Dôchodky v ohrození - musíme sa báť staroby? 2."Súčasný stav dôchodkového zabezpečenia"

Súčasný stav dôchodkového zabezpečenia je mizerný. Vyhliadky do budúcna sú ale oveľa horšie. A aká je holá pravda o ktorej svorne mlčia všetci odborníci s ponúkanými radami ako najlepšie investovať vaše peniaze?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (13)

 SÚČASNOSŤ – čo ponúka.

 Každý dospelý človek vstupujúci do veku keď sa stáva nezávislým od rodičovskej podpory a začne sám rozhodovať o svojej budúcnosti si musí položiť zásadnú otázku - ako sa mám v nastávajúcom produktívnom veku finančne zabezpečiť na dôstojný život v dôchodku?

V tom okamihu nastáva pre bežného Slováka takmer neriešiteľný problém.

Jedni radia sporiť si v štátom vyprodukovaných sporiacich pilieroch, iní že je lepšie v komerčnom sektore a niektorí odporúčajú nechať všetko tak ako je, veď štát sa o vás postará. Háčik je v tom, že oni všetci tu už o pár rokov nebudú (a vy ste im v skutočnosti ukradnutí, ak vás nechcú v rámci svojich kšeftov iba okradnúť) – takže sľubovať môžu aj modré z neba.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Neexistuje prevažujúci, patrične a dôveryhodne podložený názor.

Jedno je ale isté – bez vlastného pričinenia skončíte o pár rokov na dôchodku ako chudák, ktorý nemá od žobráka závislého na milodaroch ďaleko.

 A čo na to hovoria odborníci? 

Za viac ako 40 rokov produktívneho života sa mnohé zmení. Okrem iného, niekoľkokrát aj vaše zamestnanie a vaša životná úroveň. Raz sa máme lepšie, inokedy nie - ako na hojdačke.

Pritom po 14 rokoch existencie II. a ešte za dlhšie obdobie III. piliera dôchodkového sporenia môžeme s istotou tvrdiť, že tento sporiaci systém vykazuje v priemere oveľa nižšie hodnoty ako bolo sľubované politikmi pri ich zrode.

SkryťVypnúť reklamu

Realita je krutá, keďže zárobky z II. piliera v priemere nedosahujú výšku súčasných dôchodkov poskytovaných iba z I. piliera dôchodkového poistenia. 

Avšak aj tým, ktorí sľubujú v budúcnosti vyššie dôchodky od štátnej sociálnej poisťovne málokto uverí, že to myslia úprimne. Starobné dôchodky vyplácané sociálnou poisťovňou sú každoročne v priemere nižšie oproti rastu životnej úrovne vyjadrenej priemerom dosahovaných miezd a naďalej bude ich výška klesať vzhľadom na nepriaznivý vplyv starnutia obyvateľstva a demografických zmien.

Súhrn nepriaznivých zmien tvorí predpoklad hraničiaci takmer s istotou, že zákonite musí dôjsť k rapídnemu zníženiu výšky vyplácaných starobných dôchodkov SP (odhad až o 1/3).

SkryťVypnúť reklamu

Samozrejme to všetko je neodvratné a isto iste sa stane, ak sa neudeje nejaký zázrak.

Stane sa tak aj napriek tomu, že sa otázkou nízkej životnej úrovne dôchodcov zaoberajú rozsiahle tímy doposiaľ zbytočne aj štátom platených vedeckých pracovníkov, analytikov, prognostikov, politikov, ktorí doposiaľ nič bezbolestné a pritom perspektívne v tejto oblasti nevyriešili a nenavrhli.

Nebojme sa preto povedať pravdu, aby sme objektívne a nahlas pomenovali príčiny očakávaného kolapsu I. piliera. Hlavné príčiny sú 3 a nie 2 ako sa nám niekto snaží vsugerovať:

1.) – demografické zmeny (nízka pôrodnosť = znižujúci sa pomer v počte pracujúcich, ktorí musia financovať narastajúci počet dôchodcov) v dôsledku čoho sa znižujú príjmy SP z odvodov na vyplácanie dôchodkov

SkryťVypnúť reklamu

2.) - starnutie obyvateľstva (predlžovanie priemerného veku života obyvateľstva = viac ľudí v dôchodkovom veku – viac peňazí potrebných na vyplácanie dôchodkov)

3.) - vznik a existencia II. piliera

Prvé dve príčiny sú výsledkom prirodzeného vývoja.

S takmer 100% istotou sa dá predpovedať na základe počtu narodených detí v jednotlivých rokoch čo nastane o 20 a viac rokov. Odvody na starobné dôchodky nepokryjú pravdepodobne ani ½ výšky súčasných dôchodkov v percentuálnom porovnaní na úroveň dosahovaných priemerných miezd, keďže aj tie súčasné sú už štedro dotované z iných zdrojov.

Obrázok blogu

Aktuálne na jedného penzistu pripadá 2,6 pracujúcich ľudí v produktívnom veku a v roku 2050 to bude len 0,9 pracovníka na 1 dôchodcu !!!

Tento stav nastane aj vzhľadom na oveľa vyšší počet dôchodcov, resp. poberateľov dôchodkov, keďže neustále stúpa priemerný vek ich dožitia, najmä vďaka stále sa zlepšujúcim podmienkam na dlhší život kde podstatnú úlohu hrá aj vyššia životná úroveň a úroveň zdravotníctva.

O súčasnom, tiež neefektívnom III. pilieri sa v tejto časti nebudeme podrobnejšie rozpisovať, keďže takéto doplnkové dobrovoľné dôchodkové sporenie je samostatným osobným a zamestnaneckým sporením, ktoré sa priamo nepodieľa na obrovskej strate vyplácaných dôchodkov z I. piliera dôchodkového poistenia každoročne vykazovanej SP, hoci III. pilier nepriamo tiež ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky štátu na základe poskytnutých nadštandardných daňových úľav.

 II. pilier dôchodkového sporenia

Zastavme sa ale pri tretej príčine, ktorou je - vznik a existencia II. piliera.

Totiž táto ako jediná nekopíruje prirodzený vývoj ale je výplodom nesystémového a neefektívneho súčasného spôsobu sporenia prispôsobeného záujmom vplyvných skupín ľudí a bánk ako aj ich správcovských spoločností, ktorých okrajovou úlohou je (okrem prioritných vlastných ziskov) zhodnocovať prostredníctvom investičných fondov vklady a úspory sporiteľov. Samozrejme nemôžme vynechať ani priživujúce sa poisťovne, ktoré sa tiež okrem navyšovania vlastného zisku podujali vyplácať takto značne oklieštené dôchodky z úspor sporiteľov.

A netvárme sa, že na Slovensku máme lepších odborníkov ako inde (v Česku, Maďarsku, Poľsku), ktorí zavrhli rovnaký spôsob sporenia na dôchodok ako je náš II. pilier. Vedeli asi prečo.

Súčasný II. pilier je totiž časovaná bomba, ktorá skôr alebo neskôr môže vybuchnúť.

Je to ekonomicky pre štát dlhodobo neudržateľný spôsob investovania prostriedkov daňových poplatníkov do pomerne neefektívne fungujúceho sporenia.

Zámerne neuvádzam, že do sporenia na dôchodok, keďže tento pojem bol po tzv. najnovších vylepšeniach už takmer úplne vymazaný. Z II. piliera sa totiž stal štátom dotovaný obyčajný sporiaci účet, ktorý aj bez akéhokoľvek pričinenia jeho majiteľov im v preddôchodkovom veku slúži na jednorazovú výplatu nasporených peňazí na konzumné účely – teda na bežnú spotrebu. A v prípade nedožitého nástupu majiteľa účtu na dôchodok, teda pred možným použitím úspor sú tieto peniaze rozdávané komukoľvek ako dedičstvo sporiteľa.

Komu teda vyhovuje takéto sporenie?

Určite nie prevažnej väčšine súčasných a nastávajúcich dôchodcov doživotne závislých od takto okliešteného I. piliera. A ani podvyživeným dôchodcom, ktorí z úspor II. piliera nebudú môcť požiadať o hotovosť, či pomýšľať na dedenie nasporených peňazí. 

Nie, nie sme tu preto aby sme strašili.

Proste nám na základe tu uvedených faktov vychádza takýto logický záver. Svoj názor si samozrejme musí urobiť každý sám. Určite vám pomôžeme v jeho formovaní aj my. Čítajte ďalej.

Obrázok blogu

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že na základe výsledkov hospodárenia SP s prostriedkami dôchodkového poistenia je každoročne vykazovaný obrovský takmer 2-oj miliardový deficit peňazí na vyplácanie dôchodkov.

Jedná sa prevažne o nedostatok peňazí na vyplácanie starobných dôchodkov. Príčin vykazovaného nedostatku peňazí na výplatu starobných dôchodkov je niekoľko. Okrem iného - zriadenie a nastavenie podmienok sporenia v II. pilieri, zle nastavený systém odvodov (resp. vysoké dôchodky?), Vianočne balíčky?, avizované - dovolenky? 13 dôchodok?, atď.

Napr. až cca 600 mil. eur zo schodku v r. 2017 tvoria 4,25% odvody z vymeriavacích základov pre takmer 1,4 mil. sporiteľov do II. piliera. Pritom počet sporiteľov stúpa a % odvodov z dosahovaných miezd do II. piliera sa každoročne zvyšuje. A hoci vykazujeme rekordnú zamestnanosť a vysoký rast priemerných miezd starobné dôchodky financované z I. piliera od SP to veľmi nepocítili a naďalej nie sú tieto príjmy dostatočne finančne ani legislatívne kryté.

A preto vykázaný schodok v hospodárení s dôchodkami musia financovať aj ostatní daňoví poplatníci, nepriamo prostredníctvo štátneho rozpočtu alebo na základe vysoko stanovených, neopodstatnených a ničím nepodložených nadmerných odvodov na iné položky fondov SP. Tá si potom na základe účelovo prispôsobených predpisov nenápadne všetky prebytky presunie tam kde je nedostatok peňazí.

Takto napr. pravidelne zneužíva Rezervný fond solidarity, ktorý má zo zákona slúžiť na úhradu škody, ktorú by spôsobila dôchodková správcovská spoločnosťou (DSS) alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch – ide o tzv. zásadný prvok ochrany sporiteľov v systéme starobného dôchodkového sporenia.

Obrázok blogu

A tento tzv. zásadný prvok ochrany sporiteľov v systéme starobného dôchodkového sporenia, ktorý mal pôvodne chrániť sporiteľov II. piliera (hoci sa naň skladali všetci daňoví poplatníci) napriek miliardovým príjmom, ktoré by sa mali každoročne nabaľovať v RFS vykazuje na konci každého roka nulovú hodnotu = 0 000 000,- mil. €, teda ostáva prázdny!

Vznikom sporenia v II. pilieri vyhrali najmä tí najsolventnejší poistenci SP.

V súčasnosti tvoria väčšinu sporiteľov na dôchodok lebo sa s časťou svojich tzv. zásluhových odvodov z nadpriemerných vymeriavacích základov (z platov) doň vložených od vzniku tohto sporenia v r. 2004 už nemusia s nikým deliť tak ako by museli pri poskytovaní solidárnych dôchodkov iba z I. piliera. Takto šikovne si to aj pre seba predchádzajúci tvorcovia a nasledujúci vylepšovatelia II. piliera zariadili. Teraz znova kričia, že aj 4,5% v súčasnosti a 6% plných odvodov z ich vymeriavacích základovod r. 2024 sa im máli. Prečo? Lebo ich nezaujíma ako a z čoho budú súčasní a budúci dôchodcovia poberajúci nízky dôchodok iba z I. piliera žiť.

Paradoxom pritom je, že až 80% sporiteľov II. piliera sa spolieha na sofistikovane nastavený automatický systém pri zhodnocovaní ich úspor o ktoré sa nemusia zaujímať ani starať. Pritom ich úspory sú od r. 2012 zhodnocované iba na nízkej úrovni inflácie v tzv. garantovaných dlhopisových nízkozárobkových fondoch kde boli na podnet vlády (dočasne) presunuté. A keďže ich nemá kto odkliať úspory sporiteľov sú takto zakonzervované a skôr znehodnocoané ako zhodnocované.

Kde je teda chyba?

V sporiteľoch, či v udržiavanom systéme neefektívneho sporenia, teda u nezodpovedných politikov?

Oboje. A aj keby sa sporitelia správali oveľa zodpovednejšie a II. pilier im zarábal oveľa viac peňazí, nič to nemení na skutočnosti, že I. pilier (ktorý poskytuje garančný dôchodok tak pre poistencov ako aj sporiteľov II. a III. piliera) je a bude stále viac podvyživený.

 Dedenie úspor

Ďalšou oveľa závažnejšou príčinou tohto stavu je účelové a populistické rozhodnutie o dedení úspor z II. piliera. Jednalo sa o rozhodnutie protagonistov II. piliera na nalákanie čo najväčšieho počtu sporiteľov, bez ohľadu na to, aký výpadok peňazí týmto opatrením spôsobia pri vyplácaní dôchodkov pre poistencov I. piliera.

Je azda spravodlivé aby tí, čo prispievajú rovnakou percentuálnou čiastkou zo svojich miezd na svoj starobný dôchodok iba do I. piliera nemali rovnako stanovené podmienky, teda zaručené rovnaké práva ako tí, čo sa rozhodli zriadiť si z týchto peňazí sporiaci účet v II. pilieri? Ani tam predsa nemusia zo svojich vlastných peňazí nič prispievať, ani nič (40? rokov) robiť aby sa dožili úspor. Prečo teda rovnaká časť peňazí odvádzaných iba do I. piliera, napr. po predčasnej smrti poistenca, ktorý ich nestihol čerpať v dôchodku slúži na solidárne prerozdelenie medzi ostatných poistencov, keď časť tých istých peňazí so zákonom stanovených zásluhových odvodov presunutých do II. piliera už slúži v rovnakom prípade (po smrti sporiteľa) na dedenie? Teda na obdarovanie akýchkoľvek sporiteľom stanovených dedičov vrátane pochybných spolkov a organizácií?

Nie je takéto selektovanie obyvateľov pozbavených rovnakých ústavných práv iba obyčajným drancovaním a plienením I. piliera? Až 35% obyvateľov Slovenska sa nedožije 65 rokov (onedlho ohraničený dôchodkový vek). Pritom politici rozhodli, že týchto prispievateľov treba rozdeliť na lepších – našich (sporiteľov II. piliera) a horších – menejcenných (poistencov SP), ktorých nepresvedčili na vstup do II. piliera, vrátane všetkých starších, ktorí už ani nemohli vstúpiť. Peniaze tých našich z povinných odvodov na dôchodky rozdáme hoci komu, len aby sme sa ich zbavili lebo ich už žičlivý štát nepotrebuje a peniaze od tých neposlušných nebudeme rozdávať dedičom (oni totiž ani neexistujú, lebo boli po zinkasovaní okamžite SP vyplatené ostatným dôchodcom).

Aj takto vyzerá spravodlivosť na slovenský spôsob.

My nezaujate tvrdíme, že v rámci uplatnenia spravodlivých podmienok pre všetkých by sa mali dediť iba úspory vyprodukované z vlastných peňazí a úspory z peňazí zamestnávateľa - súčasný III. pilier.

A podobnému zneužívaniu moci stále nie je koniec.

 Rozdávanie úspor

Noví vysoko postavení politici sa predsa tiež musia prejaviť v pozitívnom svetle, aby zapôsobili na svojich voličov a na sebecké ukájanie vlastných záujmov. Veď možno sa im takto podarí vstúpiť do histórie, neuvedomujúc si, že nie ako pozitívne postavy ale ako deformátori dôchodkov zo sporenia.

Súčasná vládna garnitúra totiž vymyslela zákon, ktorý vetuje ten prvý na základe ktorého sú poistenci SP povinní odvádzať zo svojej mzdy (vymeriavacieho základu) odvody na starobné dôchodky.

Tie isté peniaze na základe ich rozhodnutia v inom zákone (hoci neruší ten predchádzajúci) už nemusia slúžiť na výplatu starobných dôchodkov lebo si ich môžu privilegovaní, teda tí majetnejší sporitelia II. piliera (cca ½) vybrať pred nástupom na dôchodok na hocakú inú ničím neobmedzenú bežnú spotrebu.

Nie preto, lebo si to niečím zaslúžili, nemuseli pohnúť ani prstom, stačí im na uvedené privilégium iba to, že predstavujú v spoločnosti lepšie honorovanú vrstvu – nič viac a nič menej.

Štát takto vytvoril nezdanený bežný sporiaci účet nazývaný - II. pilier dôchodkového sporenia a sám participuje na takomto plienení peňazí pôvodne direktívne a účelovo odvádzaných na dôchodkové zabezpečenie v starobe. Takéto správanie asi nemá obdobu v žiadnom normálnom demokratickom systéme.

Samozrejme, že tí solventnejší čo ostali v I. pilieri, ak by boli rovnocenní občania tohto štátu, tak by tiež mali mať možnosť požiadať pri odchode do dôchodku – vážení vypočítajte mi od r. 2004, teda od založenia II. piliera 9%, resp. 4% a viac z mojich zásluhových odvodov do dôchodkového poistenia + úroky aspoň na úrovni priemerného zhodnocovania úspor v II. pilieri, lebo si ich chcem vybrať na bežnú spotrebu. Ak pre nič iné, tak si ich vyberiem už len z toho dôvodu, aby som sa ani ja rovnako ako sporitelia v II. pilieri nemusel o tieto zásluhové odvody solidárne deliť s ostatnými dôchodcami.

Bolo by to spravodlivé? Určite áno.

Ale to by už I. pilier štátom vyplácaných dôchodkov úplne zakapal.

Samozrejme, že politika dneška je iná. Neštítime sa ničoho, teda mnohým politikom je úplne jedno, či vďaka nim skrachuje celý dôchodkový systém. Po nás potopa, veď keď sa bude hľadať o pár rokov vinník, tí čo takéto drancovanie a plytvanie s peniazmi, ktoré mali pôvodne slúžiť na zvyšovanie životnej úrovne dôchodcov zavinili už budú dávno zabudnutí. Žiadne trestnoprávne stíhanie im totiž nehrozí.

Ostanú po nich len státisíce žobrajúcich dôchodcov.

Aj to je realita a hospodárenie na slovensko-grécky spôsob.

Aby sa načrtnutý scenár nekonal je načase prijať zásadné a nemenné ozdravné opatrenia. V ďalších častiach ponúkame návod ako to urobiť a pritom nikomu neuškodiť.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu