Dôchodky v ohrození - musíme sa báť staroby? 1."ÚVOD"

V nasledujúcej sérii (10 článkov) vám chcem poskytnúť pravdivý obraz o histórii, súčasnosti a perspektívach dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom štátom podporovaného sporenia na dôchodok.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

 Pokúsim sa v krátkosti vysvetliť prečo o pár rokov podľa naprostej zhody väčšiny odborníkov venujúcich sa tejto oblasti sociálneho zabezpečenia seniorov hrozí kolaps vo vyplácaní starobných dôchodkov lebo pri súčasnom nastavení politiky dôchodkového zabezpečenia onedlho nemusí značná časť vyplácaných dôchodkov dosahovať ani úroveň životného minima.

Naši analytici, prognostici, vedeckí pracovníci a všeobecne uznávaní odborníci na dôchodky zhodne odporúčajú štátu ako jediné možné riešenie do budúcna - neustále predlžovanie veku odchodu do dôchodku a postupné znižovanie vyplácanej výšky dôchodkov v porovnaní na priemerné mzdové ohodnotenie. Hoci je od výplaty pravidelných dôchodkov závislá väčšina dôchodcov, údajne sa bez prijatia takýchto tvrdých opatrení v krátkej budúcnosti nezaobídeme lebo terajší spôsob financovania dôchodkov je dlhodobo neudržateľný. V tom im musíme dať za pravdu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

My ale zároveň tvrdíme, že sa dôchodková politika dá robiť aj inak - oveľa efektívnejšie.

Nielen že to tvrdíme ale svoje tvrdenia vieme hodnoverne dokázať.

Preto sa pokúsim v sérii článkov, snáď dostatočne zrozumiteľným spôsobom, rozborom niekoľkých zásadných častí komplexne spracovaného návrhu reformy dôchodkového sporenia vysvetliť ako sa dá takmer istému kolapsu dôchodkového zabezpečenia zabrániť.

Spôsob akým sa tento obrat a výsledok dá dosiahnuť je podrobne zdokumentovaný vo vyhotovenom projekte DANTE. Navrhli sme nový spôsob sporenia s názvom – Doplnkové dôchodkové sporenie k I. pilieru – v skrátenej forme DDS k I. pilieru.

SkryťVypnúť reklamu

Projekt vyhotovili členovia Klubu odborných poradcov (KaO).

Vznikol z podnetu ľudí, ktorí sa už nemohli pozerať na anarchiu a svojvôľu pri tvorbe a neustálych, často nič pozitívne neriešiacich zásahoch do sporiacich systémov a v uprednostňovaní vlastných záujmov pred efektívnym riešením v prospech všetkých sporiteľov a poistencov.

Našou snahou je ponúknuť riešenie a východisko z tejto hrozivej situácie na základe navrhnutých systémových a dlhodobých zmien. Zmien, ktoré môžu nadobro nielen odvrátiť hrozivú situáciu ale naopak prispieť k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov pomocou vyšších úspor pre sporiteľov ako aj konsolidáciou a navýšením zdrojov na vyplácanie vyšších starobných dôchodkov pre všetkých poistencov SP (teda vrátane zvýšenie dôchodkov od SP z I. piliera pre dôchodcov, ktorí sa zapojili do sporenia v II. pilieri).

SkryťVypnúť reklamu

Sme si plne vedomí, že logicky sa tieto možnosti obojstranného navyšovania peňazí navzájom vylučujú. Doposiaľ platilo, že to čo sa do sporenia pridalo bolo vždy na úkor peňazí SP a štátneho rozpočtu. My to chceme zmeniť. Tvrdíme, že sa dá systémovou a sofistikovanou reformou súčasného sporenia dosiahnuť oboje.

Presvedčte sa, či je to možné v článkoch, ktoré budú ďalej v tomto poradí nasledovať:

 • 2. Súčasný stav dôchodkového zabezpečenia

 • 3.a) Sporenie – príspevok sporiteľa

 • 3.b) Sporenie – príspevok zamestnávateľa

 • 3.c) Sporenie – príspevok sociálnej poisťovne

 • 4. Zhodnocovanie úspor

 • 5. Výsledok sporenia v DDS k I. pilieru

 • 6. Dôchodok

 • 7. Konsolidácia I. piliera

 • 8. Záver

 Náš príbeh

 Aby sme sa dozvedeli aká je pravda začalo niekoľko ničím a nikým nezaťažených, snáď dostatočne logicky, ekonomicky a objektívne rozmýšľajúcich ľudí pátrať po príčinách súčasného stavu.

Najprv sme si museli danú problematiku naštudovať, nielen prostredníctvom rozsiahlej a neustále sa meniacej legislatívy ale aj prostredníctvom nespočetných odborných a niekedy navzájom si odporujúcich článkov, diskusii a publikácií súvisiacich s financovaním dôchodkov a sporením na Slovensku a v zahraničí.

SkryťVypnúť reklamu

Iba tak sme sa mohli dozvedieť ako to ozaj s našimi dôchodkami do budúcna vyzerá a kde sa stala chyba. A chýb, či už úmyselných alebo vyplývajúcich z častého presadzovania púheho populizmu jednotlivých politikov, tzv. odborníkov na dôchodky (nevylučujúc ani prípadnú korupciu) sme našli nespočet. Tie bolo potrebné odstrániť a navrhnúť cestu dosiahnutia vyššej efektivity.

Výsledkom nášho snaženia je návrh komplexného riešenia dôchodkového zabezpečenia, založeného na rovnakých právach a možnostiach poistencov a sporiteľov. Projekt je prispôsobený tak, aby ho nebolo možné jednoducho spochybniť. Nežiadame totiž, ani nové daňové úľavy, ani navýšenie prostriedkov do systému. A dokonca ani netrváme na zrušení súčasných nespravodlivých a neefektívnych sporiacich pilierov.

Sme totiž presvedčení, že zavedením nášho spôsobu sporenia v dohľadnom čase prirodzeným spôsobom zapríčiní zánik tých terajšíich. Prečo? Lebo nebudú mať dostatok sporiteľov z dôvodu ich dobrovoľného prechodu do nového sofistikovanejšieho a efektívnejšieho sporenia.

Nie, nepokladáme sa za výnimočných, múdrejších, tobôž nie géniov.

Hlavným dôvodom nášho presvedčenia o správnom riešení je, že tento spôsob sporenia nenavrhli politici, ale bežní ľudia protežujúci človeka a jeho potreby na prvé miesto v rebríčku hodnôt.

Lebo sme tí, ktorí nemajú žiadne vžité predsudky a návyky, ani záväzky a väzby na politikov, alebo komerčné a lobistické prostredie spájané so sporením. Nie sme na nikom závislí, robíme túto činnosť dobrovoľne, bez objednávky, teda nie sme ani nikým nežiadúco ovplyvňovaní.

Keďže je projekt DANTE - reformy sporenia na dôchodok - naše dieťa, naša budúca vizitka, naša prestíž - dávame týmito tvrdeniami tzv. hlavu na klát, ak sa nájde ochota, či dostatočný tlak spoločnosti na jeho zreálnenie. Preto nám záleží ako prípadné presadenie projektu do praxe dopadne.

Chceme aby nebol zneužitý v prospech jednotlivcov a politických strán.

Preto budeme trvať na participácii pri jeho prípadnom zreálnení.

Nechávame každému na zváženie, či je to dostatočná záruka.

Pre uvedomenie si situácie ponúkam stručný prehľad o doterajšom poskytovaní dôchodkov.

Obrázok blogu
(zdroj: sociálna poisťovňa)
Zdroj: anc
Zdroj: anc 

Ako z týchto prehľadov vyplýva, aj pomerne nízky dôchodok s ktorým začína väčšina nových dôchodcov hospodáriť sa im počas pribúdajúcich rokov valorizuje (bez akýchkoľvek logických, či systémových pravidiel) oveľa pomalšie voči rýchlejšie narastajúcemu priemeru miezd a životnej úrovne ostatného obyvateľstva. A to sa ešte neprejavilo ani novo nastolené dehonestujúco nízke zvyšovanie dôchodkov podľa tzv. dôchodcovskej inflácie.

Obrázok blogu

Teda v čase keď budú potrebovať starší seniori čoraz nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť a opateru a čím sú závislejší od zištnej pomoci iných, ich finančná a životná úroveň neustále klesá. Tým sa strácajú aj prirodzené zábrany a ľudská dôstojnosť. Tá sa znižuje s nevyhnutnou závislosťou aj od poriadaných zbierok, milodarov a rôznych zliav poskytovaných bezradným, chudobným a takto odkázaným dôchodcom. Chceme teda do budúcna zachovať status frustrovaných dôchodcov, teda 1/3 voličov v súčasnej podobe odkázaných na sociálne balíčky?

Sme zmierení s takýmto očakávaným osudom? Alebo už nastal konečne čas niečo podniknúť?

 Čo je starobný dôchodok?

 Zjednodušene povedané, starobný dôchodok – penzia, je štátom poskytovaný pravidelný prísun peňazí, ktorý väčšine dôchodcom bytostne ovplyvňuje bežný život v starobe.

Čo ponúkame my? Oveľa viac peňazí v dôchodku, teda lepší, dôstojnejší a šťastnejší život.

Nechválime sa, že sme vymysleli absolútne dokonalý spôsob. Snaha bola. Vždy sa dá niečo zlepšiť.

Určite nenavrhujeme žiadne pokusy na ľuďoch - sporiteľoch, ani hazardovanie s ich peniazmi.

Tu sa nerozhoduje o tom, či niečo bude fungovať – určite bude, ale rozhoduje sa o tom, o koľko lepšie a efektívnejšie ako v súčasnosti. My tvrdíme, že viacnásobne (záleží aj od individuálneho prístupu), určite nie horšie ako v súčasnosti - to sa proste vylučuje!

V skutočnosti sme nič nové v celosvetovo fungujúcom systéme sporenia a zhodnocovania úspor nevymysleli. Doviedli sme iba to, čo už existuje v rámci existujúcich slovenských podmienok k vyššej dokonalosti a prispôsobili tak, aby v prvom rade bežný pracujúci občan mohol vyťažiť z ponúkaného sporenia na dôchodok maximum - vo svoj prospech.

Už stačí len tak málo – ochota zodpovedných konečne začať niečo robiť

P.S.: V nasledujúcej časti sa dozviete čo je skutočnou príčinou kolabujúceho stavu vo vyplácaní dôchodkov.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
 • Počet článkov:  13
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu