Poznať príbeh Ježišovho odsúdenia patrí k všeobecnému vzdelaniu

Písmo: A- | A+

Dôležité osoby z procesu s Ježišom: Pilátov predchodca Valerius Gratus, rímsky prokurátor a vládca nad Judeou Pilát, bývalý veľkňaz Annáš, súčasný veľkňaz a Annášov zať Kajfáš, Annášov syn Jonatan, ten, ktorý zatýkal Ježiša.

Ježišovi tajní priatelia zákonník Gamaliel, farizej Nikodém a Jozef z Arimatey, ktorí sa postarali o pochovanie Pána. 

"Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu".

Veľrada zvyčajne mala predsedu a 70 členov, bezpečne poznáme len meno predsedu, bol ním veľkňaz Jozef Kajfáš. Možno o ňom povedať to, že počas svojej úradnej kariéry preukázal veľkú politickú šikovnosť, nikomu dovtedy sa nepodarilo zastávať úrad veľkňaza 19 rokov. V čase okupácie sa vždy nájdu živly, ktoré sa zaliečajú okupačnej moci. Kajfášovi sa podarilo prekonať rekord v dĺžke vykonávania úradu veľkňaza v 1.storočí nášho letopočtu.

Z právneho a morálneho hľadiska bolo nevyhnutné, aby Ježiša postavili pred veľradu, z právneho preto, lebo si to vyžadovala právnická tradícia, z morálneho preto, aby Ježiš nebol len obeťou "okupantov", čím by si získal aureolu mučeníka, ale aj bohorúhačom, odsúdeným najvyššou náboženskou vrchnosťou vlastného národa.

O priebehu procesu podávajú spoľahlivé správy synoptici, rozlišujúci dve veľmi rozdielne fázy. Spočiatku predstupovali svedkovia, ktorých zrejme zvolali, alebo dokonca podplatili členovia veľrady. Išlo výlučne o usvedčujúcich svedkov.. Neprekvapuje, že sa neobjavil nijaký svedok v prospech obžalovaného - najbližší Ježišovi učeníci sa buď rozutekali, alebo ho, ako Peter, zapreli.

Bolo v súlade so židovskou procedurálnou tradíciou, že všetci sa uzniesli, že Ježiš "si zasluhuje smrť". Na to celá veľrada povstala a odviedla ho pred Piláta. Prišla s takouto obžalobou: "Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.

Pilát si teda zavolal Ježiša do vládnej budovy a dal mu jedinú otázku: "Si židovský kráľ"?

Keďže v gréčtine a v latinčine sa obyčajne nepoužíva zámeno, známa veta "Sám to hovoríš" by mala znieť skôr takto: "Ty to tvrdíš".

Pretože otázky niekoľkých, ktorí prejavili záujem o tento text, sa vracali len k otázke, kto vlastne odsúdil Ježiša na smrť ukrižovaním, ešte autor knihy dodáva, že aj Cicero už za rímskej republiky vyslovil názor, že vladári provincií prejavovali priveľký sklon ustupovať "pred nerozvážnou vôľou davu... pred huriavkom nevzdelanej masy, pred zmätkom zhromaždení..."

Za to, že Ježiša odovzdali katom, nesie osobnú zodpovednosť on sám (Pilatus), a nie veľkňazi a dav. Veľrada ho len zmanipulovala a vynútia si od prefekta konečný súdny verdikt

Skryť Zatvoriť reklamu