Nedeľná obrazovka RTVS a TA 3 - mečiarovské retro ako vyšité

Písmo: A- | A+

Tentoraz v podaní iných obľúbencov, ale v podstate s podobným scenárom. Najskôr naživo predseda vlády o 11-tej V politike, v O päť minút 12 pán Fico, asi zo záznamu, s predsedom KDH a  podpredsedom parlamentu pánom Figeľom.

Komu bolo už priveľa predsedu vlády, mohol si prepnúť na RTVS 2, kde v drahom pracovnom úbore, podobne ako jeho kolegovia, koncelebroval slávnostnú sv. omšu´, ľudovo povedané na ´Duchaˇ, všeobecne známy emeritný arcibiskup Sokol.

Ak je tretia božská osoba, zobrazovaná ako holubica, na strane našich najvyšších cirkevníkov, zdá sa, že nechala, podľa učenia Cirkvi jemu a Otcovi rovnocenného Ježiša, radšej stáť pri zadných dverách. Veď aký trapas by bol mohol nastať, ak by svojou pokornou existenciou pri premieňaní chleba a vína na Jeho telo a krv vyviedol vysokých cirkevných papalášov z miery a viac či menej dokonale hraného pokoja natoľko, že by mu prikázali, aby ich nevyrušoval? (Podobnosť so situáciou na zádušnej omši za emeritného biskupa Tótha a v pozadí kostola stojacim arcibiskupom Bezákom v civile by nebola čisto náhodná).

Čo sa teda prenášalo z obrazovky? Dobro alebo zlo? Pravdaže, pre koho ako. Veď čo je pravda, pýtal sa vraj už Pilát a poumýval si ruky. A čo je dobro čo zlo?

Podľa Zborníka náuk (encyklopédie) v modernej etike a filozofii pojem dobra znamená najvyššiu morálnu hodnotu a je to protiklad zla. Viacero filozofov, a nielen v dnešnej dobe, sa takému hodnoteniu zámerne vyhýbalo a vyhýba.

Subjektívne dobro nás vraj osobne teší.

Objektívne dobro by malo prospievať všetkým.

Dobro je mravné a slúži ku cti.

A čo vraj v sebe zahŕňa zlo? Zámer škodiť, úmyselne trápiť, vyvolávať spory, pestovať nepriateľstvo, privodiť nešťastie, pohromu. Pokračovať by sa dalo dlho. Načo? Okolo nás je zla dosť.

Skryť Zatvoriť reklamu