vrátenej 1/3 úspor cca 100 000 € od cirka ½? ostatných sporiteľov) na základe pre nich výhodnejšej voľby výberu zostávajúcich úspor (200 000 €) výmenou za plný doživotný dôchodok z I. piliera, sa aj tomuto sporiteľovi, ktorý si zvolil postupný výber celých úspor v dôchodku zvýši mesačný dôchodok (tak ako všetkým poistencom I. piliera SP) minimálne o – 100 €

VÝSLEDOK:

Počas 20–tich rokov uvedený dôchodca, ktorý sa rozhodne pre mesačný výber dôchodku na základe tohto sporenia bude dostávať v priemere až – 2 200 Eur v čistom !  (100 000 + 100 000 + 100 000 + 100 000) = 400 000 : 20 = 20 000 : 12 = 1 666 + 466 + 100 = 2 232 €)  

Paradoxom je, že ak si v našom sporení nevložíte z vlastných peňazí ani Euro, aj tak môžete z príspevkov zamestnávateľa nasporiť až 100 000 € (ako 6 % zhodnocovanie jeho vkladov), ktoré ak si ponecháte na sporiacom účte aj v dôchodku, tak sa vám budú naďalej zhodnocovať spolu o 30 000?€ a dôchodok z I. piliera pritom dostanete 700 (+ 100) €, teda v plnej výške ako keby ste si nikdy sporenie nezaložili.

A ak vrátite úspory z príspevkov SP späť do Dôchodkového fondu SP za účelom získania doživotného dôchodku v plnej výške, ostane vám 200 000 €, s ktorými si okrem výberu peňazí, či ďalšieho vysokého zhodnocovania v dôchodku (cca 60 000 € za 20 rokov postupného výberu) ponechaním na sporiacom účte už môžete robiť kedykoľvek - čokoľvek.

Platiť pri takomto sporení budete už iba jednej (lacnejšej a oveľa efektívnejšej správcovskej spoločnosti), ktorá sa postará o čo najvyššie zhodnocovanie úspor, keďže aj jej zisk bude plne závislý od efektívnosti zhodnocovania vašich úspor a na prípadnej strate sa bude musieť rovnako podieľať.

A nebudete už musieť zo svojich úspor živiť žiadne komerčné životné poisťovne znižujúce vám vaše úspory pri vyplácaní oklieštených dôchodkov ako je tomu v súčasnosti.

Množstvo ďalších výhod v prospech sporiteľov, ktoré súčasný systém sporenia neponúka a ani zo svojej podstaty nemôže ponúknuť je podrobne opísaných v predchádzajúcich Blogoch a v samotnom Projekte 

Tým, ktorí neveria, že sa dá uvedeným sporením nasporiť 3 - 4 x 100 000 € a pravdepodobne aj oveľa viac peňazí sa môžu presvedčiť na stránkach kalkulačiek s rovnakým princípom možného zhodnocovania úspor v súčasnom II. pilieri, ako je napr. Finančný kompas:

Kalkulačka
Kalkulačka (zdroj: Finančný kompas)

Ak chcete dostať v živote šancu na poberanie ozaj dôstojného dôchodku aj vo výške svojho pôvodného platu - podporte nás – podporíte tým iba seba.

Nie nežiadame finančnú podporu ale napr. obyčajné prihlásenie do skupiny DANTE na Facebooku aby sme sa spolu pokúsili prinútiť kompetentných vážne a odborne sa zaoberať riešením hrozivej situácie v poberaní dôchodkov. Ešte stále je čas začať. Avšak zajtra už môže byť neskoro.

Vážení? politici !

My nič od vás nechceme, iba aby ste dali šancu slobodnej voľbe.

Aby sa mohli aj vaši voliči a všetci ostatní sami rozhodnúť, či si chcú sporiť pre lepší a šťastnejší život na dôchodku aj v inom sporení - hodnom 21. storočia.

Vo vyspelom svete by takáto požiadavka bola vašou povinnosťou - konať.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu