Démonický charakter UFO

Mladých ľudí dnešných dní často zaujímajú otázky spojené s mimozemskými civilizáciami, neidentifikovateľnými predmetmi, rôznymi duchovnými stavmi, veštením, duchmi či inými záhadami, ktoré sa dejú mimo zákonov prírody a súvisia s nadprirodzenými javmi. Veľmi zriedka sa ako kresťania zamýšľame nad príčinami a dôsledkami týchto javov, významom pre nás, náš život i našu spásu. Sme svedkami rozsiahlej multimediálnej propagácie týchto javov a záhad. Čoraz jasnejšie a aktívnejšie sa do nášho sveta začali vkrádať démonické sily, ktoré sa snažia upútať a dostať pod svoj vplyv súčasného človeka. Plánovite sa robí všetko, aby človek stratil vieru a nádej v Christa. Dochádza k samozbožšteniu človeka, pokroku, vedy. Z viery sa vysmievajú a robia ju dielom negramotných a obmedzených ľudí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (81)

Sériou článkov by som sa chcelpozastaviť a načrtnúť kresťanské stanovisko k týmto aktuálnym problémom dneška,ktoré sa vo väčšej miere týkajú a zaujímajú najmä mladú generáciu a upozorniťna ich negatívny dôsledok pre veriaceho človeka.

Začiatkom 50. rokov, a najmä podruhej svetovej vojne, došlo k udivujúcemu rastu popularity východnýchnáboženských kultov a ich vplyvov, ale aj začiatku a šírenia sa paralelnéhojavu, ktorý, hoci sa na prvý pohľad netýka náboženstva, pri pozornejšom skúmanísa nám javí práve znakom "postkresťanského veku" a "nového náboženskéhovedomia" ako východné kulty. Tento fenomén je fenoménom"neidentifikovaných lietajúcich objektov" - UFO.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Samotná literatúra sciencefiction (SCI-FI) dvadsiateho storočia je jasným znamením straty kresťanskýchhodnôt a kresťanskej interpretácie sveta. Stala sa mocným prostriedkom prišírení nekresťanskej filozofie života a histórie, prevažne pod otvoreným čizatajeným okultným alebo orientálnym vplyvom. Zatiaľ čo sa literatúra sciencefiction javí ako vedecká a nenáboženská, je táto literatúra v skutočnostihlavným programátorom (sekulárnej - svetskej formy) "nového náboženskéhovedomia", ktorá zaplavuje ľudstvo, zatiaľ čo kresťanstvo ustupuje.

Démonickosť UFO spočíva najmä vtom, že väčšina ľudí od nich očakáva pomoc pri riešení vážnych globálnychproblémov, ktoré trápia celé ľudstvo, napr. vyriešenie znečistenia životnéhoprostredia alebo liečenie nevyliečiteľných chorôb, či prežívanie stavov úplnejpohody, bez stresov, ktorými je tento svet preplnený. Títo návštevníci "vyriešia"problémy ľudstva a budú viesť človeka k novému "kozmickému" veku jehohistórie. Démon sa takýmto spôsobom snaží odpútať naše myšlienky od Boha atakto najľahšie oklamať súčasného človeka. Charakter a podstata účinkovania UFOa mimo- zemšťanov - spasiteľov a starších bratov ľudstva sa celkom zhoduje sdémonickou metodikou klamania kresťanov všetkých generácií a národov. Zmenil saiba vonkajší spôsob, v ktorom sa démoni zjavujú ľudstvu. Väčšina súčasných ľudíúprimne verí v existenciu mimozemských civilizácii, "starších bratov podľarozumu", snaží sa o kontakt s nimi a očakáva od nich pomoc. Sú múdri,skoro všemohúci, skutočne prídu a pomôžu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pravoslávna literatúra má mnohopríkladov démonických prejavov, ktoré sa presne ponášajú na UFO. Patrí medzi nei objavovanie sa "pekných" bytostí a predmetov /či už samotných démonovalebo iluzórnych postáv/, ktoré sa náhle "zmaterializujú" a"dematerializujú" vždy s cieľom vyľakania a zmätenia ľudí a skonečným cieľom zaviesť ich do záhuby. Životy sv. Antona Veľkého, žijúceho v 4.storočí, a sv. Cypriána, žijúceho v 3. storočí, sú preplnené takýmitopríhodami, ktoré sa veľmi podobajú dnešným "blízkym stretnutiam" sUFO.

Démonický "únos"podobný "únosom" zo strany UFO je popísaný v Živote sv. Nila Sorského,zakladateľa asketického života v Rusku 15. storočia. Po jeho smrti žil vmonastieri istý čas kňaz so svojím synom. Raz, keď bol chlapec poslaný kamsi akoposlíček, prišiel zrazu k nemu nejaký divný človek a niesol ho akoby vetrom dohustého lesa a priviedol ho do veľkej izby vo svojom obydlí a posadil ho dostredu miestnosti pred okno. Keď sa kňaz a mnísi modlili k sv. Nilovi, aby impomohol nájsť strateného chlapca, svätý "prišiel chlapcovi na pomoc, stalsi pred izbu, kde bol chlapec a keď udrel na okenný rám svojou barlou, dom sazatriasol a všetci nečistí duchovia popadali na zem. "Svätý povedaldémonovi, aby vrátil chlapca na to miesto, odkiaľ ho zobral a potom sa stalneviditeľný. Potom po určitom zavíjaní medzi démonmi "ten istý divný mužuchopil chlapca, priniesol ho ku skitu ako vietor... a položil ho na kopu senaa zmizol. "Keď chlapec videl, že ho zbadali mnísi," povedal imvšetko, čo sa s ním stalo, čo videl a počul. Od tejto doby bol chlapec veľmiskromný, ako keby bol omráčený. Kňaz s hrôzou odišiel zo skitu spolu schlapcom.

Skryť Vypnúť reklamu

Takéto pravdivé príhody zčinnosti démonov boli v predošlých stáročiach bežné. Je znakom duchovnej krízydneška, že moderní ľudia, v dôsledku svojho pyšného "osvietenstva" a"rozumu", si takéto zážitky uvedomujú, ale už nemajú kresťanskýrámec, v ktorom by si ich vysvetlili.

Tak napríklad podľa mnohýchdnešných literárnych fantastov, ba dokonca aj vedcov zničenie Sodomy a Gomorybolo zapríčinené jadrovým výbuchom, mnohí hovoria aj o tom, že "mimozemské"bytosti navštívili Zem pred storočiami, že Isus Christos bol možno"kozmonautom" a že dnes "sme možno na prahu "druhéhopríchodu" inteligentných bytostí z vesmíru".

Skryť Vypnúť reklamu

Z kresťanského apokalyptického pohľadu vidíme, že moc,ktorá doposiaľ obmedzovala konečný a najhroznejší prejav démonickej činnosti naZemi, bola odstránená /2 Tes 2, 7/, pravoslávna kresťanská vláda a verejnýporiadok /ktorého hlavným predstaviteľom na Zemi bol pravoslávny cisár/ apravoslávny kresťanský svetonázor už ako celok takmer neexistuje a Satan boluvoľnený zo žalára, kde bol držaný milosťou Christovej Cirkvi, aby"zvádzal národy" a pripravil ich na klaňanie sa Antichristovi nakonci vekov. UFO je iba najnovšou mediálnou technikou, pomocou ktorej diabolzískava uchádzačov do svojho okultného kráľovstva. Sú hrozným znamením toho, žečlovek sa stal prístupným démonickému vplyvu ako nikdy predtým v kresťanskejére. V 19. storočí bolo obyčajne potrebné vyhľadať tmavú seansovú miestnosť,aby človek nadviazal kontakt s démonmi, ale teraz mu stačí pozrieť sa na oblohu/pravda, obyčajne v noci/ alebo si zapnúť televíziu či ísť do kina. Ľudstvostratilo to, čo zostalo zo základného kresťanského chápania a teraz sa pasívneoddáva do moci ktorejkoľvek "sile", ktorá zostúpi z neba."Slávny" film Blízke stretnutie tretieho druhu je šokujúcim odhalenímtoho, ako sa poverčivý "postkresťanský" človek stal ochotný v okamihua bez opýtania uveriť a nasledovať prestrojených démonov, kamkoľvek ho povedú.

Teória o "návštevníkoch zvesmíru" je iba jednou z mnohých používaných zámienok nato, aby sa prijalamyšlienka, že "vyššie bytosti" preberajú teraz starostlivoť o osudľudstva.

Michal Džugan

Michal Džugan

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Pravoslávny duchovný - kňaz. Pôsobím na misijnej farnosti v Strážskom. Okrem farnosti a pastorácie sa venujem filantropii a charite, staviam nový chrám, spravujem niekoľko cirkevných web stránok a robím DTP pre cirkevne printové média. Ženatý - manželka Danka a tri krásne deti. Viac na www.pcostrazske.orthodox.sk Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu